عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توحید و بحث از وحدانیت خداوند، یکی از پایه‌ای‌ترین اعتقاداتی است که کلیه‌ی نفوس بشری از جانب پیام آوران الهی(رسولان ظاهری)، بدان دعوت شده‌اند، قرآن، این کتاب آسمانی مبنای تعالیم خود را بر محوریت یگانگی پرودگار نهاده و آن را زیر بنای سایر تعالیم دیگر قرار داده است، ملاصدرا یکی از بزرگترین فلاسفه‌ی مسلمان است که در اثبات وحدانیت خداونداز ادله‌ی عقلی بیشماری بهره جسته است، گروهی بر این عقیده‌اند که صدرالمتالهین در جهت اثبات وحدانیت پرودگار، از براهین عقلی که لازمه‌ی کار یک فیلسو ...

بحث توحید و انواع آن اولین بحث از اصول دین و سرلوحه‌ی دعوت همه‌ی انبیاء بوده و از مهمترین مباحث خداشناسی و زیر بنای ساختمان دین بوده بنابراین مطالعه و تحقیق درباره‌ی آن دارای اهمیت می‌باشد و از طرف دیگر تفکرهای غلط و شبهاتی که در مورد توحید و انواع آن وجود دارد بررسی و شناخت آنرا را بیشتر می‌کند. این بحث از مباحثی است که از اول خلقت مطرح بوده و کتاب‌های مختلفی درباره‌ی آن نوشته شده است که یکی از آنها کتاب توحید صدوق است که به رد اندیشه‌ها و عقاید غلطی که به مسلمانان نسبت دا ...

صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی در خصوص مساله توحید در دین مبین اسلام و آیات و روایاتی که در این زمینه در چهار قسم توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی مطرح شده است همچون دیگر عقاید اسلامی سعی داشته که از نتایج حاصل از افکار خود در نظام فکری فلسفی خویش در ارایه تفسیر صحیحی مستقل از گزاره های دینی که در قالب آیات و روایات مطرح شده بکوشد که ما در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه حوزه فکری فلسفی او تا حدود بسیار زیادی مستقل از آیات و روایات و معانی اصلی آنها عمل کرده است طوری ...

این پایان نامه با هدف تبیین نظریه ی حضرت امام خمینی(س) پیرامون تطبیق اسفار اربعه با اجزاء نماز، تدوین گردیده است.در این پایان نامه، نخست به ارائه مطالبی در باب انواع عبادت ونماز واسرار مربوط به آن پرداخته شده وآن گاه پس از تبیین اسفار اربعه از منظر عرفا به چگونگی ودلایل انطباق افعال واذکار نماز با اسفار اربعه پرداخته شده وانطباق قیام باسفر اول، رکوع وسجود باسفر دوم، تشهد با سفرسوم وسلام با سفرچهارم براساس آراء امام خمینی(س)بررسی شده است.همچنین چرایی وچگونگی انطباق استعاذه ی ن ...

توحید دارای اقسام و مراتبی می‌باشد که مهم‌ترین آنها توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی می‌باشند. در این میان توحید ذاتی، اولین و شاید عالی‌ترین مرتبه از مراتب توحید، و نیز زیربنای تمام مراتب توحید می‌باشد که مراتب دیگر همگی به نوعی از آن مشتق می‌شوند. خود توحید ذات شامل دو مقام می‌باشد: یکی واحدیت ذات یعنی اینکه خدا یکی است و مانند و شبیه و همتا و جایگزین ندارد و در اصطلاح خداوند واحد است، البته وحدت خداوند از سنخ وحدت عددی نیست بلکه او دارای وحدت حقه حقیقیه می‌باشد یعنی خدای ...

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و امام خمینی(ره) در مساله توحید ذات و صفات الهی است. به روش کتابخانه‌ای و به شیوه تطبیقی در قالب پنج فصل به طور تطبیقی و تلفیقی تنظیم شده است. مباحث مورد تحقیق در این پایان‌نامه عبارتند از : فصل اول: کلیات. فصل دوم: شامل تعریف، اقسام توحید، پیشینه مباحث توحیدی از نگاه مفسران و در اندیشه‌ کلامی، عرفانی، فلسفی و در ادامه اقسام توحید و صفات الهی از دیدگاه این دو فیلسوف بیان نموده‌ایم. فصل سوم: مبتنی بر ادله اثبات یگانگی ذات الهی است ...

یکی از مسائلی که از دیرباز مورد توجه محققین و اندیشمندان واقع شده است رابطه عقل ودین و نسبت میان این دو می باشد ،دراین خصوص، آن چه کانون توجه نگارنده قرار گرفته است دیدگاه ملاصدرا درباره نحوه سازگاری عقل و دین در مسأله توحید است که آیا از دیدگاه وی این دو مقوله با یکدیگر در تعارض بوده، و یکی دیگری را برنمی تابدیا چنین نیست؟ لذا، پرسش اصلی تحقیق چنین است که؛ در یکی از مهم ترین اصول ادیان توحیدی که همان اصل توحید است هماهنگی عقل و دین از منظر ملاصدرا چگونه می باشد؟ در این تح ...

از جمله مهمترین و در عین حال، مناقشه برانگیز‌ترین مباحث مطرح در دو دین اسلام و مسیحیّت، بحث از خداوند و یکتایی اوست. مسلمانان، ضمن اینکه توحید را در چهار سطح ذاتی، صفاتی، افعالی و توحید در عبادت مطرح می‌کنند، بر اصل جزمی توحید به شدت تأکید کرده و هیچ چیز را در ذات و صفات و افعال، هم‌مرتبۀ خداوند نمی‌دانند و مقام شامخ خداوند را برتر و بالاتر از آن می‌دانند که بتوان برای او شریک و یا فرزندی در نظر گرفت. این در حالی است که مسیحیان، قائل به اصل «تثلیث» هستند، یعنی از میان صفات خد ...

این تحقیق در صدد است که نکات عمیق نصوص دینی کتاب التوحید را کشف کرده و با رویکردی جامع به براهین اثبات خدا و توحید، رویکرد های استدلالی روایات اهل بیت: را تبیین نماید و روشن کند که ژرف ترین اصول فلسفی در چهارده قرن پیش در کلام معصومان: متجلی شده است. در تبیین براهین و راه های اثبات خدا روایات گاه با طرح براهینی که از سوی فلاسفه بیان نشده و گاهی با تبیینی جدید از براهین و گاهی نیز با اشاره ای غیر مستقیم در قالب تقریراتی که از روایات التوحید بدست می آید، می پردازد. لذا این ...