عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات شناخته شده است. اهمیت تأسیس حقوقی فوق، به حدی است که با اجرای آن، گاه اصل حتمی بودن مجازات ها، نادیده گرفته می شود. با تأمل در آیات و روایات حقوقی و همچنین سخنان فقهای اسلامی استنباط می شود که توبه مشروط به تحقق ندامت حقیقی و عزم بر ترک همیشگی گناه است و به نظر می رسد به صرف اظهار ندامت، نتوان مجرم را عاری از مسئولیت کیفری دانست.گرچه امروزه در مباحث جرم شناسی پیرامون پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زی ...

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروز نمونه آن به چشم نمی خورد. شایان ذکر است که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است، ولی کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان حقوقدانان اسلام، استفاده می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ...
نمایه ها:
توبه | 
اقرار | 
انکار | 
فقه | 

پشیمانی بر اعمال گذشته و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه. این واژه از جمله الفاظ مشترک بین پروردگار و عبد می باشد. توبه خدا عبارتست از: برگشتن به سوی عبد به رحمت و توبه عبد عبارتست از: برگشتن به سوی خدا به استغفار و دست برداری از معصیت. استعمال واژه های توبه، استغفار و انابه در آیات و روایات گاه به گونه ای است که نشان می دهد بین آنها اتحاد معنایی وجود دارد، اما توجه به معنای لغوی و اصطلاحی آنها و نیز برخی دیگر از شواهد، نشان دهنده ی افتراق و تعدد معنای آنها می باشد. بی گمان توب ...
نمایه ها:
توبه | 
ندامت | 
معاد | 
گناه | 
قرآن | 
حدیث | 
توبه | 
انابه | 

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی ه ...

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات. در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند. به عقیده فقها ...
نمایه ها:
توبه | 
حد | 
قصاص | 
تعزیر | 
توبه | 
قصاص | 
حد | 
جرم | 

هدف پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی توبه در قرآن و تورات این است که طی یک تحقیق، موضوع توبه را در این دو کتاب مورد بررسی قرار داده و نظرات و تعالیم هر کتاب را درباره جایگاه، شرایط و اقسام توبه در حد توان بیان کند. آنچه ضرورت این بحث را بیشتر می‌کند فراگیر بودن مسئله توبه در تمامی ادیان آسمانی می‌باشدکه هر یک به نحوی به بیان آن پرداخته‌اند البته می‌توان گفت که حقیقت توبه در تمام ادیان پشیمانی قلبی از انجام گناه می‌باشد. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که هر دو کتاب به موضوع ...
نمایه ها:
توبه | 
تورات | 
قرآن | 
گناه | 

توبه در اسلام، به لحاظ مفهومی یک سیر تکاملی را پیموده است. بدین معنا که مفهوم توبه در قرآن بیشتر جنبه شعائری و مناسکی دارد ولی در روایات، از این جنبه از مفهوم توبه کاسته می‌شود و جنبه اخلاقی آن تفوق می‌یابد و در متون صوفیه، مفهوم توبه بیش از هر چیز جنبه عرفانی و شهودی به خود می‌گیرد. اما تمایز اصلی موجود در عرفان اسلامی در زمینه توبه، نگاه فرادینی آن به توبه است. این رهیافت فرادینی، منجر به نوعی شمول‌گرایی در مفهوم توبه و نوعی نسبی‌گرایی در تعیین متعلّق توبه گردیده است. بررس ...

یکی از پرشمارترین فرازهای صحیفه سجادیه مربوطبه توبه است، امامسجاد(ع) ضمن این‌که در دعا‌هایمختلف به صورت پراکنده به بیان توبه حقیقی پرداخته؛ دعاهای دوازدهم و سی و یکم رابه توبه اختصاص داده است. تحقیق حاضر که با عنوان بررسی شواهد قرآنی و روایی دعاهای دوازدهم و سی و یکم صحیفه سجادیه استپیوند عمیق این دو دعا را با قرآن و روایات معصومین به خوبی نشان می‌دهد. در این پژوهش، نگارنده ابتداکلید واژه های؛ امام سجاد(ع)، صحیفه سجادیه، دعای دوازدهم و سی و یکم صحیفه سجادیه و توبه را مورد ...

توبه به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده از مجازات، از مبانی اساسی و مهم حقوق جزای اسلامی محسوب می گردد. به طوریکه فقهای اسلامی راجع به شرایط و ارکان توبه و تأثیر توبه مخصوصا در جرایم حدود، به تفصیل سخن گفته اند. از طرفی در قوانین جزایی کشور ما که می بایست بر اساس اصول قانون اساسی، بازتابی از این مبانی و مقررات شرعی باشد، نهاد توبه و جایگاه آن با نوعی غفلت مواجه شده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانونگذار در اقدامی قابل تحسین و طی مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ ق.م.ا، تا حدود زیادی این نقیصه را ب ...
نمایه ها:
توبه | 
حدود |