عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جغرافیا به عنوان دانش شناخت محیطی، یکی از رشته های کهن علمی در جهان می باشد که پایداری آن تا به امروزو سابقه دیرینه آن نشانه مندی ضرورت وجودی آن و نیازی است که طی سالیان متمادی بدان احساس می شده است. علم جغرافیا از زمان شکل گیری آن بد ست یونانیها و بعدها بسط گسترش آن توسط مسلمانان تا به امروز که در اوایل قرن بیست و یکم هستیم مراحل و پارادایمهای مختلفی را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله و دوره ای نسبت به مقتضیات آن دوره جنبه ای از این علم مورد توجه واقع شده است.با توجه به این ...
نمایه ها:
ضعف | 

ماموریت سازمان های تحقیقاتی در جهت تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای، و حتی پشتیبانی فنی و اجرای پروژه هاست. اما این یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نسیب جامعه نشود نمی توانند منشا رفاه عمومی و ثروت انسانها باشند. بنابراین سازمان های تحقیقاتی به منظور انجام رسالت خود به طور کامل باید یافته ها و نتایج تحقیقاتی خود را تجاری نماید. در این راستا سازمان های تحقیقاتی نیازمند برخی ویژگی های خاص و دارایی های مکمل می باشند که آنها را قادر ...

امروزه نگرش خاص به مناطق از بعد برنامه ریزی فضایی در برنامه های توسعه اهمیت دارد. در برنامه های توسعه ملی نمی توان همه مناطق کشور را همگون فرض نمود و بر این اساس، میزان سرمایه گذاری و به دنبال آن، میزان کم و کیف تولید و اشتغال را برای همگی یکسان انگاشت. ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات تولید ایجاب می کند که در هر نگرشی به برنامه های کلان توسعه، پتانسیل ها و توانمندی های منطقه ای در تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار گیرد. از این طریق می توان امید داشت که سهم بخش ها و کالاها ...

امروزه پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از جهانگردي را ايجاد نموده كه جنبه هاي مختلف و متنوعي را در بر مي گيرد. عوامل مختلفي در هر منطقه وجود دارد كه بر توسعه گردشگري آن منطقه موثر است هدف اين تحقيق بررسي توانمندي ها و امکانات ورزشي- تفریحی منطقه‌ي آذربايجان و رابطه آن با توسعه گردشگري ورزشي فعال وغیرفعال مي باشد روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي است كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد جامعه و نمونه آماري اين تحقيق را دو گروه : كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري وکار ...

یکی از تحولات اساسی که در مدیریت سازمانها شکل گرفته است تحول در نحوه برخورد سازمانها با عوامل محیطی وتغییرات تکنولوژیکی وحرکت به سمت چابکی سازمان است. چابکی توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیرمنتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی‌سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت را امکانپذیر می سازد. مهمترین مسئله ای که شرکت آب و فاضلاب روستایی با آن مواجه است نگرش و فرهنگ کارکنان در برابر روشهای چابکی است تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وبه ...