عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توانمندسازی روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است. اکثر مدیران تصور می کنند با مفهوم توانمندسازی آشنا هستند در حالی که فقط تعداد محدودی از آنان با مفهوم و کاربردش آشنایی دارند. توانمندسازی یعنی قبل از آنکه به کارکنان بگوئید چه کار کنند می توانند به خوبی وظایفشان را انجام دهند. کارکنان توانمند قادرند راه حلهای مناسب برای حل مشکلات پیدا کنند. فرایند توانمندسازی در سه مرحله شامل: تسهیم اطلاعات، استقلال کاری و تشکیل گروههای خودگردان صورت می گیرد. ...

با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می‌آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق ...

به موازات رشد شهرنشینی در ایران، گسترش محلات فقیرنشین به ویژه سکونتگاههای غیررسمی از پدیده‌های فراگیر شهر معاصر بوده است. به لحاظ تاریخی جامعه ایرانی با ساختاری سنتی، در حالی وارد دوره معاصر شد که زمینه‌ها وتمهیدات لازم برای روبرو شدن با چالشهای نوین دنیای سرمایه‌داری را نداشت و در این میان نکته قابل توجه در زمینه ی مورد بحث، تثبیت بخش قابل توجهی از اسکانهای غیررسمی در سالهای اخیر است، با این وجود معدودی از این سکونتگاهها با گسست کالبدی از شهر، نوعی گسست اجتماعی و اقتصادی را ...

مدیریت و توسعه منابع انسانی فرآیندی است که می‌تواند در جهت نیازمندیها وجهت‌گیریهای راهبردی سازمانها و با بکارگیری تدابیر و تمهیدات لازم شرایطی را فراهم کند که شایستگی و استعدادهای بالقوه منابع انسانی به طور عام و پژوهشگران به طور اخص، فعلیت یابند و سپس در خدمت تحقق هدفها و اجرای برنامه‌های سازمانها به کار گرفته شوند. با عنایت به افزایش جایگاه پژوهشگران در توسعه مزیتهای رقابتی شرکت و نقشی که توانمندسازی آنها می‌تواند در این فرآیند ایفا نماید، موضوع شناسایی، اندازه‌گیری و تحلیل ...
نمایه ها:

موضوع بررسی شیوه مدیریت در توانمندسازی منابع انسانی از منظر نهج البلاغه می باشد.شیوه کلی این تحقیق، بررسی معنا ومفهوم توانمندسازی در نهج البلاغه و ترسیم جایگاه، اهداف، مبانی، اصول و روشهای مرتبط با آن می باشد. از دیدگاه نهج البلاغه، توانمندسازی داری معانی متعددی همچون: قوی و نیرومند بودن، توان افزایی و نیرو افزایی، استحکام و محکم کاری، اِتقان، استواری و خلل ناپذیری، شدّت، صلابت، قوّت، پشت دیگران را محکم گردانیدن، قدرت و اقتدار می‌باشد. تفویض اختیار و کاهش لایه‌های سرپرستی نیز ...

هدف پژوهش حاضر تبین الگوی توانمندسازی مدیران مراکز آموزش عالی علمی کاربردی دانشگاه جامع با روش کمی وکیفی و توصیفی پیمایشی می باشد.به این منظور ابتدا با بررسی بیش از 40 پژوهش از صاحب نظران 30 مولفه اثر گذار بر توانمندسازی مدیران شناسائی که با روش دلفی 16مولفه استخراج ودر چهار عامل سازمانی، مدیریتی، فردی ومحیطی دسته بندی شدند.سپس باتوجه به ابعادو رویکردهای توانمندسازی با روش دلفی 12 بعدمشخص و در چهار رویکرد ارتباطی، انگیزشی، روانشناختی وارزشیدسته بندی شدند. جامعه آماری تحقی ...

توانمندسازی ایثارگران می‏تواند از جمله راه‏هایی است که در روند اشتغال ایثارگران نقش دارد. توانمندسازی، به معنی قدرت بخشیدن است، بدین معنی که به ایثارگران کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند . از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تعیین نقش توانمندسازی در روند اشتغال ایثارگران صورت گرفت. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با هدف کاربردی که به تعیین نقش هریک از مولفه های توانمند سازی در روند اشتغال جامعه ایثارگران می پردازد. جامعه آماری این تحقیق خانواده‏ها ...

سازمان‌های امروزی باید در محیطی کاملا‌ً رقابتی که همراه با تحولات شگفت‌انگیز است اداره شوند. در چنین شرایطی موفقیت و یا شکست سازمان‌ها با میزان توانمندی و رشد نیروی رابطه مستقیم دارد بنابراین اهمیت نیروی کارآمد در سازمان‌ها یک مساله اساسی بوده و اکثر مدیران دریافته‌اند که این عامل مهمترین سرمایه سازمان به حساب می‌آید چراکه توانمندسازی ، خودباوری را از طریق انگیزش و تعهد ارتقاء داده و منجر به افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان‌ها می‌شود. حال این پژوهش قصد دارد با استفاده از رویکر ...

منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید، پس می توان گفت یکی از موثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی‌، کارآمد تر کردن کارکنان سازمان‌ها است. دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب‌نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. توانمندسازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای عملکرد سازمان به وسیله ب ...