عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان ها برای بقا در دنیای رقابت کنونی باید از شاخص های مناسبی برخوردار باشند و همواره به مقایسه خود با سازمان های مشابه بپردازند.یکی از ابزارهایی که در این میان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM ) می باشد . این مدل به سازمان ها اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را شناسایی کرده و برنامه هایی جهت بهبود ابعاد مختلف تدوین نمایند . امتیازات معیارهای مدل، بدون توجه به اندازه و ماهیت فعالیت ها و عملکرد سازمان و همچنین ...

مدیریت سبز ، رویکرد نوین مدیریتی برای توسع? توانمندی های سازمان ( رهبری – خط مشی و راهبرد- شرکای سازمانی – منابع سازمانی - فرایندها) جهت کسب موفقیت پایدار ( نتایج اقتصادی – نتایج اجتماعی – نتایج زیست محیطی ) کمک می نماید تا با طبیعی نمودن رفتارها و عملکردهای سازمان همراه با یادگیری و خلاقیت و نو آوری به سرآمدی صنعتی تبدیل شود. طی سالهای اخیر با افزایش آلودگی های زیست محیطی توسط صنایع مختلف و به تبع آن بروز اعتراضات جهانی ، مدیریت سبز سعی در نگه داشتن ارتباط بین توانمندسازهای ...

با گسترش روز افزون تمایل سازمان های ایرانی به استفاده و پیاده سازی جدیدترین ابزارهای مدیریتی موجود، در این تحقیق به بررسی یکی از این ابزارها پرداخته ایم. در آخرین ویرایش مدل تعالی اروپایی که توسط بنیاد کیفیت اروپایی در سال 2010 توسعه داده شده و به مدل EFQM 2010 مشهور است، تغییرات زیادی نسبت به ویرایش قبلی مدل ایجاد گردیده است. توانمندسازهای مدل به عنوان موتور محرک، نقش به سزایی در پیاده سازی مدل در کسب و کار ها دارند. مساله مورد بررسی این بود که اولویت عوامل موثر بر روی هریک ...

با آغاز قرن بیست و یکم سازمانها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده اند.. . این تغییرات سازمانها را به سمت چالشهای نوینی هدایت می کند که عدم توجه به آنها بقا و موفقیت سازمانها را بطور فزاینده ای تهدید میکند. این موقعیت حیاتی منجر به آنشده است که بسیاری از سازمانها در اولویت های کسب و کار و دیدگاههای استراتژیک خود تجدید نظر کنند برای این منظور استفاده از مدیریت عملکرد و پشتیبانی از تحقق چشم انداز ضرورت می یابد. یکی از مدل ها برای تدوین استراتژی و چشم انداز،روش کارت امتیاز ...

یکی ازصنایع پویا و رقابتی که برخی آن را درردیف بانکها به عنوان پشتوانه صنایع دیگر و حتی اقتصاد میدانند صنعت بیمه است این مقاله برگرفته ازپژوهشی میدانی است که درآن به مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان crm برسیستم تعالی سازمانی شرکت های بیمه پرداخته شدها ست پژوهش مذکور ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است متغیر مستقل تحقیق CRM و متغیرهای وابسته حیطه های مدل EFQM می باشند جامعه اماری پژهش مدیران و کارشناسان صنعت بیمه است ابزارگرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ا ...

این تحقیق رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش و ذخیره دانش سازمانی را بررسی می کند. مدل لی و چوی برای بررسی تواناسازها در دو نگرش فنی و اجتماعی استفاده شده است. در نگرش اجتماعی، تواناسازهای مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی (همکاری، اعتماد، یادگیری ) وساختار سازمانی ( تمرکز و رسمیت) و مهارتهایT شکل افراد می باشند و در نگرش فنی، فناوری اطلاعات به عنوان تواناساز مدیریت دانش می باشد. تحقیق حاضر 124 نفر از کارکنان و مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر را که به صورت تصادفی انتخاب شده ا ...