عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقيق حاضر كه در حوزه آموزش زبان فرانسه تحقق يافته، به بررسي و مقايسه توليدات گفتاري و نوشتاري زبان آموزان ايراني پرداخته است. بدين منظور، از يك سو به بررسي و مقايسه توليد گفتاري و نوشتاري در زبان فرانسه از ديدگاه زبانشناسي و آموزشي پرداختيم و از سوي ديگر، به تحليل و بررسي نتايج به دست آمده از مطالعات ميداني اقدام نموديم. براي انجام مطالعات ميداني، ابتدا از 20 زبان آموز مشغول به تحصيل در كانون زبان ايران، آزمون هايي در 5 مرحله به عمل آمد؛ سپس نتايج به دست آمده از اين آزم ...

بازخورد یکی از جنبه ها ی ضروری هر دوره ی آموزشی نگارشی – زبانی انگلیسی می باشد که به زبان آموزان مهارت های مورد نیاز جهت بهبود توانایی نگارشی را می آموزد. این تحقیق، با استفاده از طرح ﭘیش آزمون، ﭘس آزمون، و ﭘسا آزمون ، سعی دارد تا تأڎیر نوع بازخورد مدرس در کمک به زبان آموزان جهت بازنویسی نوشته هایشان رابررسی کند ، و آیا اینکه رابطه ای بین نوع بازخورد مدرس و توانایی زبان آموزان در تصحیح غلط های محتوایی و نگارشی وجود دارد. همچنین این تحقیق به این مسأله که کدامیک از بازخوردها د ...

این مطالعه بر آن است تا اجتناب از کاربرد فعل مرکب توسط انگلیسی آموزان ایرانی در سطح دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد. سوالی که این مطالعه در صدد پاسخ به آن بود، این است که آیا توانایی نوشتاری یادگیرندگان تحت تاثیر استراتژی اجتناب از کاربرد فعل مرکب قرار میگیرد. برای پاسخ به این سوال، چهل و چهار شرکت کننده سطح متوسط توسط آزمون OPT انتخاب شدند. برای بررسی از جوانب مختلف، از سه آزمون استخراجی ( چهار گزینه ای، یادآوری، ترجمه) استفاده شد بدین منظور که تمایل شرکت کنندگان در انتخاب فع ...

مهارت نوشتاری در آموزش یک امر ضروری محسوب می شود و یک فرد تحصیل کرده باید توانایی بر قراری ارتباط و انتقال نظراتش را به صورت نوشتاری داشته باشد (پاول & الدر،2003). تحقیق حاضر تلاشی بود تا تأثیر متفاوت تمرین خودازیابی و مهارت های تفکر نقادانه را بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی بررسی کند .به منظور دستیابی به هدف تحقیق ،82 دانشجو از بین 120 دانشجو سطح متوسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به وسیله یک آزمون آزمایشی PET انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی همگون شده به صورت ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارتباط رایانه ای همزمان بر توانایی نوشتاری، الگوهای همکاری و انگیزه ی زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، تعداد 26 زبان آموز دختر در سطح بسندگی زبانی بالای متوسط از یک آموزشگاه زبان انگلیسی به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (گپ اینترنتی آی آر سی و محیط دو بعدی) و یک گروه کنترل (حضوری) تقسیم شدند. به دو گروه آزمایشی، مهارت نوشتاری از طریق دو روش مختلف ارتباط همزمان رایانه ای (گپ اینترنتی آی آر سی و محیط دو بعدی) آموزش داده شد ...

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آموز که مشغول به تحصیل در سطوح فوق میانی در کانون زبان ایران واقع در تهران بودند، در ا ...

در عصر ارتباطات داشتن توانایی تفکر انتقادی برای بررسی صحت اطلاعات فراهم شده از اهمیت خاصی برخوردار است. تا کنون تحقیقات زیادی در ایران مبنی بر افزایش تفکر انتقادی به صورت قیاسی و با استفاده از تکنیک های بیان شده صورت نگرفته است. نظریه تفکر انتقادی بر اساس نظریات سقراط است و دارای شش مهارت تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، استنتاج، توضیح و خودمختاری است. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه( واتسون1980 ، ویگاتسکی 1978، تسانگ 2010، استپلتون 2001، استوت 1993، رماس 2010، سهرمان ...

مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات برنامه‌ریزی پیش از تکلیف بر روی بازده نوشتاری به زبان دوم با توجه به نوع تکلیف پرداخته است. شرکت‌کنندگان در این تحقیق هفتاد و پنج زبان‌آموز ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بودند که در مؤسسه آموزش زبان حضور پیدا کرده بودند. از آنها خواسته شد که دو نوع تکلیف مختلف نوشتاری (تکلیف نوشتاری تشریحی و تکلیف نوشتاری تحلیلی) را در شرایط مختلف برنامه‌ریزی (شرایط برنامه‌ریزی انفرادی و شرایط برنامه‌ریزی گروهی) و در یک دوره زمانی دو هفته‌ای به انجام ...

پژوهش حاضر به مقایسه و تحلیل خطاهای نوشتاری در دانش آموزان پسر عادی و نارسانویس دوره ابتدایی می پردازد ، به منظور انجام این پژوهش 6 مدرسه ابتدایی پسرانه از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس به صورت تصادفی برگزیده شد. در کل تعداد 150 دانش آموز پسر پایه 3،4و 5 دبستان انتخاب شد و نمونه پژوهشی شامل 75 دانش آموز پسر عادی پایه 3،4و 5 دبستان و 75 دانش آموز پسر نارسا نویس پایه 3،4 و 5 دبستان است،پس از همسان سازی گروه ها در هر پایه تحصیلی 25 دانش آموز عادی ...