عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از شبکه‌های اینترنتی و امکان تبادل آسان محتواهای دیجیتال، امکان سوء‌استفاده از آثار دیجیتال و انتشار غیرقانونی آن‌ها بیش از پیش فراهم شده است که همین مسئله نگرانی‌هایی را برای صاحبان محتواهای دیجیتال به وجود آورده است. در سال‌های اخیر به منظور غلبه بر این مشکل روش‌های ته‌نقش‌نگاری برای حفظ حق مالکیت معنوی آثار دیجیتال ازجمله تصاویر، در حوزه‌های مکان و تبدیل ارائه شده‌اند. در این میان روش‌های حوزه تبدیل با توجه به مقاومت بیشتر در برابر حمله‌ه ...

در تحلیل های زبانشناختی چنانچه واحدی زبانی از قوانین تدوین شده در چارچوب اطلاعات یا شم زبان گویشگر بومی تخطی کند، نشاندار تلقی می شود و این مساله ای است که معمولاً در خلق آثار ادبی بسیار اتفاق می افتد. بر اساس نظر لیچ (1969) موارد هشت گانه هنجارگریزی ( معنایی، واژگان، نحوی، زمانی، گویشی، نوشتاری و سبکی و آوایی) و موارد سه گانه توازن ( آوایی، واژگانی و نحوی) همگی منجر به خلق اثر ادبی می شوند. هدف از این پژوهش بررسی گزیده ای از اشعار قرآن نامه امید مجد (1376) از نظر ک ...

در تجزیه وتحلیل‌زبان‌شناختی چنانچه واحدی زبانی از قوانین مدون و چارچوب اطلاعات زبان گویشگر بومی تخطی کند. نشان‌دار تلقی می‌شود و این مسئله‌معمولا در خلق آثار ادبی بسیار اتفاق می‌افتد. بر اساس نظر لیچ(1969) موارد هشت‌گانه‌ی هنجارگریزی(معنایی، واژگانی، نحوی، زمانی،گویشی، نوشتاری ، سبکی و آوایی) و موارد سه‌گانه ی توازن:(آوایی، واژگانی و نحوی) همگی منجر به خلق اثر ادبی می‌شوند. هدف از این پژوهش ، بررسی گزیده‌ای از اشعار قرآن نامه‌ی شهاب تشکر آرانی(1376) ازنظر کاربرد مو ...