عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازدواج درحقیقت نوع شکل یافته وفرهنگ مآبانه زوجیت است . همگام با تحولات گوناگون ،ازدواج نیز متحول گردید.وجود بافتهای مختلف خانوادگی در طی سالیان متمادی تبین ازدواج برمبنای کارکرد افراد وتبین اولویتها بر اساس مقتضیات زندگی زیستی بشر مبین همین امراست . به طور کلی تفاوت در نحوه اقدام به ازدواج از روزگار کهن تا امروز نشانه تغییر در بافت فکری وفرهنگی انسان به مرور زمان می باشد . هر قدر که روابط اجتماعی پیچیده تر گردد و به هر میزان که شکل ازدواج از حالت سنتی خارج گردد به همان نسبت ...

گسترش و تعميم امكانات رفاهي براي كليه افراد جامعه بطوريكه همه افراد بطور يكسان آز آنها برخوردار شوند ، يكي از وظايف برنامه ريزان شهري است . علم جغرافيا مي تواند در زمينه مطالعه سيماي توزيع خصوصا مكان يابي فضاها و عناصر شهري ، كمك شاياني براي برنامه ريزان شهري باشد . در گذشته ، توليد با روش هاي ساده و ابتدايي انجام مي گرفت . بعلت جمعيت كم توليد كننده و مصرف كننده فاصله چنداني نداشتند . اما به مرور بين توليد كننده و مصرف كننده فاصله ايجاد شده و اين فاصله ، مشكلات زيادي را بهمر ...

با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایند برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در سال‌های اخیر که ناشی از لزوم توجه بیش از پیش به ابعاد اقتصادی و اجتماعی موثر در موضوع برنامه‌ریزی شهری و منطقه-ای و نیز لزوم دخالت و مشارکت گسترده گروه‌های سیاست‌گذار و سیاست‌پذیر می‌باشد، ابزار و فنون پیشرفته‌ای ابداع شده‌اند تا در خدمت تحلیل کاراتر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای قرار گیرند. سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری فضایی(SDSS)از جمله این ابزارها است. این سیستم‌‌ها به دنبال آشکار‌شدن ضعف‌های مدل‌ها به‌خصوص ...

باتوجه به مشکلات دفع مواد زاید شهری و آلودگی زیست محیطی که این مواد بر روی منابع طبیعی واکوسیستم دارند،لزوم مشارکت مردمی در مدیریت پسماند ، از جمله پسماند گیاهی را ضروری ساخته است در یک نگاه کلی به وضعیت پسماند در منطقه چهار شهر تهران می توان اظهار داشت که این منطقه به علت میزان بسیار کم مشارکت مردمی در حوزه مسایل شهری به ویژه تبدیل پسماند گیاهی دارای مشکلات جدی است. تحقیق حاضر در همین ارتباط با عنوان "سازه های موثر بر مشارکت مردمی در مدیریت پسماند گیاهی منطقه 4 تهران، انجام ...

امروزه استفاده از رسانه یک امر طبیعی است چرا که رسانه ها بخش مهمی از زمان و مکان را در زندگی روزمره ما اشغال کرده اند . تاثیر رسانه در زندگی را در نقش فرایند هویت سازی ، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره می توان دید . رسانه ها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند و برای تسهیل در دسترسی به مخاطب ، مخاطبان خود را بر مبنای سبک زندگی طبقه بندی می کنند .رسانه ها موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف می شوند . رسانه ها از جمله ماهواره می توانند ...

کیفیت زندگی شهری مفهومی است که از دهه 1960 وارد ادبیات طراحی شهری کشورهای توسعه یافته گردید.جایی که مدیران و مسئولان شهری خود را و شهروندان را از بند کمیت ها تا حدی رها کردند،تا به مفهومی مهمتر یعنی کیفیت زندگی در شهرها بپردازند. کیفیت زندگی شهری همواره با وجود شاخصهایش مورد بررسی، پایش و اندازه گیری قرار گرفته است. شاخصهای کیفیت زندگی شهری به دو دسته شاخصهای عینی (واقعی) و شاخصهای ذهنی (روانی) تقسیم میشوند. شاخصهای عینی بر آمارهای واقعی و داده های ثانویه و شاخصهای ذهنی بر ...

ازآنجا كه به طور كلي مديريت واداره مدارس كشور بر عهده مديران است،علي رغم يكسان بودن وظايف،همه مديران به يك سبك وشيوه مديريتي عمل نمي كنند. اين تفاوت ها نه تنها امكان دارد ازتفاوت سطح دانش،نگرش ونظام ارزشي آنها متاثرباشد، بلكه ممكن است از سبك وشيوه مديريتي مديران كه ناشي ازشخصيت متغيرآنان است، نيزسرچشمه بگيرد.هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران و شیوه مدیریت آنان در مدارس ابتدایی است وسوال اساسی مطرح شده دراین پژوهش اين است که آيا بین ویژگی شخصيتي( برون ...

کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی ـ مکانی آن یکی از مهمترین کارکرد ها به منظور استفاده بهینه از فضای شهری می باشد در مقابل شرایط طبیعی ناسازگار همواره به عنوان تهدیدی در طول تاریخ مناطق شهری را تحت تاثیر خود قرار داده است و خسارات جانی و مالی بسیاری را به بشریت تحمیل نموده است. قرارگیری مناطقی از ایران برروی نوار زلزله خیز، آسیب پذیری بالای مستحدثات و کمبود زیرساختهای لازم برای عملیاتی کردن صحیح مدیریت بحران سبب شده تا خطرپذیری لرزه ای در مناطق شهری و روستایی بسیار بالا ...

این تحقیق با عنوان عوامل اجتماعی موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان منطقه 4 تهران اجرا شد. هدف از این تحقیق بررسی علمی عوامل و سازوکارهایی بود که در مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان موثر هستند. با استفاده از روش پیمایش داده های این تحقیق به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی و پایایی شاخص های پرسشنامه با استفاده از روش های مناسب برآورد شد. نمونه این تحقیق شامل 400 نفر از شهروندان تهرانی بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. یافته ها حاکی ...