عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشارکت از مولفه های مهم در مدیریت شهری است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. محله محوری رویکرد جدیدی در برنامه ریزی است که با هدف گرد هم آوردن گروه های مختلف در گیر یا ذی نفع در برنامه ریزی و توجه به نیاز ها و خواست های همگانی ایشان در تدوین برنامه ها به حوزه برنامه ریزی وارد شده است. پژوهش حاضر با موضوع تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیری ...

مديريت تخصص و هنري است که با پيچيده‌تر شدن سازمان‌ها اهميت بيش‌تري يافته است. سازمان‌ها بدنبال اثربخشي بيش‌تر هستند و اثربخشي سازمان‌ها هم در گرو اثربخشي مديريت‌ها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و تحليل سبک رهبري تحول‌گرا در مديران دبيرستان هاي دخترانه منطقه پانزده آموزش و پرورش شهر تهران است. لذا از حيث هدف، کاربردي و از حيث ماهيت، توصيفي و تحليلي و از نظر اجرا جهت آزمون سئوالات، تحقيق پيمايشي است.از اين رو در اين تحقيق از پرسشنامه محقق- ساخته استفاده شده است. نوع تحقيق همبستگي ...

هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران از دیدگاه خود آنها در سال 1390 می باشد. جهت انجام تحقیق نمونه ای شامل تعداد 116 نفر از کارکنان مرد استخدام رسمی با تحصیلات دیپلم و بالاتر منطقه 15 شهرداری تهران بر حسب جدول کرچسی و مورگان، که به شیوه تصادفی طبقه ای نسبتی چند مرحله ای انتخاب گردید. این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش زمینه یابی یا پیمایشی سود جسته است. برای اندازه گیری از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول مربوط به سنجش ...

امروزه یکی از معضلات بزرگ مدیران و برنامه ریزان شهری در کلانشهرهای بزرگ نظیر تهران ، توسعه پایدارمحلات و مناطق شهری با رعایت اصول وقوانین شهرسازی همساز با عرصه های محیطی و اجتماعی بومی است. توسعه پایدار ، توسعه ای همه جانبه با بکارگیری تمامی استعداد ها و توان های محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و شناخت درست از منابع اکولوژیکی امکان پذیر می باشد. با توجه به مباحث ذکرشده و همچنین مطرح شدن توسعه پایدار شهری به عنوان یکی از ارکان برنامه های ملی درسال های اخیر، لزوم نفوذ این برنام ...

هدف این پژوهش بررسی شیوه های ارائه بازخورد های توصیفی معلمان مدارس ابتدایی منطقه 15 است که برای اولین بار در ایران انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش با توجه به هدف پژوهش محدود به منطقه 15 شهر تهران بوده است، برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. از 95 مدرسه ابتدایی، 10 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و تعداد 33 نفر از معلمان این مدارس، برای اجرای پژوهش و پاسخ به پرسش ها انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه ابزار مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا ا ...

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی ارزش فرزندان از دیدگاه زوجین و اثرات آن بر باروری (مقایسه ی مناطق 2 و 15 شهر تهران) است و در این زمینه در پی رسیدن به اهدافی از جمله : شناخت تأثیر عوامل موثر برنگرش والدین نسبت به ارزش فرزندان؛ و شناخت رابطه‌ی بین میزان باروری با ارزش فرزندان است. در تدوین چارچوب نظری تحقیق از مهمترین نظریات صاحب نظران در مقوله‌ی باروری و ارزش فرزندان استفاده شده است این نظریه ها را می توان از دیدگاه اقتصادی باروری، تئوری اقتصادی- اجتماعی تبیین باروری (ریچارد است ...

این پژوهش به مطالعه مسئولیت پذیری نوجوان با توجه به جامعه پذیری در خانواده می پردازد.پایه اصلی تحلیل برتاثیرشیوه های جامعه پذیری خانواده برمیزان مسئولیت پذیری نوجوان،و متغیر اصلی جنسیت می باشد. مدل در نظرگرفته شده شامل متغیرهای شیوه های جامعه پذیری(آموزش،تقلیدوتلقین)،مسئولیت پذیری والدین،جنسیت،میزان تحصیلات و اشتغال والدین،رابطه گرم وحمایتی بین والدین ونوجوان وعضویت درگروه است که بعنوان متغیرهای تاثیرگذاربرمسئولیت پذیری نوجوان دخالت داده شده است.دراین مطالعه دربخش مسئولیت ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت تفکر خلاق برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمایی منطقه 15 شهر تهران انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شاخص پیشرفت تحصیلی ( معدل نیمسال اول و دوم تحصیلی ) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمایی منطقه15 شهر تهران که در سال تحصیلی 90 – 89 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه شامل30 نفر از دانش آموزان پايه دوم راهنمایی مدرسه شاکرین می‌باشد، این تعداد معدل پایین 15 را در نیمسال اول تحصیلی کسب ...

در اقتصادهای مبتنی بر دانش، سازمان‌ها از دانش کارکنان خود به عنوان منبعی در جهت خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌کنند و موفقیت آن‌ها به توانایی‌شان در مدیریت این منابع کمیاب و فرار بستگی دارد. یکی از قابلیت‌‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و به اشتراک-گذاری دانش کمک بزرگی نماید و برای آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، وجود سرمایه اجتماعی است. با وجود گستردگی تحقیقات صورت گرفته در زمینه نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دا ...