عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1752

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درسال های اخیر خطر پذیری شهرهای بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران بنا به دلایل مختلف نظیر گسترش شهر در نواحی آسیب پذیر در برابر زلزله افزایش یافته است. بزرگترین و مجهزترین کتابخانه های دانشگاهی واختصاصی با مجموعه های گرانبها و با ارزش در این شهر قرار دارند. در صورت وقوع زلزله خسارات وارده به کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران می تواند سیستم آموزشی و پژوهشی کشور را دچار اختلال کند و جامعه دانشگاهی را از دسترسی به گنجینه های اطلاعات و دانش محروم سازد. هدف این پژوهش بررسی میزان آمادگی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودبسندگی درمبتلایان به سوء مصرف مواد در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه از افراد تشکیل داده اند. گروه اوّل، مردان معتاد شهر تهران در سال 89-88 هستند، که برای درمان سوء مصرف مواد خود، به یکی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد تحت نظارت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران مراجعه کرده اند. از این تعداد 150 نفر انتخاب شدند. گروه دوم شامل معتادینی است، که مصرف مواد را ترک کرده و حداقل 6 ماه اخیر را به طور متوالی پاک بوده ...

در قرن 21 برای رسیدن به توسعه پایدار ، تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، رویکرد های آموزشی نو به دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. یکی از بسترهای با اهمیت در این زمینه پرورش نیرو های مستعد جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش است .در یک رویکرد نظام مند که به متغیر های درون داد،برون داد توجه می‌شود، می توان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در مولفه های موجود در این متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طر ...

این پژوهش پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر تحقق دورکاری در سازمان های دولتی شهر تهران است.یکی از بخش های فن آوری اطلاعات و نو آوری که در سال های اخیر، در بستر تکنولوژی های اطلاعاتی، شبکه و اینترنت رشد چشم گیری داشته کاربرد"دورکاری" بوده است، که بدون شک یکی از پدیده های تأثیرگذار بر همه جوانب زندگی بشر می‌باشد.آنچه کمتر در مطالعات اخیر به آن توجه شده شناسایی عوامل تأثیرگذاربر اجرای طرح دورکاری است.در این پژوهش عوامل سازمانی، شغلی، شخصی و خانوادگی به عنوان عوامل تأثیرگذار به صورت تو ...

یکی ازعوامل مهم در سنجش آلاینده‌های هوا در شهری مثل تهران، جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا است .هر تلاشی در زمینه کاهش و کنترل آلودگی هوا به داده‌های آلودگی هوا احتیاج دارد. بنابراین موقعیت مکانی ایستگاه‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. تاکنون مدل‌های متعددی جهت پیش‌بینی آلودگی هوا و جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا توسط محققان، پیشنهاد شده است. مدل‌های پیشنهادی، اغلب مبتنی بر روش‌های آماری مثل رگرسیون خطی و روش‌های جغرافیاییGIS هستند. در این پژوهش، مدلی جدید براسا ...

این پژوهش به بررسی رابطه شیوه های ابراز محبت با تعارضات زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند باشند در سال تحصیل 1387 _ 88 پرداخت. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی شیوه های مختلف ابراز محبت و تاثیر آن در کاهش مولفه های تعارض زناشویی بود تا از این طریق روزنه های بیشتری برای بهبود بهداشت روانی خانواده ها محقق شود. گروه نمونه را 200 نفر از زنان متاهل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و الزهرا تشکیل دادند. نوع تحقیق، همبستگی و روش نمونه گیری ...

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها درسازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. با به کارگیری این مدل ها، ضمن این که یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آنها را خواهد داشت.بدین منظور پژوهش حاضرتحت عنوان «بررسی میزان آگاهی مدیران ازمدل مدیریت تعالی EFQM درمدارس متوسطه اول دخترانه دولتی شه ...

الگوی مدیریت سیاسی شهر، یکی از موضوعات کلیدی در رابطه با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد الگوهای گوناگون اما برخوردار از تعریف، چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. لاجرم ضرورت تحول در نظام مدیریت شهری و پیگیری رویکردهایی انعطاف پذیر، دموکراتیک و مشارکتی به امری اجتناب ناپذیر در عصر حاضر مبدل گشته است. در این پژوهش الگوهای مختلف مدیریت فضای شهری و سیر تطور آن در سه شهر توسعه یافته پاریس در فرانسه، لس آنجلس در ایالات متحده و استانبول در ترکیه بررسی شد. همچنین پس از ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد.از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی 0.509± 16.5 سال و میانگین وزن شمال 613.686± 66.97 وجنوب 17.278±63.77 کیلوگرم و میانگین قد شمال 6.926±173 و جنوب 6.666±169.67 سانتی متر، بصورت در دسترس انتخاب شدند و آزمون های آمادگی جسمانی ایفردبرتر و همچنین آزمایش خون ...