عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 335

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر موضوع مورد بررسی وضعیت مهاجرت در استان تهران با استفاده از ماتریس مهاجرتی استانی برای سالهای 1385-1375با تاکید بر الگوی توسعه یافتگی منطقه ای است. روش مطالعه اسنادی است. به این صورت که اطلاعات وداده های پژوهش حاضر از نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن1385، ماتریس مهاجرتی دهه 1385-1375 و نیز سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال 1385 استخراج شده است. تجزیه وتحلیل نتایج توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. درصد مهاجرپذیری ومهاجرفرستی استان تهران به عنوان متغییر وا ...

ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می‌باشد، خدمات‌محور به شمار می‌رود و از این منظر مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است. هدف این رساله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین‌بخشی به روش بردار ویژه می‌باشد. سنجش پیوندها با روش بردار ویژه به منظور برطرف نمودن نارسائی‌های روش‌های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن توسط دیازنباخر(Dietzenbacher) ارائه شده است. ...

بخش خدمات مالی که از بخشهای مهم اقتصادی در اشتغال و تولید کشورها ست از نظر حوزه‌های فعالیت شامل سه زیر بخش (بانک، واسطه گری‌ مالی وبیمه) می باشد . با توجه به اینکه کشور ایران واستان تهران با منابع محدود سرمایه‌ای و نیازهای نامحدود سرمایه گذاری مواجه است. تعیین بخشهای کلیدی جهت سرمایه گذاری بهینه اهمیت می‌یابدکه با هدایت سرمایه به بخش مالی، آیا این بخش یکی از بخشهای محرک رشد و توسعه اقتصاد ایران محسوب میگردد ؟ در این پژوهش اقتصاد ملی و همچنین استان تهران به 15 بخش ادغام شده ...

یکی از بخش های مهم مطالعات هیدرولوژی منابع آب، بویژه طرح های سد سازی، برآورد PMF است. حداکثر سیل محتمل سیلابی است که در اثر حداکثر بارش محتمل و در نتیجه حداکثر دبی روزانه و لحظه ای با دوره بازگشت معین اتفاق می افتد. در نتیجه برمبنای برآورد PMF می توان ایمنی سد و سایر سازه های مربوطه راطی دوره بهره برداری تضمین نمود. همچنین از این روش می توان جهت محاسبه و برآورد رواناب سحطی و میزان دبی رودخانه ها ، به منظور بررسی منابع آبهای زیرزمینی و تاثیر بارش های شدید و حداکثری برمنابع آ ...

تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. امروزه سازمان ها با تحولات و تهدیدهای زیادی رو به رو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات آن ها در گرو یافتن راه حل های جدید مقابله با مشکلات است. این امر با نوآوری و خلق روش های جدید محقق می شود و نوآوری نیز ممکن نیست جز از طریق کارآفرینی سازمانی. کارآفرینی سازمانی از کارآمدترین روش های تحول، در سازمان است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی ...

رشد سریع شهرنشینی در کشورهای جهان سوم باعث برهم خوردن تعادل منطقه ای می گردد. در این میان اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی باعث جذب امکانات به چند منطقه محدود و عقب ماندگی بسیاری مناطق دیگر می گردد. اهداف این مقاله بررسی عدم تعادل منطقه‌ای در استان تهران و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این عدم تعادل می باشد. روش تحقیق مبتنی بر روش تبیینی می باشد که با بهره گیری از مدل ANP و تاپسیس و با استفاده از 35 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی و زیربنایی به تحلیل این ناب ...

در اين مقاله تغييرات نابرابري در استان تهران طي سالهاي 1368 تا 1384 به تفکيک مناطق شهري و روستايي براي کالاهاي منتخب سبد مصرف خانوار از قبيل هزينه هاي بهداشتي، تحصيلي و تغذيه مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها، تغييرات نابرابري هزينه ها به تفکيک مناطق شهري و روستايي استان تهران و کل کشور محاسبه شد. به اين مننظور از ضريب جيني، ضريب تغييرات، ضريب انحراف ميانگين نسبي و شاخص تايل و در انجام محاسبات از نرم افزارAccess، Excel و Stata و SPSS استف ...

مسکن به عنوان مهمترین کالایی سبد خانوار به شمار می رود که عدم موفقیت خانواده در تامین آن می تواند خانواده و در نهایت جامعه را با مشکلات فراوانی روبرو کند . در کشور ما قیمت مسکن در چند دهه ی اخیر نوسانات بسیار زیادی داشته و همین امر سبب توجه دولت به این بخش در قالب طرح مسکن مهر شده است . از این رو در این تحقیق با استفاده از روش GMM و مدل الیش کلی تاثیر طرح مسکن مهر بر قیمت مسکن استان تهران طی دوره ی 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق آن است که آیا ...

با توجه به امکانات و محدودیت‌های موجود در بخش شیلات، مناسب‌ترین راهکار برای افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‌ها، به‌کار‌گیری درست و مطلوب عوامل تولید موجود و بهبود کارایی فنی، به معنی به دست آوردن حداکثر تولید از مجموعه ثابتی از عوامل تولید و یا به دست آوردن مقدار معینی محصول با حداقل نهاده است. اندازه‌گیری کارایی در شیلات، مخصوصاً زمانی که نهاده‌ها قابل‌کنترل هستند، بسیار مهم است. به وسیله تخمین کارایی و شناسایی علل عدم کارایی در شیلات می‌توان این امید را داشت که یکی از اهداف ...