عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تمامی موضوعات برنامه درسی دانشگاه ها قابل تدریس و یادگیری هستند، اما نه فقط برای انتقال اطلاعات بلکه برای پرورش قوه فکر. دانشجو باید بیاموزد که با موضوعات، مفاهیم و مسائل اشتغال ذهنی پیدا کند. این امر باعث می شود مطالب را بطور عمیق درک کرده و به سطوح بالای تفکر دست یابد. این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر برنامه های درسی رشته های علوم انسانی بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در دو دانشگاه تهران و پیام نور تهران انجام گرفته است. در این راستا، دیدگاه دانشجویان در خصوص تأثیر ع ...

در این بررسی 5 رقم متداول و جدید یونجه در سطح استان تهران در 5 سطح مرحله فنولوژیکی شامل پیش از گلدهی (S1)، 10 درصد گلدهی (S2)، 50 درصد گلدهی (S3)، 80 درصد گلدهی (S4) و 100 درصد گلدهی یا گلدهی کامل (S5) چین برداری شده و در هر یک از این مراحل مقادیر عملکرد تر (وزن تر)، عملکرد خشک (وزن خشک)، درصد ماده خشک و همچنین تعدادی از صفات کیفی مانند درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، میزان ماده قابل هضم، میزان خاکستر و برخی صفات کیفی دیگر مورد سنجش قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هر یک از ...
نمایه ها:
کیفیت | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
رقم | 
کمیت | 
کمیت | 
رقم | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
کیفیت | 

مقدمه و اهمیت موضوع: ترکیباتی که فشاربخار آن ها بیش از 1/0 میلی متر جیوه باشد، ترکیبات آلی فرار نامیده می شود. این ترکیبات به دلیل داشتن خاصیت سمی، سرطان زایی و تاثیر سو بر سلامت انسان، گیاه و اشیا، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. عمده ی آلودگی هوای شهر تهران بدلیل حضور بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن می باشد. به همین جهت در این تحقیق، به بررسی مقدار آلاینده-های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در چهار نقطه از هوای شهر تهران پرداخته شده است.مواد و روشها: از میان ایستگاه های ش ...

وقوع زلزله اگرچه یک پدیده طبیعی است اما میتواند در صورت عدم رعایت اصول شهرسازی منجر به بروز یک فاجعه در شهرها گردد. این مساله به خودی خود مهم بوده اما زمانی که رخداد آن در مورد شهری با اهمیت سیاسی مانند تهران مطرح میگردد، میباید حساسیت ویژهای را قائل شد. تهران پایتخت ایران نقطه تمرکز مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمعیت میلیونی خود در مجاورت گسلهای عمدهای استقرار یافته و بنابر مستندات علمی و تاریخی وقوع زلزله با شدت زیاد در آن بسیار محتمل است. موقعیت خاص این شهر چه به لحا ...

پیشرفت تکنولوژی های نوین و توسعه روزافزون جمعیت و نیاز بشر به استفاده ازاین تکنولوژی ها سبب بروز مشکلاتی ازجمله آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا شده است از این رو جهت کنترل وحذف این آلودگی ها باید مطالعه کامل روی این مباحث صورت گیرد از طرفی وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران برکسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های اصلی هوای شهر تهران به شمار میرود دراین مطالعه غلظت یکی از ریزگردهای موجود در هوای آزاد در طی سالهای 2009 تا 2010 میلادی در نقاط مختل ...
نمایه ها:
تهران | 

گردشگری ادبی، علاوه بر تاثیرات مادی که بر اقتصاد محلی دارد، نقش بسزایی در شناساندن و حفظ آثار ادبی مفاخر یک قوم و ملت که در حقیقت جزء میراث فرهنگی غیرملموس و هویت آنها هم محسوب می شود به دیگر جوامع ایفا می نماید. توسعه گردشگری ادبی، کمک زیادی به شناخت واقعی تر از یک جامعه و فرهنگ نموده و از این راه، کمک زیادی به نزدیکی هر چه بیشتر ملت ها و فرهنگ ها در سطح بین الملل به یکدیگر می نماید. در این مقاله می کوشیم، تا با پرداختن به جایگاه و اهمیت گردشگری ادبی در تهران و ایران، با شنا ...

با توجه به موقعیت قرارگیری ایران در منطقه با لرزه خیزی بالا، مسئله زمین لرزه و تبعات آن همواره تهدیدی برای شهرهای ایران به حساب آمده است. علاوه براین ، تهران به عنوان قطب اقتصادی و سیاسی کشور بر روی گسل های فراوانی بنا شده که میزان آسیب پذیری آن را در برابر سانحه زمین لرزه به مراتب افزایش داده است. در این مقاله، ضمن بررسی اثرات سانحه زلزله در منطقه تهران بزرگ، همچنین بررسی آسیب پذیری کالبدی در این منطقه، نقشه خطرپذیری (ریسک) نیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS ارائه شده است. ه ...
نمایه ها:
زلزله | 
تهران | 

امروزه پایداری اکولوژیکی شهرها در مباحث طراحی اقلیمی به ویژه در زمینه مصرف انرژی بسیارحائز اهمیت است.مطرح شدن مسائلی همچون آسایش حرارتی، بهینه سازی و کنترل تبادل انرژی در فضاهای فعالیتی به عنوان مسائل شهری خود گواهی بر اهمیت این موضوع است. هدف این تحقیق ارائه دستورالعمل های ویژه در زمینه اصول پایه طراحی پلانهای ویلایی با توجه به روند زاویه تابش خورشید بر اساس عرض جغرافیایی تهران است. روش بکار گرفته شده توصیفی تحلیلی، با استفاده از آنالیز داده های اقلیمی در نرم افزار - Ecotec ...

ازمشکلات قابل ملاحظه ای که بشر درسالهای اخیر با آن مواجه بوده تولید و دفع بی رویه مواد زائد درمحیط زیست بودها ست که این امر بدون توجه به مقوله بازیافت و استفاده مجدد ازمواد بازیافتی علاوه برهدررفت سرمایه های ملی و هزینه واردات مواد اولیه باعث از بین رفتن منابع طبیعی و ایجاد صدمات جبران ناپذیری برمحیط زیست می شود برای این منظور لازم است اولا خصوصیات زباله شهری به ویژه در صد اجزا تشکیل دهنده مطالعه تا پتانسیل بازیافت پذیری مشخص شود ثانیا راه های موثر اجرای برنامه بازیافت در سطح ...