عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92557

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارگاه‌های تولیدی کوچک که در زمره فضاهای صنعتی محسوب میشوند، از جمله فضاهایی هستند که به دلیل ضعف سیاست گذاری‌های شهری در گذشته، به گونه‌ای نامناسب در سطح شهر تهران استقرار یافته‌اند و موجب ایجاد اختلال در ترددهای درون شهری و ازدحام بیش از حد در بافت قدیمی مرکز شهر شده‌اند.همچنین بی‌توجهی به مساله طراحی این گونه فضاها و رعایت نکردن اصول و ضوابط معماری باعث گردیده که این کارگاه‌ها به فضاهایی نامناسب از نظر کالبدی مبدل شده، سیمای شهر را نیز مخدوش سازند.به همین دلیل ...

پژوهش حاضر که در حوزه باروری افتراقی انجام می‌شود، بدنبال یافتن پاسخی به این پرسش بوده است : "الگوی نابرابر باروری در مناطق بیستگانه شهر تهران و در 24 استان ایران (مبتنی بر تقسیمات سرشماری 1365) تحت تاثیر چه عواملی و چگونه شکل گرفته است ؟" محقق در بررسیهای اکتشافی خود دربارهء باروری خانواده‌های ساکن مناطق بیستگانه شهر تهران و استانهای ایران به این نکته می‌رسد که الگوی باروری، منطقه به منطقه در شهر تهران و استان به استان در کل ایران متفاوت است . پرسش تحقیق نیز براساس این یافته ...

گستره مورد مطالعه در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز و در عرض های 55/35، 20/35 شمالی و طولهای 50/51، 00/51 شرقی واقع شده و بخشی از آن را شهر تهران فرا گرفته است. از دیدگاه ساختاری این گستره در حاشیه جنوبی کمربند چین خورده-رانده شده البرز حاشیه شمالی فرونشست ایران مرکزی قرار گرفته است. نهشته های موجود اساسا جز نهشته های آبرفتی بخش شمالی فلات ایران در پای البرز مرکزی بوده و در پی بالامدگی رشته کوه البرز و حاصل تخریب و فرسایش تشکیلات کرج می باشد. بالا آمدگی البرز از پونتین آغازی ...

مشکل آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا امروزه از بزرگترین مشکلاتی است که گریبانگیر انسان در شهرهای پرجمعیت شده است. هم اکنون بزرگترین معضل محیط زیست تهران آلودگی بیش از حد استاندارد هوای آن است. در این مطالعه شیوع سمپتومهای تنفسی در دانش آموزان اول تا پنجم دبستان در پاکترین منطقه آب و هوایی تهران و شهر بابل در پائیز 1378 مورد ارزیابی قرار گرفته است.آنالیز آماری نتایج پرسشنامه ها به شرح زیر به دست آمده است: 11% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی سرفه که این ...

در اردیبهشت 1319 رادیو تهران به خواسته رضاشاه برای پرورش افکار مردم در راستای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی موردنظر او گشایش یافت. با اشغال کشور توسط قوای متفقین، رادیو تحت کنترل، نظارت و سانسور آنان قرار گرفت و توسعه رادیو متوقف گردید. بعد از خروج آخرین نیروهای اشغالگر از کشور و برطرف شدن غائله آذربایجان و کردستان، رادیو در مسیر توسعه و گسترش فنی، بازبینی و اصلاحات در گفتارها و محتوای برنامه های خود قرار گرفت. از سوی دیگر، استیفای حقوق ایران در نفت جنوب به مهمترین بحث و دستور کار ...

چکیده امروزه شهرها به واسطه اختصاص نامناسب فضا به کاربری‌های شهری و بویژه کاربری‌های خدمات درمانی که با سلامت و رفاه عمومی جامعه در ارتباط مستقیم است، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. بدین جهت لزوم مطالعه علمی پیرامون این امر ضرورت می‌یابد. درصد قابل توجهی از جمعیت شهر تهران را افراد سالخورده تشکیل می‌دهند که لزوم توجه به نیازهای خدماتی آنها از ملزومات برنامه‌ریزی شهری است. با این رویکرد هدف اصلی این پژوهش تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های درمانی(بیمارستان) در شهر تهران است و تاکید ...

درباره هیپنوتیزم نگرش ها و باورهای گوناگون و گاه متعارضی وجود دارد که بعضی از این نگرشها و باورها منجر به گریز یا عدم استقبال افراد از هیپنوتیزم شده و مانع بزرگی در برابر گسترش هیپنوتیزم درمانی به عنوان یک روش درمانی اصلی یا کمکی محسوب می شود. این نگرشهای غلط و تعبیرهای نادرست نیاز به رفع و تصحیح دارند. در تحقیق اخیر 150 کارورز پزشکی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و همدان پرسشنامه مربوط را پر کرده اند. براساس یافته های تحقیق ما و با فاصله اطمینان 95% نتایج زیر بدست آمده است: ...

این پژوهش به "بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی واکنشی در پرستاران شاغل در بخشهای سرطان و داخلی جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1376" پرداخته است . نمونه‌های این پژوهش ، در پرستاران بخشهای سرطان شامل 86 نفر بودند که بطریق سرشماری و از بین واحدهای واجد شرایط انتخاب شدند و در پرستاران بخشهای داخلی جراحی نیز 84 نفر بطریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار کار در این مطالعه پرسشنامه‌ای دوقسمتی بود که در قسمت اول مشخصات فردی جم ...

در این طرح با مروری به عوامل موثر در معماری و به ویژه به طراحی نما، همچنین با مروری اجمالی به سیر تحولات معماری و نماسازی در تهران، ضمن بررسی محدودیت‌ها و امکانات طراحی و بررسی عملکرد و نقش ابزارهای مختلف در طراحی نما، متدولوژی مشخصی برای تدوین ضوابط تعریف شده و نهایتا رهنمودهای برای طراحی مناسب نما در شهر تهران با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیک ارائه گردیده است . ...