عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عمکلرد و اجزای عملکرد دانه گیاه ارویی اسفرزه (Plantago psyllium L.) آزمایشی در قالبط رح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در 13 تیمار و 3 تکرار، در سال 91-1390 در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کرج به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل شاهد، GA3 25ppm و 50ppm (به صورت خیساندن بذر قبل از کاشت، محلول پاشی بعد از کاشت، خیساندن بذر قبل از کاشت و محلول پاشی بعد از کاشت) و ppm25NAA و ppm50 (به صورت خیساندن ب ...

گواوا و یکی از محصولات مهم مناطق گرمسیری است که میوه آن دارای مقادیر بسیاری بالایی از ویتامین ث میباشد. از آنجا که جوانه زنی بذر این گیاه به منظور تکثیر پایه ها به سختی صورت می گیرد، آزمایشی به منظور مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های گواوا انجام شد. بدین منظور بذور گواوا تحت تیمار با محلول های اسید جیبلیک ، بنزیل امینو پورین و اب مقطر قرار گرفتند. خصوصیات جوانه زنی بذرها در طول دوره آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثی ...

جو یکی از قدیمی ترین محصولاتی است که مورد کشت وکار قرار گرفته و در میان غلات بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین غله مهم در دنیا محسوب می‌گردد. با توجه به اهمیت گیاه جو، در زمینه ی اصلاح این گیاه، شناسایی ژنوتیپ‌های برتر نیازمند آگاهی از تنوع ژنتیکی می‌باشد به همین منظور جهت مطالعه بهتر تنوع ژنتیکی و گزینش در گیاهان از انواع نشانگرها استفاده می‌شود. از طرفی تولید سریع دابل هاپلوییدها از طریق کشت بساک (آندروژنز) یک روش مهم و امیدوار کننده برای بهبود ژنتیکی گیاهان زراعی است. به ...

به‌منظور بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ایجاد مقاومت به سرما در گیاهچه‌های آفتابگردان دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در سال 1389 انجام شد. در آزمایش اول اثر شش نوع تنظیم کننده‌ی رشد گیاهی هر کدام در 4 سطح شامل: پاکلوبوترازول (25، 100، 500 و 1000 میکرومولار)، پلی اتیلن گلیکول (50، 100، 200، 300 گرم در لیتر)، بنزیل آدنین (20، 50، 100 و 200 میکرومولار)، سالیسیلیک اسید (25، 50، 100 و 200 میکرومولار)، آبسیزیک اسید (25، 50، ...

به منظور بهینه‌سازی شرایط کشت بافت گیاه زردآلو، این تحقیق در قالب چند آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در آزمایش اول و دوم اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده رشد‌‌ سیتوکینین BAP در ترکیب با غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد اکسینی شامل NAA و IBA بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های برگی در محیط کشت پایه MS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان کالوس‌زایی (86 درصد) در ترکیب‌ تنظیم‌کننده‌های رشدی 2/2 میکرومولار BAP و 36/5 میکرومولار NAA در واریته رجبعلی بدست ...

گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)متعلق به خانواده نعناعیان (Laminaceae) میباشد. این گیاه چند ساله، بوتهای با ساقههای متعدد چوبی است و یکی از مهمترین گیاهان مورد استفاده در صنایع دارویی، بهداشتی و تولید مواد غذایی است. زوفا در بهبود سرماخوردگی، سرفه، گلودرد، آسم و بیماری های تنفسی موثر است. این گیاه را میتوان جهت درمان اختلالات عصبی مانند افسردگی و اضطراب مورد استفاده قرار داد. مطالعات نشان داده است، زوفا می تواند مهارکننده ویروس ایدز باشد که این ویژگی را به نوعی پلیساکا ...

در این آزمایش ، اثر تعدادی از تنظیم‌کنندگان رشد گیاهی در اوایل بهار ، بمنظور تاخیر بر پیدایش زمان شکوفه‌ها و امکان کاهش یخ‌زدگی گلها، در شش رقم بادام بنامهای مامای ، منقا ، نان پارل ، هیبرید - 43 ، آذرشهر و هیبرید - 46، مورد مطالعه قرار گرفت . محلول‌پاشی شاخه‌های بریده حاوی جوانه‌های گل با GA3 , CCC,ABA,IBA با غلظت 250PPM در مرحله سبزنوک ، در شرایط گلخانه تاثیر معنی‌داری بر زمان پیدایش شکوفه‌ها نداشت ولی مصرف اتفن به غلظت 250 در تمام ارقام بطور معنی‌داری موجب تاخیر بر پیدایش ...

سیمبیدیوم از گل های شگفت انگیز و با اهمیت در صنعت گلکاری، متعلق به خانواده‌ مهم و مشهور ارکیده می‌باشد. با توجه به جایگاه بالای این گل در بازار جهانی، تحقیقی روی گلهای 5 ساله سیمبیدیوم در گلخانه بهارستان موج واقع در شهرستان بندر انزلی در سال 1392 صورت گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش از ماده شیمیایی پتاسیم کلرات در 4 سطح صفر، 3، 6، 12 میلی مولار و نیز جیبرلیک اسید در 4 سطح با غلظت های صفر،20، 40 و 60 میل ...

به منظور ریزازدیادی وتولید سیرچه در کلون‌های بومی استان همدان، ازطریق کشت مریستم، در دو مرحله صورت گرفت مرحله اول بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا ًتصادفی با ده کلون و چهار تیمار هورمونی(MS-1، MS+1µMBA-2،MS+1µMBA+1µMNAA -3، MS+10µM BA+5µM NAA-4) و ده تکرار انجام گرفت. در مرحله دوم، از یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده گردید. کلون‌ ، تیمار هورمونی(4 سطح) و تیمار سرمایی در سه سطح (فاقد تیمار سرمایی و تیمار سرماییC?5 دوماهه وچهار ماهه) و غلظت ساکارز در دو سطح سه و ش ...