عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1030

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلیاژهای آلومینیم استحکام بالا کاربرد فراوانی در صنایع مختلف بخصوص صنعت هوافضا دارند. در این نوع آلیاژها، استحکام مورد نظر توسطه عملیات کوئینچ بعد از انحلال به دست می آید. گرادیان شدید حرارتی حاصل از کوئینچ این آلیاژها، تنش های پسماند بالایی را ایجاد می کند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه تنش های مذکور در آلیاژ 7075 آلومینیم توسط فرآیند ترمومکانیکی کوئینچ معکوس به حداقل مقدار خود می رسند. اثر پارامترهای مختلف از قبیل محیط های سرد کننده (نیتروژن مایع، یخ خشک) و سرعت ه ...

بیش از یک دهه از مطالعه رفتار تغییر شکلها بوجود آمده در قطعات لاستیکی تحت شرایط سرویس توسط روشهای عددی می‌گذرد. در این میان انواع قطعات لاستیکی با اشکال گوناگون و تحت بارهای مختلف مکانیکی و حرارتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف اصلی از انجام چنین مطالعاتی پیش‌بینی نحوه عملکرد قطعات لاستیکی به منظور بهینه‌سازی و انتخاب صحیح مواد و اجزاء آمیزه‌کاری است . با توجه به پیچیدگی رفتار آمیزه لاستیکی پخت شده در قبال نیروهای وارده مدلهای ریاضی گوناگونی تاکنون ایجاد شده و کار توس ...

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی منجر به ایجاد تغییرات پیچیده فیزیکی و متالوژیکی قطعه کار می‌شود. در این فرآیند همچنین عوامل غیر خطی کننده ماده نظیر پارامترهای فیزیکی وابسته به دمای جوش باعث پیچیده‌تر شدن بیشتر مساله می‌شوند. به همین جهت ارائه یک مدل ریاضی دقیق حرارتی و تنشی در این شرایط بسیار مشکل است . در این تحقیق یک آنالیز حرارتی _ مکانیکی گذرای سه بعدی برای جوشکاری قوسی با گاز محافظ به روش اجزاء محدود انجام شده‌است . به خاطر اینکه حرارت تولید شده در اثر کرنش الاستوپلاستیک در ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی عوامل تنیدگی‌آور و درجهء تنش‌زایی آنها در اطاقهای زایمان از نظر مربیان مامایی دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، سال 1371 انجام شده است . در این بررسی تعداد 80 نفر مربیان مامایی دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران شرکت داشته و جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل دو گروه سئوال تنظیم گردیده است که هفت سئوال گروه اول مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش ...
نمایه ها:
ماما | 
تهران | 
1371 | 
تنش | 

دراین پژوهش رفتار کرنش ها و تنش های باقیمانده ، اندازه دانه ها و جهت گیری ترجیحی لایه های نازک مس و نقره که در شرایط انباشت مختلف ‏‎HV‎‏ و ‏‎UHV‎‏ تهیه شده اند، با استفاده از پراش پرتو ‏‎X‎‏ ، مورد بررسی و اندازه گیری واقع شده اند. دراین بررسی سعی بر این شده است که درجه سازگاری نتایج به دست آمده از اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی (اندازه دانه ها) را با مدل منطقه ای ساختار ‏‎SZM‎‏ لایه های نازک بررسی کنیم. مشخص شد که رابطه خاصی، که این سازگاری را می رساند، بین خواص اندازه گی ...
نمایه ها:
نقره | 
مس | 
تنش | 
رفتار | 
کرنش | 

در این پژوهش اثرات تنش‌ عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم بر روی رویش بذر این گونه بررسی شد. به منظور شکستن خواب بذر تیمارهای مختلفی امتحان شد که تیمار آب 100درجه‌ به عنوان تیمار اصلی انتخاب شد. بذور انتخاب شده در محیط کشت DKW با غلظت‌های مختلف از عنصر که از نمک‌های NH4NO3 ، KH2Po4 و CaCl2 تأمین شد (شاهد- 2/1- 4/1- 8/1- 16/1-0) کشت گردید. بذور کشت شده به مدت 40 روز در محیط با نور کامل و دمای 25 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت، سپس گیاهچه روییده شده را از محیط کشت خارج و طو ...
نمایه ها:
بذر | 
تنش | 

به منظور بررسی اثر کود ازته و تنش موقت کم‌آبی بر میزان اسیدپروسیک و خواص کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای رقم جامبو در سال 1376 در مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتور کود ازته در سه سطح (0، 3 و 6 گرم کود اوره در هر گلدان) و تنش کم آبی در 4 سطح (اعمال تنش کم‌آبی در مرحله 7 تا 8 برگی، در مرحله ظهور برگ پرچمی، در مرحله خوشه‌دهی و عدم اعمال تنش) در نظر گرفته شد. تنش کم آبی در مرحله 7 تا 8 برگی با حذف آبیار ...

هدف این پروژه، تجزیه و تحلیل الاستیک - پلاستیک فرآیند کشش سیم با استفاده از روشهای تحلیلی، عددی و تجربی است .در ابتدا مروری بر روابط عمده الاستیسیته و پلاستیسیته مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرآیند کشش سیم شده است .سپس تاریخچه و نحوه توسعه تکنولوژیک این فرآیند از سالهای قبل از میلاد تا عصر حاضر بررسی شده است و در ادامه سیستمهای کشش امروزه بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی گردیده است .متغیرهای اصلی در کشش شامل زاویه قالب ، درصد کاهش سطح مقطع و ضریب اصطکاک همچنین کار کل که شامل ...
نمایه ها:
کرنش | 
کشش | 
تنش | 
سیم | 

تنش های پسماند تنشهایی خود متعادل هستند و در حالیکه قطعه هیچ نوع بار خارجی را تحمل نمی کند بخشی از مقاومت آن صرفه غلبه بر این تنش ها می گردد .این نوع تنشها دراکثر مواد مرکب حضور دارند و علل مختلفی سبب بوجود آمدن آنها در کامپوزیت ها می شود به ویژه آنکه پس از انجام فرایند پخت و بازگشت دمای چندلایه کامپوزیتی به دمای محیط هرلایه از قطعه تمایل به انقباض بیشتری در جهت عمود بر الیاف دارد و هرگونه اثر محدودکننده ای توسط لایه مجاور سبب به وجود آمدن تنش های پسماند در لایه می گردد . در ...