عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19034

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح احداث سالن جدید کوره تنش‌گیری در پی بروز مشکلات عدیده از قبیل ایجاد ترافیک شدید در خطوط مختلف ناشی از افزایش ظرفیت تولید کارگاهها در سال‌های اخیر که عملیات انتقال محصولات تولید خطوط مختلف و رساندن آنها به کوره تنش‌گیری موجد را با وفقه بسیار مواجهه مینماید و همچنین عدم گنجایش کافی کوره موجود جهت عملیات تنش‌گیری محصولات حجیم در دستور کار واحد تحقیق و توسعه گروه فلزی و سازه ماشین‌سازی اراک قرار گرفت و با بررسی‌های بعمل آمده احداث سالنی مجزا و مجهز به کوره تنش‌گیری متناسب با ...

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن‌های خوراکی، توسعه کشت دانه‌های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است. از بین دانه‌های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش‌های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار است، از آنجا که شناخت ارقام مقاوم به تنش و گروه‌بندی آنها جهت برنامه‌ریزی صحیح در برنامه‌های به نژادی گیاهان حائز اهمیت می‌باشد، این مطالعه به منظور گروه‌بندی ارقام گلرنگ بهاره در سه رژیم رطوبتی، دارای تنش رطوبتی (به ترتیب شش و پنج بار آبیار ...

در این تحقیق تنش های حرارتی بوجود آمده در پیستون یک موتور احتراق داخلی جرقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا توسط فرمولهای استخراج شده از منابع موجود شرایط مرزی مسئله تعیین شده است. این شرایط مرزی با فرض رسیدن به حالت پایدار حرارتی و در حالت متوسط فضایی و زمانی ، در دور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 دور در دقیقه بدست آمده اند. پیستون بدون حرکت در نظر گرفته شده و اثرات ناشی از حرکت پیستون به صورت شرایط مرزی شبیه سازه شده اند ، سپس اقدام به طراحی مدل سه بعدی پیست ...

به منظور بررسی تأثیر سطوح نیتروژن، تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد و محلولپاشی اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج، یک آزمایش گلدانی در سال زراعی 1386 در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 50 تیمار در سه تکرار با مجموع 150 گلدان انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح نیتروژن از منبع کود اوره (0، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک)، پنج سطح تنش کمبود آب (بدون تنش، تنش در مرحله پنجه‌زنی، تنش در مرحله به‌ ...

تنش خشکی از مهمترین عوامل محیطی است که عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی را در نواحی خشک و نیمه خشک جهان محدود می‌سازد. گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از گونه‌های متحمل به تنش خشکی است که از دیرباز در بخش‌هایی از نواحی مرکزی ایران مورد کشت قرار می‌گیرد. به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های گلرنگ، 64 ژنوتیپ‌ گلرنگ براساس طرح لاتیس ساده 8×8 تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی در سال 90-89 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک مورد ارزیابی قرار گرفت. در ای ...

خشکی از مهم ترین تنش های غیر زیستی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و خصوصیات مرتبط با آن ها در 25فامیل نیمه خواهری بروموگراس نرم در سال زراعی 1391 در دو شرایط محیطی (عدم تنش و تنش خشکی) به اجرا درآمد. نتایج حاکی از اختلاف و تنوع ژنتیکی بالا بین فامیل های مورد مطالعه بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی روی تمام صفات علوفه ای ( به غیر از نسبت وزن برگ به ساقه)، صفات بذری (به غیر ...

برای ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین‌های عدس و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی تحقیقی در دانشکده کشاورزی در سال 1390 انجام شد. آزمایش روی 20 لاین عدس بر اساس طرح کرت-های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار و سه سطح تنش (شاهد، 5- و 10- بار) به صورت کشت هیدروپونیک انجام شد. نتایج نشان داد که تنش اسمزی کلیه صفات مورفولوژیک را کاهش و برخی صفات فیزیولوژیک از جمله مقدار پرولین و قند محلول را افزایش داد. تجزیه خوشه‌ای به روش WARD در هر سه سطح تنش اسمزی لاین‌ها را در سه ...

کنجد (Sesamum indicum L.) به دلیل دارا بودن آنتی‏اکسیدانت‏های طبیعی از قبیل سزامین و سزامول، بطور سنتی برای مصرف مستقیم و بصورت منبعی از روغن با کیفیت عالی، استفاده می‏شود. کشور ما از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمه‌ خشک دنیا قرار دارد، بررسی اثرات تنش شوری و الگوی رفتاری آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانت، می‌تواند به درک مکانسیم‌های دخیل در القاء مقاومت یا تحمل به گیاه کمک نماید. در این تحقیق اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و بیان ژن بر اندام‏های برگ و ریشه در گیاه کنجد مور ...

تنش خشکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان و کاهش در عملکرد متابولیت‌های ثانویه در بسیاری از گیاهان دارویی می‌باشد. امروزه کاربرد خارجی مولکول‌های پیام‌رسان تنش مانند اکسید نیتریک (NO) نقش موثری در واکنش گیاهان به تنش‌های محیطی از جمله خشکی بازی می‌کنند. برای بررسی اثرات کاربرد خارجی اکسید نیتریک بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی در دو ژنوتیپ ماریتیغال در شرایط کمبود آب، یک آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های دو بار خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در ...