عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح حاضر در نظر دارد کلیه اعضای هیئت علمی ( خانم ها ) دانشگاه تهران از لحاظ سلامتی و تندستی ( در گروههای مختلف سنی ) که نقش با ارزشی در نحوه و کیفیت آموزش استادان دارد ، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد . در این طرح فاکتورهایی چون: گنجایش ریه ها ، آمادگی قلبی ، تنفسی ، درصد چربی یا کلسترول بدن ، انعطاف پذیری وزن و ... بوسیله دستگاههای موجود در آزمایشگاه ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . پس از اجرای مرحله ارزیابی آرمایشگاهها و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه مخصوص ، اطلاعا ...
نمایه ها:
زن | 

در این گزارش با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های خدمات تندرستی بدون تاثیر مطلوب و متناسب در تندرستی افرادی که تحت پوشش این خدمات قرار دارند، مشکلی بغرنج در بسیاری از کشورها به وجود آورده است ، و تلاش گردیده است تا نتایج یک گردهمایی بین‌المللی که در کشور فنلاند در سال 1982 با حضور محققان، نمایندگان سازمانهای تامین خدمات اجتماعی هفده کشور و همچنین نمایندگان چندین سازمان بین‌المللی در زمینهء منابع اقتصادی غیرسودمند در تامین خدمات تندرستی و عوامل مهم در این زمینه تشکیل گردید، ار ...

چکیده ندارد.

این مطالعه به بررسی مولفه های الگوی باور داشت تندرستی و توان این مولفه ها در پیش بینی تمایل به مصرف مواد در بین معتادان مرد می پردازد. این الگو بعنوان یک الگوی روان شناختی سعی در تبیین و پیش بینی رفتارهای تندرستی با تمرکز بر نگرش ها و باورهای افراد دارد. مولفه های ‏‎HBM‎‏عبارتند از: تهدید ادراک شده (که خود دو مولفه و خامت ادارک شده و حساسیت ادراک شده را دربرمی گیرد)، منافع ادراک شده و موانع ادارک شده. هدف از این زمینه یابی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا تفاوت معناداری میا ...
نمایه ها:
معتاد | 

این مقاله به طور بسیار اجمالی به موضوعاتی، نظیر مردم و تندرستی- تاثیر فرهنگ ، تعریف فرهنگ ، پیوندهای بین فرهنگ و تندرستی و فرهنگ و تحول پرداخته و یادآور شده است که طرز تلقی جامعه از تندرستی و بیماری پیوندهایی محکم و استوار با فرهنگ جامعه دارد. گرچه این فرهنگ بندرت در حال ایستایی است و می‌توان معمولا" اندیشه‌های جدید را در خود پذیرا شود، اما این تا بدان حد است که موجودیتش در معرض خطر و نابودی قرار نگیرد. در زمینهء خدمات تندرستی، دادن هر گونه تغییری از سوی کارشناسان ذیربط باید ...
  
هدف از اجرای این تحقیق مقایسه شیوه‌های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 15 ساله بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه مدرسه نمونه آزادگان شهرستان مراغه تشکیل داده بودند که تعدادشان 120 نفر بودند، نمونه تحقیق تعداد 80 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان نمونه آزادگان مراغه که در سال تحصیلی 92-1391 در پایه ی اول دوره متوسطه مشغول تحصیل بودند انتخاب و بصورت تصادفی در 4 گروه 20 نفر ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کبد |