عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله به دنبال تحلیل نظری له یا علیه نئولیبرالیسم نیست. بلکه در پی تحلیل این موضوع است که تحریم ایران، بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری مالی است. اقتصاد سیاسی سرمایه داری حاکی از تناقض های بنیادینی همچون بحران های ادواری انباشت سرمایه، ریسک سیستمی و بحران بدهی ها است. در محدوده نظام اقتصادی سرمایه داری راه حل بحرانها ایجاد بازارهای مصرف جدید، موجهای نوین نیازآفرینی و نیز کارآفرینی گرایی است تا گردش جدید سرمایه به مثابه خون جدید در کالبد اقتصاد بحران زده آن ...

پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی تناقض و بیان اسباب اختلاف وشرایط آن، آگاه شدیم که خاورشناسانی که قرآن را به تناقض گویی متهم کرده اند، معنای تناقض را درست درک نکرده و آنان به کتاب خدا هم چون کتاب بشری نگریسته، و به آن دید غیر وحیانی داشته اند، در حالی که علمای اسلام به عدم تناقض در قرآن اجماع دارند و حتی برخی از آن ها یکی از وجوه اعجاز قرآن را عدم تناقض در آن می دانند. برخی از ادعاهای خاورشناسان مبنی بر تناقض و تعارض در آیات قرآن در زمینه‌ی اعتقادات، احکام و خلقت می باشد ...
نمایه ها:
تناقض | 
قرآن | 

قرآن‌کریم معجزه جاودان نبی‌اکرم (ص) است که در آن هیچگونه کژی و دگرگونی روی نداده و از دستبرد تحریف مبرا و دور مانده است و در آیات و عبارات آن هیچگونه اختلاف و تناقضی دیده نمی‌شود، از این روست که هدایتگر جهانیان خوانده شده است . با این وصف ، عده‌ای با انگیزه‌های مختلف و بعضا به جهت مخالفت و جلوگیری از توسعه و گسترش اسلام، درصدد آن برآمده‌اند تا در قداست و الهی بودن این کلام الهی خدشه نمایند و با این اهداف ، شبهه موهوم و بی‌اساس وجود تناقض در قرآن را مطرح نموده‌اند، نیز جمعی دی ...
نمایه ها:
قرآن | 
تناقض | 

بیشتر خاورشناسان که نگاهی برون‌دینی به قرآن و آموزه‌های آن دارند، از آغاز مبنا را بر پیش‌فرض «غیروحیانی و غیرالهی بودن قرآن» گذاشته و بخش وسیعی از تحقیقات خود را بر یافتن مصدر قرآن و قصص آن متمرکز کرده‌اند. آنان قرآن را همانند کتابی بشری تصور کرده و تنها تفاوت آن را با سایر آثار بشری در این می‌دانند که منبع پیدایش آن نامعلوم است. به عبارت روشن‌تر یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آنان- به دلیل انکار وحیانیت قرآن- یافتن معلمی برای پیامبر- ص- و یا متأثر دانستن آن حضرت از شرایط م ...

پس از مقدمه یعنی در بخش اول بحثی در خور بضاعت این بنده و نه شایستهء رضایت خواننده دربارهء موضوع رساله یعنی "تناقض اندیشی ناصرخسرو" صورت گرفت که مقدمهء بحث را بررسی نقیضه و تناقض از دیدگاه لغوی و اصطلاحی تشکیل می‌دهد. پس از آن شخصیت ناصرخسرو و دوران دوگانهء زندگی او تحلیل می‌شود. سپس ناصرخسرو با عنوان پرسشی حکیم یا شاعر مورد بررسی قرار می‌گیرد. و پایان بخش بحثهای مقدماتی "تاویل و ناصرخسرو" می‌باشد. در بخش دوم، به موارد تناقض پرداخته شد بدین صورت که موضوعات متناقض تحت چهار عنوا ...
نمایه ها:
اخلاق | 
تناقض | 

وجود پارادوکس در شعر حافظ امر بدیهی و مورد اعتنا برای بیشتر حافظ پژوهان است. آنچه مهم است، تحقیق درباره‌ی چگونگی تجلی تناقض‌هایی است که در شعر او مجال بروز یافته‌اند. در پایان نامه‌ی حاضر، با مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ی چیستی پارادوکس، بحث اصلی خود را پیرامون ریشه‌های پارادوکس‌های حافظ، در پیوند با عناوینی چون: «تاریخ و اجتماع»، «ابعاد شخصیتی»، «زبان سمبیلک»، «عرفان» و مواردی از این قبیل پی گرفته‌ایم، و با ارزیابی آن‌ها به این نتایج رسیده‌ایم که: اصلی‌ترین ریشه‌ی پارادوکس‌های حاف ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تناقض | 
تبیین | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.