عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام تحقیق حاضر‏‎‎‏، مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن، ‏‎LH‎‏ و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است. به همین منظور 30 نفر از دانشجویان غیر ورزشکار از دانشکده های مختلف با دامنه سنی 25-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه هوازی، بی هوازی، کنترل تقسیم شدند. تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر روی تعدادی از متغیرها مثل هورمون های استروژن، ‏‎LH‎‏ و درصد چربی محاسبه شد. بعد از 8 هفته تمرینات هوازی ...

مقایس? تاثیر برنام? تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پُر فشارخونی استاد راهنما: دکترسید رضا عطارزاده حسینی استادمشاور: دکترجوادآرین ‌نژاد دانشجو: زیبا رحیمیان مشهد هدف: مقایس? تاثیر برنام? تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پُر فشارخونی روش: در این تحقیق 21 زن داوطلب، دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به فشارخون خفیف( میانگین فشارسیستولی 9/141 و دیاستول 75/87 میلی متر جیوه) با( دامنه س ...

هدف از این پژوهش مقایسه اثر هشت هفته تمرین سبک (پیاده روی) و متوسط (ورزشهای هوازی) بر علائم سندروم پیش از قاعده گی ‏‎(PMS)‎‏ دختران غیر ورزشکار دبیرستان های شهر اهواز بود. به همین منظور با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی 57 نفر از دانش آموزان داوطلب در سه گروه 45 نفری قرار گرفتند. پس از پر کردن پرسشنامه ‏‎PMS‎‏ و استخراج نتایج اولیه، گروه تمرین هوازی به مدت دو ماه، هفته ای سه جلسه 45 دقیقه ای یک روز در میان با شدت 65 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه تمرین کردند. گروه پیاده رو ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته استرس روانی و تمرین هوازی بر تغییرات اینترلوکین- 4 واینترفرون – گاما در موش های نر نژاد اسپراگوداولی بود. بدین منظور60 سر رت بطور تصادفی به چهار گروه مساوی گروه کنترل(C)، گروه استرس روانی(PS)، گروه تمرین هوازی(T) و گروه استرس روانی + تمرین(PS+T) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرین هوازی از نوع فزاینده و برنامه استرس روانی شامل القا استرس از نوع دیداری، شنیداری و بویایی بود که 5 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته اجرا گردید. نمونه های خون ...

چاقی به عنوان بزرگترین عامل تهدید کننده سلامت در قرن 21 از سوی سازمان جهانی بهداشت معرفی شده و از عوامل مهم در بروز بیماری های مزمن به شمار می رود. بیشتر کالری دریافتی مازاد در بدن بصورت بافت چربی ذخیره شده و این بافت با مولکول های بیولوژیک بسیاری که ترشح می کند، بر متابولیسم بدن تاثیر می گذارد. در میان این ترکیبات، فولیستاتین با نقشی که در تنظیم سنتز بافت چربی ایفا می نماید، می تواند سبب پیشگیری از چاقی شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی و رژیم های کاهش وزن بر ...

مقدمه: AgRP یا پروتئین وابسته به آگوتی یک نروپپتاید اشتها آور است که موثر در رفتار دریافت غذا، انتخاب غذا، تنظیم وزن، هموستاز انرژی و چاقی می باشد و سطح آن هنگام روزه داری، هیپوگلیسیمی(کم قندی) و چاقی بالا می رود. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن AgRP لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرده می باشد. روش تحقیق: 24 زن تمرین کرده به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (8 نفر)، هوازی (8 نفر) و مقاومتی دایره ای (8 نف ...

چکیده:دیابت نوع 2 شایع ترین نوع‌ دیابت است. این بیماری به حدی رایج است که به عقیده متخصصین در قرن21 عامل خطرزای مرتبط با سلامتی میباشد.اخیرأ توجه متخصصان به ریتینول متصل به پروتئین4 ترکیبی که توسط بافت چربی وکبد ترشح می شود،جلب شده است. براساس برنامه ایی که از مرکز کنترل و پیشگیری دیابت مطرح گردیده است،رژیم غذایی و ورزش به مدت 30دقیقه می تواند از بروز دیابت نوع 2جلوگیری کند وآن را بهبود ببخشد. پژوهش ها در زمینه کنترل دیابت از طریق ترکیب رژیم غذایی و ورزش بر روی مقاومت به ان ...

با پیشرفت روزافزون علم و همچنین افزایش بیماری های مختلف از جمله دیابت، نیاز به روش‌هایی جهت کنترل بهتر عوارض این بیماریها احساس می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر یک دوره تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف مکمل زنجبیل بر برخی شاخص‌های لیپیدی خون مردان دیابتی نوع دو انجام شد. 36 بیمار مرد مبتلا به دیابت نوع دو با دامنه‌ی سنی 40 تا 55 سال که فعالیت بدنی منظم نداشتند انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه12نفری شامل: 1- شاهد (مصرف دارونما)، 2- فعالیت ورزشی+دارونما و 3- گروه مکمل ...

عدم تعادل سیستم هموستازی خون، می‌تواند منجر به شکل‌گیری لخته خون گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیولوژیکی در فرآیند هموستاز خون، انعقاد می باشد. اطلاعات متناقضی درباره تأثیر انواع فعالیت ورزشیبر این عوامل وجود دارد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح فعالیتهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان جوان غیر ورزشکار بود. مواد و روش‌ها:دراینمطالعهنیمهتجربی،30آزمودنیدرسهگروهمقاومتی (10نفر) و هوازی (10نفر) و کنترل (10 ...