عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چاقی به عنوان یک اختلال متابولیکی شایع نه تنها در کشور های در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز رو به افزایش است.چاقی به خصوص چاقی شکمی به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک زا در بیماری‌های دیابت،فشار خون بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب می‌شود .چندین هورمون نقش مهمی را در ثابت نگه داشتن وزن بدن ایفا می‌کنند،لپتین و هورمون رشد از آن جمله‌اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات متوسط و شدید بر فاکتورهای لپتین، هورمون رشد، در موش‌های چاق نژاد اسپراگوداولی بود. آزمودنی‌های این ...