عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چاقی به عنوان یک اختلال متابولیکی شایع نه تنها در کشور های در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز رو به افزایش است.چاقی به خصوص چاقی شکمی به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک زا در بیماری‌های دیابت،فشار خون بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب می‌شود .چندین هورمون نقش مهمی را در ثابت نگه داشتن وزن بدن ایفا می‌کنند،لپتین و هورمون رشد از آن جمله‌اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات متوسط و شدید بر فاکتورهای لپتین، هورمون رشد، در موش‌های چاق نژاد اسپراگوداولی بود. آزمودنی‌های این ...

مقدمه: HITیک روش مفید در بهبود عملکرد در دوره کوتاهی از زمان است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 2 هفته تمرین HIT بر کینیتیک لاکتات دختران نوجوان 14 تا 18 سال بود. روش شناسی تحقیق: 14 دختر نوجوان غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه تمرین(8 نفر) و کنترل(6 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی ( 6 تا 35 متر دویدن در حداکثر سرعت با 10 ثانیه ریکاوری بین هر دویدن) را به عنوان یک پروتکل HIT ، 4 جلسه در هفته را اجرا کردند. قبل و بعد از HIT یک تست با شدت فزاینده ...