عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه اقتصادی به عنوان یک از مهمترین آمال کشورها، نیازمند برخی پیش نیازهاست که میتوان آنها را با آماده سازی ساختار داخلی از جمله نهادهای سیاسی کارامد مهیا کرد. تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقش و کارکرد ساختار سیاسی مصر به توسعه نیافتگی اقتصادی این کشور بپردازد. این تحقیق دارای پنج فصل می باشد: در فصل اول به کلیات طرح پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی چهارچوب نظری درباره توسعه اقتصادی در خاورمیانه و توریسم می پردازد که دارای 3 گفتاراست. در بخش سوم نیز از 4 گفتار تشکیل ...