عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تغذیه کودکان پیش دبستانی و تاثیر ان بر رشد شناختی ،دقت و تمرکز و حل مساله انان است.جامعه مور مطالعه کلیه کودکان5تا6سال دوره ی پیش دبستان شهر تهران، که زیر پوشش سازمان بهزیستی در سال 89-88 است.حجم نمونه طبق اصول علمی 100نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تعیین شد ،جهت جمع اوری داده ها از 3 ابزار عمده الف)پرسشنامه وضعیت تغذیه کودکان که دارای 40 سوال در 7 بعد(1.فرم اطلاعاتی کودک،2.وعده های غذایی،3.گروه شیر و لبنیات،4.گروه نان و غلات(کربوهی ...

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- VAR) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه ب ...

تمرکز و رهایی سازی در زندگی انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.انسان همواره مجبور به توجه ودقت در اموری است که ، می خواهد انجام دهد. بدون توجه و تمرکز ( که به طور ناخودآگاه در زندگی انسان جاری است) اعمال و مجموعه کنشها و واکنشهای وی دچار اختلال می گردد. انسان به علت زندگی در محیط اجتماعی ( در حال حاضر در دنیای صنعتی پر از التهاب) در معرض انقباضات جسمانی و تنشهای جسمی و روحی است که برای او ثمری جز بی قراری، عدم تمرکز، آشفتگی و اضطراب در پی نخواهد داشت.وی همواره نیازمدن آرام ...

پژوهش حاضر،با هدف بررسی اثر بخشی روش ترکیبی بازی ها و قصه های هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی در نمونه غیر بالینی انجام شد.برای دستیابی به این هدف آزمون توجه روزانه(TEA-CH)و عملکرد پیوسته (CPT)6 تا 15 سال و یازده ماهبه کار رفت.پس از اجرای تست هوش وکسلرخردسال در نمونه ی 60 نفری از کودکان 6 تا 5/6 سال،40 نفر از کودکانی که نمره هوشبهر 90 تا 119 را کسب کرده بودند در سه گروه آزمایش(10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) جای داده شدند.سپس آزمون توجه روزانه و آزمون عملکرد پیوسته ...

این تحقیق به بررسی و بهینه سازی موارد انگیزه، تمرکز، حافظه و هوش در جهت بهبود در یادگیری به خصوص یادگیری زبان دوم می‌پردازد. در فرایند آموزش توجه به هر یک از عوامل ذکر شده و هچنین میزان تاثیر آنها در آموزش زبان دوم (که در اینجا به صورت خاص و با مطالعه موردی زبان فرانسه، مورد تحقیق قرار می گیرد.) مورد سوال بوده است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که هر یک از عوامل موثر در آموزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان اهمیت هر یک مشخص گردد. در ضمن بررسی این عوامل با توجه به جنبه گروهی و ف ...

رویکرد طراحی تعاملی با محوریت کودکان، بر اساس دستورالعمل های جدید و به سرعت در حال رشد از حیطه تعامل انسان و کامپیوتر است که بر روی محصولات کودکان تمرکز دارد. روند دلگرم کننده در پژوهش های چند سال اخیر در این رویکرد، طراحی فن آوری برای کودکان با نیازهای ویژه است. اختلال بیش فعالی با نقص توجه، یک اختلال شایع در کودکان محسوب می گردد، علت اصلی بسیاری از مشکلات کودکانِ مبتلا به بیش فعالی با نقص توجه علی الخصوص در عملکرد تحصیلی کاهش توجه و تمرکز می باشد. بر این اساس که شواهدی دال ...

پژوهش حاضر با عنوان « تبیین مبانی فلسفی ( فلسفه سیاسی ) نظریه‌های مناسبات بین دولت و نظام آموزشی و تحلیل‌انتقادی روند تحولات آموزش و پرورش ایران در سه دهه‌ی گذشته ( با تاکید بر مقوله تمرکز و عدم تمرکز)»، به بررسی چرایی و چگونگی رابطه دولت و نظام آموزش پرداخته است . در این رابطه، بررسی‌ بر اساس پیشینه نظری موضوع ، تعاریف ، سیر تاریخی روابط و مولفه‌ها انجام گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق نظری است با استفاده از اطلاعات و داده‌ها و با روش تحلیلی و توصیفی ، موضوع مورد مطالع ...

فعالیت بانک‌ها‏ و به طور کلی صنعت بانکداری، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شود. بارزترین مشخصه بانک‌ها‏ از یکسو اعطای تسهیلات مالی و از سوی دیگر سپرده پذیری از عموم آحاد جامعه است بر همین اساس گروهی از صاحبنظران اقتصاد و بانکداری، علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانک‌ها‏ را در همین واقعیت ریشه یابی می کنند. همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور سهم آنان در صنعت بانکداری افزایش یافته و این صنعت ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دیدگاههای متخصصان درباره تمرکز‌زدایی برنامه‌ریزی درسی و ارائه‌ی الگوی مناسب برای کاهش تمرکز در نظام برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. به همین منظور جامعه آماری شامل تمام استادان و دانشجویان دکترا در رشته های برنامه ریزی‌ درسی در دانشکده‌های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس، تربت معلم و شهید بهشتی انتجاب شدند؛ سپس نظرها و دیدگاه‌های جامعه آماری مورد نظر که شامل 54 متخصص می‌باشند مورد بررسی قرار گرفت. ابزارپژوهش پرس ...