عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرچند که بطور کلی این تحقیق ناظر برکل ساختار جهاد دانشگاهی است اما بطوراخص از مباحث سازماندهی صرفا به نحوه تفویض اختیارات وشناخت الگوهای تمرکز وعدم تمرکز درجهاد دانشگاهی پرداخته خواهدشد ومحقق به دنبال آن خواهد بود که میزان اختیارات اعطائی ونحوه تعصمیم گیری را متناسب با فعالیت های مختلف ارزیابی نماید.درواقع روشن است که دراین تحقیق از الگوهای مختلف عدم تمرکز همچون عدم تمرکز سیاسی عمد تمرکز دارای، عدم تمرکز اقتصادی -فنی، عدم تراکم وعدم تمرکز سازمانی و...صرفا به عدم تمرکز سازمانی ...

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- VAR) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه ب ...

در این پژوهش خصوصیات و آثاری که بر نظام تمرکز و عدم تمرکز مترتب است بررسی میشود ، سپس آن را با ارزشهای اسلامی محک زده و در جستجوی یافتن ارشاداتی از فرهنگ اصیل اسلامی به بررسی حکومتهای صدر اسلام و نحوه امور این حکومتها پرداخته شده است . عناوین مورد بحث درقالب هفت فصل عمده شامل : کلیات ، بررسی سه نظام در امور اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی و فرهنگی ، نظامی و دفاعی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ...
نمایه ها:
تمرکز | 

مشاهده نابسامانی های اداری صاحبنظران دلسوز را بر آن داشته است که نسبت به تحول در سیستم اداری بیندیشنده و راه حل هایی جهت حل آن پیشنهاد کنند. در این راستا باید گفت مشکل کشور ما نداشتن منابع و امکانات نیست، بلکه مشکل عمده کمبود مدیران لایق و توانمندی است که بتوانند از این امکانات بهره گیری شایسته و کارآمد بکنند؛ از این رو در این تحقیق راهکارهایی برای شکوفا کردن استعدادها و ابتکارات نیروی انسانی سازمان ها جهت جبران این کمبود ارائه شده است. اصطلاح ((تمرکز و عدم تمرکز)) در علوم (( ...
نمایه ها:
تمرکز | 
اسلام | 

تمرکز و رهایی سازی در زندگی انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.انسان همواره مجبور به توجه ودقت در اموری است که ، می خواهد انجام دهد. بدون توجه و تمرکز ( که به طور ناخودآگاه در زندگی انسان جاری است) اعمال و مجموعه کنشها و واکنشهای وی دچار اختلال می گردد. انسان به علت زندگی در محیط اجتماعی ( در حال حاضر در دنیای صنعتی پر از التهاب) در معرض انقباضات جسمانی و تنشهای جسمی و روحی است که برای او ثمری جز بی قراری، عدم تمرکز، آشفتگی و اضطراب در پی نخواهد داشت.وی همواره نیازمدن آرام ...

تمرکز یکی از مولفه های ساختاری بازار است و سودآوری از جمله عوامل عملکردی آن به شمار می آید.طبق نظریه اقتصادی ساختارگرایان یا مکتب هاروارد وضعیت رقابتی یا انحصاری بودن هر بازار به ساختار آن بستگی دارد و مهم ترین عامل شناسایی آن شاخص تمرکز می باشد. بر اساس این نظریه افزایش تمرکز سبب بالارفتن سهم بازاری برخی بنگاهها و نزدیک شدن آن ها به شرایط انحصاری و در نتیجه حداکثر سازی سود حاصل از قدرت بازاری می گردد. مطالعه فوق به بررسی رابطه ی میان تمرکز بازار و سودآوری صنایع با هدف شناخت ...

پژوهش حاضر،با هدف بررسی اثر بخشی روش ترکیبی بازی ها و قصه های هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی در نمونه غیر بالینی انجام شد.برای دستیابی به این هدف آزمون توجه روزانه(TEA-CH)و عملکرد پیوسته (CPT)6 تا 15 سال و یازده ماهبه کار رفت.پس از اجرای تست هوش وکسلرخردسال در نمونه ی 60 نفری از کودکان 6 تا 5/6 سال،40 نفر از کودکانی که نمره هوشبهر 90 تا 119 را کسب کرده بودند در سه گروه آزمایش(10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) جای داده شدند.سپس آزمون توجه روزانه و آزمون عملکرد پیوسته ...

امروزه تمام جنبه‌های مختلف زندگی بشری "سازمان یافته" و از لحظه تولد تا مرگ "سازمان" و "سازمان یافتگی" جزو لاینفک زندگی بشر امروزی است . یک سازمان در یک نگرش سیستمی متشکل از اجزاء بهم پیوسته است که در مجموع یک کل را می‌سازد و واحد تدارکات نیز جزئی از یک سیستم است که با اجزاء دیگر سازمان (سیستم) مرتبط بوده و با هماهنگی خاصی که بین واحد تدارکات و قسمتهای دیگر وجود دارد، در جهت اهداف سازمان حرکت کند. در این بررسی، واحد تدارکات به تنهائی به عنوان یک سیستم جزء از سیستم کل، مورد برر ...

پژوهش حاضر با عنوان « تبیین مبانی فلسفی ( فلسفه سیاسی ) نظریه‌های مناسبات بین دولت و نظام آموزشی و تحلیل‌انتقادی روند تحولات آموزش و پرورش ایران در سه دهه‌ی گذشته ( با تاکید بر مقوله تمرکز و عدم تمرکز)»، به بررسی چرایی و چگونگی رابطه دولت و نظام آموزش پرداخته است . در این رابطه، بررسی‌ بر اساس پیشینه نظری موضوع ، تعاریف ، سیر تاریخی روابط و مولفه‌ها انجام گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق نظری است با استفاده از اطلاعات و داده‌ها و با روش تحلیلی و توصیفی ، موضوع مورد مطالع ...