عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه احیای تمدن اسلامی، با تکیه بر ذخیره تمدنی امت اسلام در طول سده های گذشته، به دنبال ارائه تبیینی علمی از ساز و کار تشکیل تمدن نوین اسلامی است. بر اساس این نظریه، تمدن نوین اسلامی حاصل پیوند ساختاری قدیمی و محتوایی نوین است که مشتمل بر یافته های نسل جدید مسلمین و میراث گرانبهای گذشتگان خواهد بود. مساله ای که تحقیق پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال آن است، بررسی ابعاد این نظریه از نگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران و جنبش اخوان المسلمین مصر است. آنچه تحقیق حاضر را از نمون ...

چکیده پایه گذاری، تکون و گسترش تمدن‌ها از اقدامات کم‌نظیر انسان است. تمدن در طول تاریخ عامل اصلی هویت‌دهی به اجتماع انسان بوده است. به همین خاطر امروزه هر ملتی به دنبال بازیابی هویت تمدنی خویش است. تمدن اسلامی یکی از جدی‌ترین تمدن‌های بشری بوده که شاخصه بارز آن توانمندی محتوایی آن است که در هر برهه زمانی و مکانی قابلیت بازیابی دارد. در این مقاله با روش استنادی و رویکرد تحلیلی- توصیفی به تعریف تمدن اسلامی و مبانی نظری آن از دیدگاه قرآن و حدیث می‌پردازیم. بر اساس نتایج حاصله ا ...
نمایه ها:
تمدن | 

هدف نظام‌های قضایی در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف در زمانهای گوناگون از باستان تا امروز، تامین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است. بنابراین تلاش می‌گردد، همه اجزاء تشکیل‌دهنده نظام قضائی، در راستای نیل به این اهداف تنظیم و برنامه‌ریزی شوند. بکارگیری قاضیان سالم و کارآمد، که از ارکان نظام قضائی می‌باشند، و برجسته‌ترین نقش را در رسیدن نظام قضائی به اهدافش، دارند. رکن دوم از ارکان نظام قضائی، اصول حاکم بر مرحله‌ی دادرسی است. هرچه این اصول عادلانه‌تر باشند، دادرسی عادلانه‌تر خ ...

پژوهش حاضر به بررسی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌پردازد. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده، بدین ترتیب است که دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یکی از متفکران برجسته‌ی معاصر در مورد تمدن اسلامی و شاخص‌های آن چیست؟ روش به کار گرفته شده در این نگاشته توصیفی- تحلیلی بوده، که در تلاش است با تدقیق در آراء و سخنان حضرت امام(ره) پیرامون مقوله‌ی مورد بحث به این مهم دست یابد. از یافته‌های اصلی این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره داشت که امام خمینی(ره) تم ...

چکیده ادوار تمدن اسلامی، به صورت قابل تأملی تحت تأثیر رفتار حاکمانی است که هر یک به زعم خود، داعیه دفاع از اسلام و ارتقای شئون دولتی و حکومتی خود را در سر داشته اند. این اهمیت چنان است که گویی حاکم و عملکرد شخصی و سیاست حکومتی اوست که موجب صعود و یا رکود تمدن و شاخصه های تمدنی می گردد. در این میان، حاکمیت عضدالدوله(به عنوان سرآمدن امیران بویی) و شاه عباس صفوی (به عنوان مقتدرترین پادشاه صفوی) را -با چشم پوشی از آسیب ها و کاستی ها- می‏توان عصر طلایی تمدن اسلامی نامید. مستندات ...

عنوان پایان نامه چشم انداز تمدن اسلامی و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است. واژه چشم انداز که در عنوان پایان نامه آمده واژه ای آینده پژوهی است. در این رساله به چشم انداز تمدن اسلامی از دیدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری بعنوان سناریو نگاه کرده ایم و چارچوب نظری تحقیق این رساله آینده پژوهی تجویزی بر اساس الگوی لیندامن و مارتا لیزلی است. و فرضیه تحقیق این چنین است: از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چشم انداز تمدن اسلامی متعالیه است نه متدا ...

علم جغرافیا و جغرافیاپژوهی در تمدن اسلامی و در منظر دانشوران اسلامی از اهمیتی شایان و در خور توجه برخوردار بوده است. در این نوشتار تلاش و سعی بر آن بود تا جایگاه این علم در تمدن اسلامی مورد بررسی و تأمل قرار گیرد. در آغاز به علل و عوامل رویکرد و گرایش مسلمانان به علم جغرافیا پرداخته در باب هر عامل و تاثیر آن، سخن به میان آورده ایم. در دومین مبحث به خدمات و دستاوردهای علمی اندیشمندان دنیای اسلام در شاخه های متنوع علم جغرافیا و عرضه آثار نفیس در ادوار مختلف تاریخ و تمدن اسلامی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 

در این مقاله ابتدا تمدن از دیدگاه ویل دورانت، برخی از حکما و فلاسفه اسلامی توصیف گردیده و ارکان آن از دیدگاه ای اندیشمندان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تفسیر عوامل ایجاد کننده تمدن و عوامل انحطاط آن از دیدگاه اندیشمندان مختلف بخصوص متفکرین مسلمان بررسی شده و زمینه های تجدید حیات تمدن اسلامی توسط جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفته است. سرانجام به بررسی دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ( ره) و مقام معظم رهبری در خصوص تمدن و نحوه اعتلای مجدد تمدن اسلامی پرداخت ...