عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هر چه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هر چه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه: هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلو ...

امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از 600 نفر از مردم شهر شیراز کرده است . در بین چهار بخش [24 تا 6 (بخش اول، 6 تا 12 (بخش دوم)، 12 تا 18 (بخش سوم)، 18 تا 24 (بخش چهارم)] اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند. در بین سایر بخش‌ها مناسب‌ترین ساعات گوش کردن برنامه‌ه ...

در مورد میزان بیننده تلویزیون می‌توان گفت که عمدتا به دو عامل بستگی دارد. یکی نوع برنامه و دیگری زمان پخش آن لذا بدیهی است که اگر بهترین برنامه در ساعتی که چندان اوقات فراغت مردم هماهنگ نباشد پخش شود بیننده زیادی نخواهد داشت . بدین ترتیب تنظیم زمان و ساعات پخش برنامه‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این بررسی به روش پیمایش و بر اساس تعداد 3568 نمونه از افراد 15 سال و بالا انجام گرفته است که سوالات مربوط به زنان خانه‌دار و افراد بیکار و بازنشسته می‌باشد. از آنجا که او ...

چکیده ندارد.

این نظرخواهی به بررسی میزان شنونده رادیو و بیننده تلویزیون پرداخته است . پاسخگویان برنامه‌های، رادیو را به صورت "گاهی و بندرت " گوش می‌دهند. پرشنونده‌ترین برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی در تبریز به ترتیب -1 سخنرانی دکتر شریعتی -2 در حاشیه خبرها -3 خانواده است . پاسخگویان اخبار را همیشه گوش می‌دهند. (بیشتر در ساعت 2 بعداظهر) و معتقدند که رادیو ایران منعکس‌کننده کلیه رویدادها و خبرهای روز نیست و پاسخگویان انتظار دارند برنامه‌های رادیویی حاوی آموزش‌های اجتماعی، تربیتی، پاسخ ...

هدف این بررسی، شناسایی نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه شهری ایران با تاکید بر چگونگی پرداخت آنان به فعالیت‌های مختلف اوقات فراغت است . این تحقیق با روش پیمایش ، اوقات فراغت را در بین 25000 نوجوان یا جوان 11 تا 29 سال را با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بررسی کرده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: 1) هر فرد نوجوان به طور متوسط سه ساعت در شبانه‌روز وقت فراغت دارد. 2) نوجوانان و جوانان عموما زمان فراغت آنان از حدود ساعت 16 شروع می‌شود و تا موقع خو ...

توزیع نمرات آزمون بچه و حد متوسط زمانی که آنان صرف تماشای تلویزیون نموده‌اند. نشان می‌دهد که این توزیع نمونه کودکان بوده است . یافته‌ها اطلاعات اولیه‌ای را که در مورد حد متوسط ساعات صرف شده از سوی کودکان برای تماشای تلویزیون در هر روز وجود داشت تایید می‌کند. ساعات پایان تماشای تلویزیون، ارتباط ناچیزی با زمانی که بچه‌ها در شب از تماشای تلویزیون دست می‌کشند دارد. در منطقه C.B.T ساعات پایان تماشای تلویزیون در خانواده در ساعت 8 می‌باشد ولی همانگونه که در بررسی ملاحظه ش ...

در این بررسی نمودارهای مناسب گوش‌دادن به رادیو و تماشای تلویزیون از نظر مردم تهران ارائه شده است که عنوان این نمودارها با توجه به بخش دوم، سوم و چهارم برنامه‌های رادیو در روزهای عادی و جمعه و نیز با توجه به برنامه‌های صبح، ظهر تا نیمه‌شب تلویزیون در روزهای جمعه و عادی در چند فصل تقسیم‌بندی شده‌اند عنوان این نمودارها عبارت است از: نمودار ساعات مناسب گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون در چهار فصل تابستان، پاییز و زمستان 1366 و بهار 1367، نمودار ساعات مناسب گوش دادن ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیو یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزی ...