عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توزیع نمرات آزمون بچه و حد متوسط زمانی که آنان صرف تماشای تلویزیون نموده‌اند. نشان می‌دهد که این توزیع نمونه کودکان بوده است . یافته‌ها اطلاعات اولیه‌ای را که در مورد حد متوسط ساعات صرف شده از سوی کودکان برای تماشای تلویزیون در هر روز وجود داشت تایید می‌کند. ساعات پایان تماشای تلویزیون، ارتباط ناچیزی با زمانی که بچه‌ها در شب از تماشای تلویزیون دست می‌کشند دارد. در منطقه C.B.T ساعات پایان تماشای تلویزیون در خانواده در ساعت 8 می‌باشد ولی همانگونه که در بررسی ملاحظه ش ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از: دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلو ...

از حدود سال 1960، تلویزیون ژاپن، از نظر آموزش ، نقش عمده‌ای پیدا کرد. امروزه در ژاپن، هر یک از مدارس ابتدائی بطور متوسط، از 17 دستگاه تلویزیون رنگی برخوردار هستند. حدود 90 درصد از کل مدارس ابتدائی ژاپن، حداقل از چند برنامه آموزشی NHK استفاده می‌کنند. NHK نه از دولت و نه از سایر سازمانها، هیچ کمک مالی دریافت نمی‌دارد. برنامه‌های این سازمان از کنترل سیاسی و کسب منافع اقتصادی معاف است ، و کل هزینه‌های آن با حق اشتراک پرداختی مخاطبین تامین می‌شود. نصب گیرنده‌های تلویزی ...

این گزارش در میان 2400 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن تهران انجام پذیرفت . در روزهای عادی ساعات 7/5 تا 8/5 صبح برای مردان، مهمترین فرصت برای گوش دادن به رادیو بوده است . این ساعات برای زنان 9-11 بوده است . این ساعات مربوط به بخش دوم می‌باشد. در جمعه مطالعات بین 9 تا 11 از طرف مردان و هم از طرف زنان توضیح داده شده است . در بخش رادیو، در روزهای عادی ساعت بین 14 تا 15 بهترین فرصت خوانده شده است . در جمعه ساعت خاصی ذکر شده است . در بخش چهارم رادیو در روزهای عادی سا ...

- تعیین میزان بینندهء برنامه‌های محلی تلویزیون - تعیین میزان بینندهء بخش‌های خبری - دستیابی به پیشنهادها و انتقادهای بینندگان نسبت به برنامه‌ها - دستیابی به دلایل تماشا نکردن برنامه‌های محلی - دستیابی به میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های محلی. ...
نمایه ها:
اخبار | 
رضایت | 
1376 | 

اگرچه ورزش‌ها از خلال انواع رسانه‌ها قادر به خودنمایی و شکوفایی هستند، با وجود این تلویزیون نخستین گزینه برای اشاعه و مصرف اطلاعات و سرگرمی‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هواداری ورزشی و همانندسازی با وابستگی، قصدمندی و توجه دانشجویان به رویدادهای ورزشی تلویزیون است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی شهر کرمانشاه و نمونه آماری 401 نفر از دانشجویان دختر و پسر بودند (291 نفر دختران و 192 نفر پسران) که انتخاب آن‌ها به صورت تصادفی ساده بو ...

عصر حاضر، عصر قدرت رسانه است. در عصر رسانه، تلویزیون یکی از تاثیرگذارترین رسانه ها در جوامع مختلف است. بر این اساس، دولت ها و حکومت ها در سراسر جهان با سرمایه‌گذاری های کلان، هزاران شبکه و کانال تلویزیونی ایجاد کرده اند تا سیطره حضور خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرند. با توجه به آمارهای رسمی مبنی بر استفاده میلیونی مردم کشور ما از برنامه های ماهواره ای، بررسی موانع و راهکارهای ایجاد تلویزیون ها ی نوین در کشور از سوی محققان و پژوهشگران علم رسانه ضروری است. بر این اساس، در ...

هدف تحقیق، بررسی برخورد دانش‌آموزان با برنامه‌های آموزشی تلویزیون و میزان بهره‌مندی و بهره‌برداری آنها از درس علوم تجربی تلویزیون است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 100 نمونه از دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 89 درصد دانش‌آموزان برنامه‌های آموزشی تلویزیون را در یادگیری خود موثر می‌دانند. 72 درصد از دانش‌آموزان از تداخل ساعات تحصیل‌شان در مدرسه با پخش برنامه‌های آموزشی تلویزیون ناراضی بودند. 49 درصد مدت ...

کتاب حاضر با عنوان اصلی "Latelevision/ Lepouvair Et Largent"، اشاره به سیاست‌هایی دارد که در فرانسه اعمال می‌شود، تا ضمن حفظ ظاهر آزادمنشانه رادیو تلویزیون فرانسه مشی مورد نظر سیاستگزاران را نیز به اجرا بگذارد. این کتاب که بیانگر برنامه ریزی مختلف سیستم‌های حاکم بر دولت است ، نشان می‌دهد که چگونه در چارچوب موازین و مقررات قانون امکان اعمال نفوذ جهت تغییرات موردنظر این سیستم‌ها وجود دارد. عنوان بخش‌های مختلف این کتاب عبارتند از: تلویزیون زمان ما، بی‌حسی اطلاعاتی، "دا ...