عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3213

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توزیع نمرات آزمون بچه و حد متوسط زمانی که آنان صرف تماشای تلویزیون نموده‌اند. نشان می‌دهد که این توزیع نمونه کودکان بوده است . یافته‌ها اطلاعات اولیه‌ای را که در مورد حد متوسط ساعات صرف شده از سوی کودکان برای تماشای تلویزیون در هر روز وجود داشت تایید می‌کند. ساعات پایان تماشای تلویزیون، ارتباط ناچیزی با زمانی که بچه‌ها در شب از تماشای تلویزیون دست می‌کشند دارد. در منطقه C.B.T ساعات پایان تماشای تلویزیون در خانواده در ساعت 8 می‌باشد ولی همانگونه که در بررسی ملاحظه ش ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از: دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلو ...

از حدود سال 1960، تلویزیون ژاپن، از نظر آموزش ، نقش عمده‌ای پیدا کرد. امروزه در ژاپن، هر یک از مدارس ابتدائی بطور متوسط، از 17 دستگاه تلویزیون رنگی برخوردار هستند. حدود 90 درصد از کل مدارس ابتدائی ژاپن، حداقل از چند برنامه آموزشی NHK استفاده می‌کنند. NHK نه از دولت و نه از سایر سازمانها، هیچ کمک مالی دریافت نمی‌دارد. برنامه‌های این سازمان از کنترل سیاسی و کسب منافع اقتصادی معاف است ، و کل هزینه‌های آن با حق اشتراک پرداختی مخاطبین تامین می‌شود. نصب گیرنده‌های تلویزی ...

این گزارش در میان 2400 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن تهران انجام پذیرفت . در روزهای عادی ساعات 7/5 تا 8/5 صبح برای مردان، مهمترین فرصت برای گوش دادن به رادیو بوده است . این ساعات برای زنان 9-11 بوده است . این ساعات مربوط به بخش دوم می‌باشد. در جمعه مطالعات بین 9 تا 11 از طرف مردان و هم از طرف زنان توضیح داده شده است . در بخش رادیو، در روزهای عادی ساعت بین 14 تا 15 بهترین فرصت خوانده شده است . در جمعه ساعت خاصی ذکر شده است . در بخش چهارم رادیو در روزهای عادی سا ...

- تعیین میزان بینندهء برنامه‌های محلی تلویزیون - تعیین میزان بینندهء بخش‌های خبری - دستیابی به پیشنهادها و انتقادهای بینندگان نسبت به برنامه‌ها - دستیابی به دلایل تماشا نکردن برنامه‌های محلی - دستیابی به میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های محلی. ...
نمایه ها:
اخبار | 
رضایت | 
1376 | 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش برنامه های تلویزیون بر هویت فرهنگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. ازاین رو دراین تحقیق از روش پیمایش استفاده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ورودی سال های 1392-1391 می باشند که تعداد آن ها 165 نفر است. از آنجا که در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده ش ...
نمایه ها:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تهیه کننده در بستر تلویزیون تعاملی است که برای رسیدن به این هدف نیازمند شناخت این بستر جدید هستیم. تلویزیون تعاملی حاصل ترکیب تلویزیون با یک فناوری جدید تعاملی است که در آن بیننده از طریق کانال برگشتی می‌تواند با فرستنده تعامل کند. برنامه ساز تعاملی(Interactive) در اوج اشراف به فنون برنامه سازی باید فنون ، تجهیزات و امکانات ایجاد ارتباط با مخاطب در این بستر را بشناسد . مخاطب رسانه های نوین مایل است ، محتوایی را که می خواهد ، در هر زمانی و مکان ...

موضوع اصلی تحقیق، کاربرد رسانه‌های جدید و رابطه آن با انتظارات مخاطبانِ جوان(شهر تهران‌) از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. هدف تحقیق، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ج.ا.ا. با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی ـ اقتصادی و دینی ـ فرهنگی آنان است. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر چهار‌چوب تحقیق ‌می‌باشد. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به عنوان نمو ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعات آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است ا دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلوی ...