عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد و توسعه فناوری از یک سو و پیامدهای حاصل از اجرای طرح‌های توسعه بدون در نظرگرفتن خسارات وارده به منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم بکارگیری دانشی سازگار با محیط را بیش از پیش آشکار می‌سازد. از اینرو با توجه به شکل‌گیری دانش بومی در میان مردم و مطابقتش با شرایط محیطی رشد یافته در آن می‌توان از این دانش با ارزش در راستای دانش رسمی و مدرن استفاده نمود. یکی از استفاده‌های جانبی سود‌آور از مراتع، زنبورداری می‌باشد. این موضوع بویژه در مناطقی که گیاهان مناسب (گیاهان شهدزا) برای پرورش ...

به منظور تعیین میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل، محدوده ای از مراتع چهارباغ انتخاب شده و با شروع زمان گلدهی گیاهان مرتعی منطقه، بازدیدها انجام خواهند شد. با استفاده از روش مشاهده مستقیم و آزمایش گرده شناسی، گونه های مورد استفاده زنبور عسل شناسایی خواهند شد. جهت تهیه تقویم زنبورداری، امتیازی که گونه ها با استفاده از شاخص ترکیب جذابیت اخذ می کنند در سهم ترکیب پوشش این گونه ها ضرب کرده و امتیاز گیاهان در عرصه در طول دوره گلدهی محاسبه خواهند شد . ترکیبات مهم شیمیایی در جذاب تری ...