عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی تقویت کننده های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی در شهرستان های استان تهران است. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی مدارس روزانه شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل داده بود. نمونهای به حجم 30 نفر به صورت خوشهای چند مرحلهای، ازسه مدرسه، واز هر مدرسه 10 نفر انت ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه تفاوت اثر دو نوع تقویت مثبت ومنفی بر یادگیری بازیافت زباله بر روی پسران دبیرستانی انجام شده است. بدین منظور 36 آزمودنی پسر که در سال تحصیلی 89-90 در پایه اول دبیرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند (با روش نمونه گیری در دسترس) و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه آموزش بازیافت زباله با تقویت مثبت ارایه شد و در گروه دیگر آموزش با تقویت منفی ارایه شد. پس از 7 جلسه آموزش، در جلسه هشتم، یادگیری آزمودنی ها توسط پرسش نامه ای محقق ساخته (پر ...

در یک نظام آموزشی توجه به ابعاد مختلف باورهای دانش آموزان لازم و ضروری است. از میان ابعاد مختلف باور ها می توان به باورهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و .... اشاره نمود. وضعیت و حیطه هر یک از این باورها روشن و گویاست. اما در مورد باورهای دینی وضع به گونه ای دیگر است، چراکه علاوه بر وسعت و گستردگی، با نظرات مخالف و موافق زیادی رو برو است. از سوی دیگر منبع و سرچشمه ارزشهای هرجامعه ای دین واعتقادات مذهبی دربرگیرنده آن جامعه است و همانطور که می دانیم داشتن باور مذهبی و پیروی ازآ ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "راهكارهاي تقويت مهارت نوشتن در دانش آموزان پايه ششم آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران" به منظور ارائه راهكارهاي جديد از منظر معلمان پايه ششم صورت گرفته است. براي انجام پژوهش از روش كيفي–توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. به منظور تعيين جامعه نمونه ازروش تمام شماري جامعه آماري (آموزگاران پايه ششم آموزش و پرورش منطقه 9 تهران) بهره برده شده است. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه اي با 8 سوال و گويه هاي مشخص مي باشد. كه 86 نفر از معلمان به آن پاسخ گفته اند. به من ...

بعضی مواقع ضخامت ورقی که برای تحمل فشار سیال از روابط طراحی به دست می‌آید، به اندازه‌ای نیست که در برابر این تنش ها که عموماً در ناحیه کمی از پوسته توزیع می‌شوند، مقاومت کند. در این مواقع طراح ناچار است راه حل‌هایی مثل افزایش ضخامت پوسته، استفاده از پد تقویتی و تغییر شکل و اندازه اتصال شونده را جهت جبران ناتوانی پوسته به کار برد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، اثرات محدود این روش ها طراح را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین ایده‌ی استفاده از تقویت های محلی قطاعی از یک رینگ محیطی که ت ...

در این پایان نامه بهینه یابی تقویت کننده برای پوسته استوانه ای با سوراخ مستطیلی تحت نیروی کمانش با روش اجزاء محدود و به کمک نرم افزار ANSYS انجام گردید. بهینه یابی با استفاده از روش Sub problem انجام شد. متغیر های طراحی در بهینه یابی، ابعاد، ضخامت و وزن تقویت کننده انتخاب شدند و معکوس استحکام کمانشی به عنوان تابع هدف تعریف شد. هدف از بهینه یابی بدست آوردن شکل تقویت کننده برای تحمل بیشترین نیروی کمانش می باشد.پوسته استوانه ای با سوراخ مستطیلی و شرایط مرزی ساده به عنوان مدل ...

در مطالعه حاضر از سلولز میکروکریستال (MCC) به عنوان یک ماده دوست‌دار محیط زیست در ترکیب با خمیر شیمیایی‌مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران (مورد استفاده در تهیه کاغذ چاپ و تحریر) و با هدف بررسی اثر تقویت‌کنندگی نانوذرات حاصل از تیمار فراصوتی این ماده استفاده گردید. در سال‌های اخیر، نانوفیبرهای سلولزی به‌دلیل داشتن خواص منحصر به فردی چون سطح ویژه، بلورینگی، مدول یانگ و مقاومت ویژه بسیار زیاد و زیست‌تخریب‌پذیر بودن مورد توجه ویژه محققان حوزه‌های علوم و تکنولوژی نانوکامپوزیت‌ه ...

در این پایان نامه ارتعاشات پوسته استوانه فلزی تقویت شده به وسیله کامپوزیت به صورت غیرخطی، مورد تحلیل قرار گرفته می‏شود. در این تحقیق ابتدا با استفاده از فرضیات پوسته، معادلات ساختاری برای پوسته فلزی تقویت شده به وسیله کامپوزیت بدست می‏آید. سپس با استفاده از کرنش فون‏کارمن و حذف ترم‏های غیرخطی از معادلات حرکت پوسته دونل، سه معادله دیفرانسیل کوپل شده که توصیف کننده ارتعاشات خطی آزاد پوسته استوانه فلزی تقویت شده به وسیله کامپوزیت می‏باشد، یافت گردیده و با توجه به شرایط مرزی دوسر ...

در سال‌های اخیر ترمیم و تقویت اعضای بتن مسلح با استفاده از پلیمر کامپوزیت‌های مسلح شده با الیاف FRP به عنوان روشی کارامد مطرح بوده است. در این زمینه محققین بسیاری تاثیر استفاده از این کامپوزیت‌ها را در رفتار اعضای بتن مسلح مورد مطالعه و آزمایش قرار داده‌اند.از میان اعضای بتن مسلح موجود در یک سازه ،اتصالات نقش چشمگیری در تعیین رفتار کلی سازه دارند به نحوی که تغییرات سختی و مقاومت و نحوه شکست آن‌ها ، رفتار سایر اعضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این عضو خاص از یک سو به علت تراکم ...