عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این بررسی اثر ناهمگونی در تقسیم سلولی در برداشت ‏‎IudR‎‏ توسط سلولهای گلیوما کشت شده به صورت تک لایه ای در فازهای نمایی و ثابت و اسفروئید در اندازه های مختلف با استفاده از روش فلوسیتومتری است. نتایج حاصل نشان داد که رابطه معکوسی بین قطر اسفروئید و نسبت سلولها در چرخه سلولی وجود دارد. در کشت تک لایه ای بیشتر از 95 درصد از سلولها در فاز نمایی و 62 درصد در فاز ثابت توسط ‏‎IudR‎‏ بعد از یک ‏‎DT‎‏ نشاندار شدند. نسبت نشاندار شدن ‏‎(Li)‎‏ در اسفروئیدهای کوچک حدود 76 درصد و در ...

در باره ارتباط پاسخ ایمنی با محافظت در برابر سرخک اطلاعات محدودی وجود دارد . بررسی نقش ایمنی سلولی در سرخک و بعد از واکسیناسیون سرخک در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . اگر چه تستهای سرولوژی در مطالعه اپیدمیولوژی سرخک مفید هستند و تیترهای بالای آنتی بادی شاخص خوبی برای محافظت می باشند، وجود پاسخ ایمنی همورال به ویروس واکسن ممکن است چندان لازم نباشد. ...