عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فیلترها، دیپلکسرها و تقسیم‌کننده‌های توان از پرکاربردترین ادوات غیرفعال موجود در جعبه‌ابزار طراحان مدارات ماکروویو می‌باشند. با گسترش دامنه کاربردهای ادوات ماکروویو و افزایش روزافزون کاربران‌، نیاز به سیستم‌های با ابعاد کوچک‌تر نیز در حال افزایش است. لذا تلاش‌های بسیاری جهت کوچک‌سازی ابعاد ادوات ماکروویو صورت پذیرفته است. این پایان‌نامه بر روی فیلترها، تقسیم‌کننده‌های توان و دیپلکسرهای ماکروویوی با استفاده از موج‌بر مجتمع شده در زیر لایه SIW و ساختارهای چپ‌گرد-راست‌گرد متمرک ...

چکیده هدف از این تحقیق بررسی چالش های ثبتی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهامشان شریک هستند. نمونه بارز مالکیت مشاع ارث می‌باش ...
نمایه ها:
تقسيم | 

یکی از روشهای موثر برای حل معادلات پواسون روش جوابهای اساسی است. این روش یک روش بدون شبکه است که در آن هیچ تقسیم‌بندی روی مرز و دامنه صورت نمی‌گیرد. در این روش یک مرز مجازی اطراف مرز فیزیکی در نظر گرفته می شود و نقاط چشمه روی این مرز انتخاب می شوند. به این صورت از انطباق نقاط چشمه و میدانی و به دنبال آن از منفرد بودن جواب اساسی جلوگیری می شود. برای حل معادلات پواسون با استفاده از روش جوابهای اساسی ابتدا تقریبی از جواب خصوصی مسئله بدست آورده می شود سپس جواب قسمت همگن مسئله با ...

عنوان پایان‌نامه حاضر حلقه‌های تقسیم نوعی "The generic division rings" می‌باشد دامنه جابجایی (یا میدان K) داده شده است .متغیرهای که در آن i 1،2،3،... و ، روی (یا K) جابجایی هستند را درنظر می‌گیریم و قرار می‌دهیم ها را ماتریسهای نوعی (The generic matrics)nxn می‌نامیم.حلقه ماتریسهای نوعی روی (یا K) را با [X1,X2,...] (یا [X1,X2,...]K) نمایش می‌دهیم.برای هر میدان K و عدد صحیح مثبت n داده شده حلقه تقسیم از بعد n2 روی مرکزش وجود دارد.همچنین از این مطلب و اینکه برای هرچند ...

تمرین ویبریشن به عنوان یک روش تمرینی پیشنهاد می شود که پاسخ هایی مشابه با تمرین مقاومتی دارد. اطلاعات محدودی از تاثیر پارامترهای متفاوت تمرین ویبریشن روی هورمون های رشد و IGF-1 وجود دارد. هدف از این تحقیق مقایسه دامنه های متفاوت تمرین ویبریشن بر غلظت هورمون های رشد و IGF-1 است. 36 پسر سالم غیر ورزشکار به طور تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرین ویبریشن با دامنه بالا و دامنه پایین تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 6 هفته با دامنه 2mm در گروه دامنه پایین و 4mm در گروه دامنه بالا با فرکا ...

اجداد ما آب های شیرین دامنه های کوهستانی را با کمک فن قنات سازی به حاشیه کویرها برده اند تا شرایط را برای کشاورزی خود که شیوه زندگیشان بود آسان گردانند. قنات که معادل پارسی آن کاریز است، اختراع شگفت انگیز ایرانیان است و از ایران به سایر نقاط جهان اشاعه یافته است. در رابطه با قنات، تکنولوژی و فنون بهره برداری از آن تاکنون مطالعات زیادی انجام شده است که در هر کدام به بررسی ابعادی خاصی از جمله ابعاد زمین شناختی، جغرافیایی،انسان شناختی، تکنولوژی ساخت و بهره برداری از آبهای زیرزمی ...

پایداری یا نا پایداری شیب های طبیعی یکی از عواملی است که در برنامه ریزی ها و مکان یابی انواع کاربری ها نقش تعیین کننده ای دارد. مطالعه حرکات توده ای و احتمال وقوع این پدیده می تواند در برنامه ریزی ها کاربرد داشته باشد. حرکات دامنه ای به چهار نوع اصلی(ریزش، خزش، لغزش، جریانی) تقسیم می شود که ملاک طبقه بندی این حرکات عواملی مانند مواد سطح دامنه ،شیب دامنه، میزان رطوبت و... می باشد. باید توجه داشت حرکات دامنه ای فرایند اصلی شکل دهی اراضی در سرزمینهای کوهستانی و شیب دار میباشد و ...

در این مقاله روشی جدید برای پنهان نگاری تصاویر دیجیتالی بر مبنای تقسیم تصویر به بلو کها در دامنه فرکانس ارائه شده است.الگوریتم ارائه شده یک واترمارک به طور مضاعف یعنی چند بار با حداقل تغییرات در یک تصویر جاسازی می نماید. پنهان نگار درونضرایب مقداری بلو کهای تصویر به طور نامحسوس ذخیره می گردد. پنهان نگار می تواند شامل اطلاعاتی در مورد تصویر و یا صاحبان آن به اشد. واترمارک کاملاً نامرئی است بگونه ای که با سیستم بینایی انسان به هیچ عنوان قابل تشخیص نخواهد بود. بازیابی واترمارکها ...

بیماران مبتلا به هموفیلی به دلیل خونریزی مفصلی دچار درد و متعاقب آن محدودیت دامنه حرکتی می شوند. طراحی پروتکل های تمرینی مختلف برای بهبود عملکرد و کاهش درد این گروه از بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تمرین درمانی معمولی و هیدروتراپی بر علائم بیماران مبتلا به هموفیلی بود. سی و هشت بیمار مبتلا به هموفیلی نوع A به صورت تصادفی به سه گروه تمرین درمانی در خشکی، هیدروتراپی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه اوّل تمرینات مخصوص به خود را طی 8 هفته ...