عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش RPIM (Radial Point Interpolation Method) بر پایه روش ضعیف گالرکین و توسط G.R Liu و GU در سال 2001 توسعه یافته است. این روش یکی از روشهای بدون شبکه است که برای تقریب تابع با استفاده از چندجمله ای ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این روش برای حل مسائل مکانیک از قبیل رشد ترک و یا تغییر شکل های بزرگ کاربرد دارد که روش المان محدود در حل این مسائل با نارسائی هایی روبرو است. ساخت تابع شکل با استفاده از توابع شعاعی وابسته به فاصله بین دو نقطه انجام می شود. در این تحقیق یک برن ...

با استفاده روش تکراری AOR بلوکی SOR را برای حل دستگاه Ax = b که در آن A یک ماتریس مختلط m*n با شرط m بزرگتر مساوی n و رتبه ماتریس A کمتر مساوی n می باشد A را تجزیه وروش تکراری AOR به کار می بریم.و بعد شبه همگرایی روشهای AOR , JOR را مورد بررسی قرار می دهیم. و در نهایت شرایط لازم و کافی را برای شبه همگرایی توسعه می دهیم.وپارامتر بهینه و فاکتور پیوسته همگرایی روش را به دست مل آوریم. ...

با استفاده فراوان کامپیوتر در جنبه‌های مختلف زندگی، مدل‌های کامپیوتری به ما این امکان را داده‌اند که زندگی واقعی خود را بر مبنای مدل‌های کامپیوتری طراحی کنیم. یک مدل کامپیوتری کار را سریع‌تر و جذاب‌تر می‌کند. مدل‌سازی هندسی منحنی‌ها و سطوح کاربرد‌های فراوانی در مهندسی، پردازش تصویر، پزشکی، صنعت سرگرمی و طراحی فونت و حروف دارد. این پایان‌نامه از مدل‌سازی هندسی برای نمایش فشرده فونت‌ها و کاراکترهای فارسی استفاده می‌کند. در فصل اول پایان‌نامه منحنی‌‌های پارامتری را معرفی کرد ...

تخمین دقیق پارامترهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان در زمینه های مختلفی مانند کشاورزی، اکولوژی، هواشناسی، محیط زیست و منابع طبیعی اهمیت بسزایی دارد. امروزه سنجش از دور به دلایل زیادی به عنوان یک روش مطمئن و کاربردی برای تخمین پارامترهای مختلف بیوفیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان شناخته می شود. با پیشرفت علم و فناوری سنجش از دور و پیدایش سنجش از دور فراطیفی امکان بهره گیری از گروه جدیدی از شاخص های طیفی و مدل های آماری برای تخمین پارامترهای گیاهان به وجود آمده است. در میان محصولات کش ...

امروزه اندیشمندان مدیریت یکی از بهترین راهکارها برای موفقیت شرکت‌را تشکیل یک الگوی مناسب شایستگی برای آن می‌دانند. مدیران می‌توانند با توانمندی‌ها و شایستگی‌های خود سازمان‌ها را از چالشهایی که با آن مواجه هستند خارج کرده و آنها را تبدیل به سازمان‌های بهرور و کارا کنند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت توانمندی‌ها و شایستگی‌های مدیران در صنایع و بویژه صنایع کوچک و متوسط ، در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول مولفه‌های‌ ضروری شایستگی‌های مدیران در صنایع کوچک و متوسط ، با توجه ب ...