عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی تعداد 100 شماره توده‌های در حال تفکیک داخلی و 119 شماره توده‌های در حال تفکیک خارجی ارسالی از مرکز بین‌المللی ایکاردا مورد بررسی قرار گرفته و از تعداد 30 شماره F5 داخلی تعداد 8 شماره و از F4 داخلی تعداد 18 شماره انتخاب و به نسل‌های بعدی راه یافتند همچنین از 119 شماره خارجی تعداد 38 شماره جهت کشت در نسل بعدی انتخاب گردید. ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
تفکیک | 

به منظور ارائه راهکارهای تفکیک فعالیتهای زیربنائی و بهره‌برداری و روشهای واگذاری آنها و در نتیجه: پیشرفت در مطالعه روشهای خصوصی‌سازی راه‌آهن با کسب تجربه از دیگران، پروژه حاضر بوجود آمد. ...

در این تحقیق مسئله تفکیک و شناسائی اجزاء یک تصویر را در حوزه تصاویری که از یک جسم برداشته شده است بررسی می‌نماید که تلفیقی از روشهای مبتنی بر لبه و ناحیه برای تفکیک اجزاء و روش تطبیق الگوهای نمونه برای شناسایی آنها مناسب هستند. گرچه در حوزه شناسایی الگوها توسعه روزافزونی را در بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی مشاهده می‌شود ولی بدلیل امکان ترکیب اجزاء با هم و یا تجزیه یک جزء به چند زیرناحیه که موجب می‌شود نتوان اجزاء را بطور موثر تفکیک نمود، استفاده از شبکه‌های عصبی نمی‌تواند جوا ...
نمایه ها:
تصویر | 
تفکیک | 

در این تحقیق پدیده اختلاط و یا تفکیک دو گاز ایده‌آل در یک غشاء لوله‌ای و یا لوله با دیواره متخلخل در حالت جریان آرام اجباری به روش عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول جریان خواص سیال متغیر و در نتیجه پنج معادله دیفرانسیلی پیوستگی، مومنتم در جهت r و z و انتقال جرم و انرژی به صورت کوپله و همزمان حل می‌گردد. نتایج مهم حاصل از این بررسی به صورت زیر خواهد بود: در حالت همسانی دو گاز، عدد ناسلت منطقه کاملا توسعه‌یافته ثابت بوده و این مقدار ثابت ، به رینولدز تزریق و پرانتل گاز بستگی ...

سطح تحت پوشش برف به عنوان یکی از عوامل مهم در پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف قلمداد می شود، لیکن توزیع مکانی و زمانی برداشت های زمینی سطح تحت پوشش برف مناسب نمی باشد. از طرف دیگر، داده های ماهواره ای نوا(NOAA) سنجیده AVHRR با قدرت تفکیک پیکسل های 1/1  1/1 کیلومتر مربع در تکرارهای روزانه می تواند توزیع مکانی و زمانی پوشش برفی را بدست دهد. امکان بر آورد سطح تحت پوشش برف از اطلاعات ماهواره ای به طور غیر مستقیم وجود دارد. این اطلاعات شامل بازتابهای عوارض در طیف های مختلف ...

به منظور بررسی نسلهای در حال تفکیک نخود سفید در شرایط دیم این طرح در قالب 2 آزمایش بدون تکرار شامل نسل F3 و F5 در بلوکهای همراه با شاهد ILC 482 که پس از هر 10 ژنوتیپ کشت شده بود اجرا گردید. در این بررسی 50 ژنوتیپ بدست آمده از آزمایش نسل F2 نخود سفید در نسل F3 و همچنین تعداد 104 ژنوتیپ از آزمایش سال قبل F4 در نسل پیشرفته F5 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اهم صفات مورد توجه که ملاک انتخاب تک بوته‌ها، لاینها و بوته‌ها قرار گرفته بود عبارتند از: فرم بوته از نظر شاخ و برگ، مقاومت ...

یکی از مراحل مهم پردازش داده های VSP، تفکیک امواج پایین رونده بالا رونده است. در این مقاله، دو روش f-k و -p برای تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالا رونده در داده های VSP مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. امواج پایین رونده دارای سرعت و کندی ظاهری مثبت و امواج بالا رونده دارای سرعت و کندی ظاهری منفی اند. بنابراین، با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی داده های VSP (در حیطه f-k) و یا با استفاده از تبدیل رادون (در حیطه t-p) می توان آنها را از هم تفکیک کرد. توانایی ا ...

یک مرحله مهم در مطالعه و ارزیابی مخازن، تفکیک و شناسایی نواحی مختلف سنگ مخزن با استفاده از داده های حاصل از نمودارهای پتروفیزیکی می باشد. با زیاد شدن این داده ها و تقاضا برای یک ارزیابی سریع، هدفدار و قابل اعتماد، می توان از روش های آماری چند متغیره استفاده کرد. در این مقاله از دو روش آنالیز فاکتوری و آنالیز خوشه یی برای تفکیک نواحی مخزن استفاده شده است. روش آنالیز فاکتوری، روشی بر اساس تشخیص روابط میان چندین متغیر است و خروجی آن عاملی می باشد که مشخصه های اصلی یک واحد مخزن ر ...

از بین 397 نسل در حال تفکیک جو دیم دریافتی از ایکاردا تعداد 35 فامیل در حال تفکیک مطلوب که واجد صفات زراعی مناسب بودند انتخاب و بصورت بالک برداشت شدند تا جهت بررسیهای بیشتر به آزمایشات پیشرفته‌تر سالهای آینده راه یابند. ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
دیم | 
نسل | 
تفکیک |