عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرورش تفکر کودکان در آموزه های اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ این پژوهش در صدد است تا از نظرگاه آموزه های اسلامی به چهار پرسش مهم، جایگاه تفکر در اسلام، جایگاه کودک در اسلام، روش های پرورش تفکر در اسلام و موانع رشد تفکر بپردازد و دیدگاه اسلام را در این خصوص تبیین نماید. مطالعات به دست آمده حاکی از آن است که در تعالیم دین اسلام، پرورش تفکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علمای دین در حوزه ی تربیت عقلانی از ضرورت آن سخن بسیار گفته اند و بهترین زمان برای شروع پرورش تفکر را دو ...

تفکر به معنی سازمان دهی مجدد ذهنی، اساس هر نوع یادگیری است و رشد و گسترش هر مهارت یا دانشی بر آن استوار است. دو مورد از انواع تفکر که نقش مهمی در زندگی هر فرد می تواند ایفا کند، تفکر خلاق و تفکر انتقادی است.تفکر خلاق به معنی «فرآیند حس کردن مشکلات، درک روابط میان پدیده ها، حل مسائل جدید، توانایی بهره گیری تازه و متمایز از تجارب و امکانات، حدس زدن، فرضیه سازی، آزمودن فرضیه ها و انتقال نتایج آن» می باشد و معنای تفکر انتقادی، «تفکر معقول و مستدل که معطوف به تصمیم گیری است در مور ...

مربیگری حرفه ای است برای کمک به ورزشکاران تا ابعاد جسمی، روحی، روانی، توانایی‌های فردی و اجتماعی‌ شان را در حد بالای استعدادهای خود قرار دهند. یک مربی کارا باید مهارت و دانش فوق العاده‌ای در زمینه روانشناسی، مدیریت و علم تمرین داشته باشد تا بتواند ورزشکاران ماهری پرورش دهد. این تحقیق نیز به منظور بررسی رابطه بین دو سبک رهبری انسانگرا و وظیفه‌گرا با پنج سبک تفکر اجرایی، قانونی، قضایی، آزاداندیش ومحافظه کار مربیان موفق لیگ برتر والیبال انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود و ...

متن چکیده: تفکر و اندیشیدن با واژه (فکر) و واژه‌های نزدیک به آن و مشتقات آن‌ها در قرآن کریم مطرح‌شده است. تفکر از دیدگاه قرآن به معنی آیه دیدن همه جهان هستی و دیدن خدا و صفات او در این آیات باهدف شناخت، هدایت، ایمان، عبرت و مانند آن می‌باشد که با دیدگاه‌های دیگر متفاوت است. قرآن افزون بر دعوت به تفکر، یک نظام فکری را در مجموعه مرتبط به هم مانند معرفی موضوعات شایسته تفکر، معرفی موانع و لغزشگاه‌های آن، برشمردن آثار مثبت تفکر و پیامد‌‌ منفی بی‌توجهی به آن ارائه می کند. ...
نمایه ها:
قرآن | 
تفکر | 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران ستاد مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. جامعه تحقیق شامل مدیران ستاد مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور 276 نفر بوده که با فرمول ککران، 161 نفر از این تعداد، بطور تصادفی، انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق مشتمل بر 44 سوال بر اساس شاخص های تفکر استراتژیک طبق مدل جین لیدکا، و مولفه های بهره وری منابع انسانی به کمک مدل اچیو از پال هرسی و گلداسمیت طی یک مطالعه توصیفی_ پیمایشی، مورد پایش ...

در آييني كه در نخستين پيامش با فعل امر "بخوان "‌‌ "اقراباسم ربك "آغاز و عنوان كتاب آسماني اش"قرآن" به مفهوم "خواندني"است؛ طبيعي است كه "تفكر"نيز از ارج و اعتبار والايي برخوردار است. و چنين است كه در مكتب گران قدر ما ‌يعني اسلام "تفكر "نه تنها "عبادت" كه ساعتي انديشيدن از عبادت‌ يك سال بهتر معرفي شده است. در همين راستا و با توجه به اهميت موضوع، محقق جهت يافتن راه حل اين مسئله كه: چگونه می توان از طريق آموزش تفكر محور، ‌به پرورش تفکر و روحيه ی پرسشگری دانش آموزان پایه چهارم ابت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان بوده است. روش انجام این پژوهش همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 193 نفر از مديران مرد و زن مدارس مدارس ابتدايي شهرستان جیرفت در سال تحصیلی 91-90 می باشند که براساس جدول مورگان تعداد 130 نفر از طریق روش نمونه‌گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش سبک های تفکر از پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر( 1991) و برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه صنعتی( 1389) و برای سنجش تغییر از پرسشنام ...

هدف اساسی این تحقیق، بررسی میزان برخورداری کتاب تفکر و پژوهش پایه‌ی ششم دبستان از ابعاد تفکر، بر اساس دیدگاه مارزینو و همکاران است. پس از مشخص کردن مولفه‌های موردنظر، از روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش استفاده شد. کتاب تفکر و پژوهش که شامل کتاب کار و راهنمای تدریس است به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شد؛ به علت محدود بودن جامعه آماری نمونه‌گیری صورت نگرفت. برای گردآوری داده‌ها، فهرست وارسی ابعاد تفکر مارزینو تهیه و روایی آن توسط متخصصان تأیید گردید. برا ...

معلمان دبیرستان در ژاپن هم اکنون در یک جریان آموزشی شروع شده از سال 1998 کار می کنند. این اهداف اصلاحی توانایی های دانش آموزان را بالا می برند و در نحوه زندگی تحولی ایجاد می شود.تغییرات واقعی در مدارس امروزی کاهش یافته است. در واقع بایستی این تغییرات بر مبنای این که دانش آموزان خودشان دانش را در طول جریان حل مسأله می سازند صورت گیرد و نسبت به زمانی که دانش را در کتاب ها می خوانند بیشتر استفاده می کنند. چیزی که در آموزش علوم مهم است توضیح دادن و پیشگویی یک پدیده با استفاد ...