عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: پژوهش حاضر در پی آن است که توسعه روابط شهروندی را از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربیان مورد بررسی قرار دهد. شهر، شهروندی و وظایف شهروندان در توسعه روابط شهروندی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بی‌گمان سلامت جامعه نخست در نوع روابط اجتماعی نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همگان استوار گردد و در چهارچوب قانون بعنوان مدافع حقوق همگان صورت گیرد و بالاتر از قانون حتی با مبانی ارزشی و اخلاقی درآمیزد، سلامت جامعه بطور بنیادی تضمین شده است. آگاهی از ح ...