عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفسیر روایی قرآن همزاد وحی است و اولین مفسر قرآن رسول اکرم| است که خداوند متعال به او دستور بیان و تفسیر قرآن را داده بود و پس از آن ائمه معصومین مسئولیت نشر و گسترش علوم و معارف اسلامی‌از جمله تفسیر قرآن را عهده دار شدند. در این پژوهش سعی شده به مدد روایات، تفسیری روایی از آیات سوره ق ارائه گردد. روایات مورد استفاده در این تحقیق دارای گونه های مختلفی از جمله سوره شناخت، معناشناخت، تأویلی، جری و تطبیق و مرتبط و تفسیری (توضیحی) هستند. در فصل چهارم ضمن مشخص شدن گونه روایی روا ...

تفسیر روایی قرآن کریم همزاد وحی است و اولین مفسر قرآن کریم رسول گرامی اسلام |است که خداوند متعال به او دستور بیان و تفسیر قرآن را داده بود و پس از آن ائمه معصومین ^مسئولیت نشر و گسترش علوم و معارف اسلامی‌از جمله تفسیر قرآن را عهده دار شدند . در این پژوهش سعی شده به مدد روایات، تفسیری روایی از آیات سوره نباء ارائه گردد. روایات مورد استفاده در این تحقیق دارای گونه های مختلفی از جمله سوره شناخت، معناشناخت، تأویلی، جری و تطبیق و مرتبط و تفسیری (توضیحی) هستند. در این تحقیق ضمن ...
نمایه ها:
معاد | 
النبأ | 

تفسیر روایی از کهن ترین روش های تفسیری می باشد که از عصر معصومین علیهم السلام، آغاز گشته و علامه مجلسی (ره) به این روش اهتمام ویژه ای داشته است. موضوع این پژوهش، تفسیر روایی اهل بیتعلیهم السلام ذیل آیات ۱۱۱ تا ۱۵۳ سوره انعام، بر پایه آثار علامه مجلسی (ره)به منظور ارائه تفسیر روایی ترتیبی و اهمیت‌بخشی به جایگاه روایات در فهم و تفسیر قرآن و نیز نیل به مفاد آیات از طریق روایات معصومانعلیهم السلام و دسترسی به پیام‌های مورد تأکید در روایات تفسیری این سوره می‌باشد. تحقیق مزبور از ن ...

وجود پیوندى ریشه‏دار و ناگسستنى، میان قرآن و همتایان معصوم و بى‏مانندش، که از حدیث زرّین «ثقلین» و ده‏ها روایت دیگر برمى‏آید، بایسته بودن مطالعۀ ژرف و تحلیل‏گونۀ سخنان تفسیرى آن بزرگواران را براى تفسیر پژوهان، به منظور انجام دادن تفسیر مطمئن و استوار از قرآن کریم، آشکار ساخته است. تفاسیر روایی شیعه و اهل سنت به عنوان میراثی که در بردارندۀ سخنان تفسیری نبوی و ولوی هستند در گذر زمان و حوادث، دستخوش ناراستى‏هایى در دو حوزۀ «سند» و «متن» گردیده‌اند. دلائلی همچون آمیخته شدن به روا ...

روش تفسیر روایی قرآن یکی از رایج‌ترین و استوارترین روش‌های تفسیری است که در بین روش‌های تفسیری جایگاه ویژه‌ای داشته و همواره مورد توجه مفسران بوده است پژوهش حاضر با استناد به روایات تفسیری و منبع قرار دادن آنها، به تبیین آیات 65ـ23سوره اسرا می‌پردازد. روش ما در این پژوهش روش کتابخانه‌ای بوده است. تفسیر قمی، عیاشی، صافی، البرهان از تفاسیر روایی شیعه و روایات نبوی الدرالمنثور از منابع اهل سنت مستند پژوهش پیش رو می‌باشد. همچنین سعی بر آن بوده که آیات قرآن را با نگاهی روایی همرا ...

نوشتاری که پیش رو دارید تفسیر روایی تطبیقی آیات 142 الی 158 سورۀ مبارک بقره است که به عنوان بخشی از طرح کلان تفسیر روایی قرآن کریم دردانشگاه علوم حدیث در صدد ارائۀ تفسیری روایی، صحیح و روان از آیات مذکور می‌باشد. آنچه این کار را از تفاسیر روایی موجود متمایز ساخته، انجام بررسی‌های سندی بر روی روایات و بیان صحت و سقم آن‌ها از سویی و از سوی دیگر انجام عملیات فقه الحدیثی بر محتوای روایات می‌باشد. از نقاط امتیاز دیگر این کار،بررسی تطبیقی میان برآورد روایات شیعی مورد بررسی با روای ...

این رساله با عنوان تفسیر روایی سوره‌های شمس، لیل، ضحی و انشراح بر پایه روایات اهل بیت (علیهم السلام) است. پژوهش و جستجو برای بازشناسی و دست‌یابی احادیث تفسیری، به اندازه اهمیتِ فهم حقیقت کلام الهی حایز اهمیت است. هدف از ارائه این تحقیق دستیابی به صحیح‌ترین تفسیر سوره‌های مورد نظر با توجه به روایات معصومین، با هدف تأکید و اهمیّت بخشی به نقشی که روایات در فهم و تفسیر قرآن می‌توانند ایفا کنند است. هروشی که در این تح ...

این رساله با عنوان تفسیر روایی أهل بیت (ع) پیرامون آیات 55 تا 67 سوره‌ی مائده، با هدف تأکید و أهمیّت دادن به نقش روایات در فهم و تفسیر قرآن نوشته شده است؛ با توجه به اهمیّت نقش روایات در فهم دقیق قرآن هدف از نگارش این رساله فهم آیات مورد نظر با استفاده از آراء تفسیری ایشان و مقایسه تفاسیر اجتهادی و روایی، همچنین مقایسه روایات شیعه و أهل تسنن و سپس فهم پیام‌های مورد تأکید آیات و روایات می‌باشد. لذا آیات با توجه به موضوع به سه دسته و در دو دامنه قرآنی و روایی مورد بررسی قرار گر ...

بهترین و استوارترین تفسیر از قرآن کریم، تفسیری است که از منبع وحی صادر شود. از این روی، روایات تفسیری پیشوایان معصوم و اتصال ایشان به منبع وحی راه مطمئنی برای دست یافتن به مقصود کتاب الهی است. در این پژوهش، 52 آیه سوره زمر در 4 محور کلی قرار گرفته است که، ابتدا با مراجعه به اقوال لغویان و هم چنین واژه پژوهان قرآنی، معانی واژگان محوری در آیات تبیین شد، در ادامه نکات ادبی آن (در صورت وجود) مورد توجه قرار گرفته و سپس با مراجعه به آراء و نظرات مفسّران، مفاهیم ظاهری آیات تبیین ش ...