عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفسیر روایی از کهن ترین روش های تفسیری می باشد که از عصر معصومین علیهم السلام، آغاز گشته و علامه مجلسی (ره) به این روش اهتمام ویژه ای داشته است. موضوع این پژوهش، تفسیر روایی اهل بیتعلیهم السلام ذیل آیات ۱۱۱ تا ۱۵۳ سوره انعام، بر پایه آثار علامه مجلسی (ره)به منظور ارائه تفسیر روایی ترتیبی و اهمیت‌بخشی به جایگاه روایات در فهم و تفسیر قرآن و نیز نیل به مفاد آیات از طریق روایات معصومانعلیهم السلام و دسترسی به پیام‌های مورد تأکید در روایات تفسیری این سوره می‌باشد. تحقیق مزبور از ن ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی و تحلیل آیه شریفه «فاقتلوا انفسکم» در تفاسیر به ترتیب تاریخی است. این آیه یکی از آیات چالشی قرآن کریم است. برای پی بردن به شناختی تاریخی از تفسیر آیه مورد بحث باید به این بررسی بپردازیم که مفسران در طول تاریخ این آیه را چگونه تفسیر کرده اند و اختلافاتی که در تفسیر این آیه رخ نموده توسط چه کسانی و در چه تاریخی بوده است و چه زمینه ها و عواملی موجب پیدایش اختلاف تفسیر درباره این آیه شده است. در طول تاریخ، تفاسیر مختلفی از این آیه ارائه شده است. تا قرن چه ...
نمایه ها:

هدف این رساله ، تبیین مبانی و گرایشهای تفسیر اثنی عشری است ،زیرا شاه عبدالعظیمی از جمله مفسرانی است که مقدمه ای بسیار ناقص و مختصر در آغاز تفسیر خود عرضه کرده است. وی از مبنا و زیر مبناهای الهی یعنی قرآن به قرآن و قرآن به سنت و مبنای بشری با گرایشهای اصولی – فقهی ، فلسفی ، کلامی، عرفانی ، ادبی ، علمی – تجربی و تاریخی سود برده است . تفسیر قرآن به قرآن ، اگر توسط معصوم(ع) انجام گیرد ، بهترین نوع تفسیر می باشد که در این رساله این نوع تفسیر به چشم می خورد و در ارزیابی نهایی دربا ...

موضوع این پژوهش، تفسیر تطبیقی روایی سوره مزمل بر اساس روایات تفاسیر نور الثقلین و الدر المنثور می‌باشد و روش آن کتابخانه‌ای است. در ابتدا کلیات و سپس به بیان مفاد ظاهری آیات با محوریت تفسیر المیزان پرداخته، تفسیر روایی آنها از تفاسیر نور الثقلین و الدر المنثور استخراج و افتراقات آنها بیان شده است. بر اساس بررسی بعمل آمده، بیش از 50 در صد گونه‌های روایات این دو تفسیر، به بیان مصداق و مفهوم آیات می‌پردازند و مابقی از قبیل تبیین عملی آیات، شرح الفاظ و بیان آیات منسوخ می‌باشند؛ ...

شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم اس ...

یکی از نقلیاتی که انعکاس آن در اکثر قریب به اتفاق تفاسیر دیده می شود، اخبار و آراء تفسیری صحابه و تابعان است. در طول دوره های متمادی تفسیر، رویکرد نظری و عملی مفسران در مواجهه با این اخبار یکسان نبوده است. این نوشتار در پی آن است که کم و کیف اعتبار اخبار و آراء تفسیری صحابه و تابعان را در تفسیر «التبیان فی تفسیر القرآن» شیخ طوسی بازشناسی کند. آنچه ضرورت این تحقیق را فراهم نمود، حجم عظیم منقولات صحابه و تابعان در تفسیر مورد نظر از یک سو و نیز نبود پیشینه ای مستقل در این زمینه ...

قرآن بسندگی به توجه تام و همه جانبه به قرآن گفته میشود که در حوزه دین و تفسیر قابل بحث است. قرآن بسندگی در دین در بحث از منابع شریعت، در رابطه بین کتاب و سنت به عنوان دو منبع وجوبی در تشریع و استخراج برنامه های دینی، به حالت و رابطه ای اطلاق میشود که در ارتباط این دو در دین شناسی، توجه تام به قرآن میشود، و برای امور دینی کافی به نظر میرسد و نقش سنت نادیده انگاشته می شود. قرآن بسندگی نخستین که به قرآن بسندگی در منابع شریعت نامبردار بود، به عنوان راهبرد تک منبعی در منابع شریع ...

بحث روش تفسیر قرآن در قرن اخیر از بحث های مطرح در حوزه دینی می باشد. نظرات و آراء فراوانی در این زمینه از سوی قرآن پژوهان و مفسران ارائه شده است که هر کدام برای نظر خود به دلائلی استناد کرده اند. ائمه (ع) به عنوان رهبران دینی ما که خود قرآن ناطق می باشند، طلایه داران تفسیر قرآن بودند. در این پایان نامه به روش و سبک تفسیری حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته شده است که در فصل اول جایگاه تفسیر در عصر ایشان و دانش قرآنی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره شده و در فصل دوم به استقراء آراء تفسیری ...

چکیده: قرآن کریم به منزله‌ی حبل ممدود برای هدایت همه‌ی جهانیان نازل شده است. بنابر این اگر چه زبان آن عربی مبین است اما به زبان جهانی فطرت نازل شده و برای همه ی جهانیان در تمامی زمان ها ومکان ها قابل فهم است، لکن برای فهم آن به پیش فرضها و اصولی موضوعه نیاز است که یافته های قطعی دانش تجربی یکی از آنهاست. همچنین کاربست این اصول در تفسیر اشارات علمی قرآن نیز نیازمند قواعدی همچون توجه به مرزشناسی علوم تجربی و عدم تعدی از حدود روش تجربی در تفسیر قرآن است که با رعایت چنین قواعد ...