عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات مهجربخش مهمی از ادبیات معاصر عربی را به خود اختصاص داده است که جلوه‌های خلاقیت و ابتکار در آن بسیار دیده می‌شود و توانسته است شخصیت‌های مهمی چون جبران، نعیمه، رشید ایوب، ایلیا أبوماضی و... را در خود جای دهد. این افراد گرچه به دلایلی از جمله وضع بد اقتصادی خود مجبور به مهاجرت شدند، اما توانستند با حفظ زبان و ادبیات عرب در سرزمین‌های مهجر، ادبیات فاخر و با اصالتی را به وجود آورند. دراین میان ایلیا أبوماضی یکی از شخصیت‌های برجسته و بسیار مهم است که جایگاه ویژه‌ای در ادبیا ...

با نگاهی به اشعار نازک الملائکه بانوی شعر معاصر عرب این مسئله به روشنی مشهود است که تفکر و اندیشه‌ی شاعر در گذر سال‌ها از بدبینی یا تشاوم به خوش‌بینی یا تفاول انتقال یافته است. تشاوم شاعر تحت تأثیر عواملی از جمله شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی او و نیز جهت گیری اصلی تفکر و فلسفه ی بدبینانه‌ی او که متأثر از تفکرات گروهی از فلاسفه و اندیشمندان و نیز شاعران منفی نگر می‌باشد؛ شکل گرفته است. از طرف دیگر حزن و اندوه شاعر و نیز دین‌گریزی از جمله عوامل تأثیرگذار بر بدبینی و ا ...