عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به برسی مضامین"تفاوت" و "بیگانه" در De l’Allemagne اثر مادام دو استال و غربزدگی اثر جلال آل احمد می پردازد. در این راستا، به بررسی نکات مشابه و متفاوت در دیدگاهای این دو نویسنده،که متعلق به دو فرهنگ کاملاً متفاوت می باشند، می پردازیم. نویسندگان مذکور به شکوفایی اجتماعی_فرهنگی کشورشان اعتقاد خاصی داشته اند، به خصوص در زمانی که پیشرفت های اجتماعی در ایجاد تفکرات جدید ادبی موثر بوده اند. در کتاب غربزدگی، آل احمد تاثیر غرب بر شرق و به ویژه مردم ایران را به طور ...

این مطالعه به بررسی اثر صنعت در تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران بر اساس نظریه دستمزد کارایی می‌پردازد. برای این منظور از یک مدل پانل با استفاده از داده‌های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندی ‌ISIC برای دوره 1385-1374 استفاده شده ‌است. همچنین برای کنترل اثر سایر عوامل موثر بر تفاوت دستمزدها، ویژگی‌های فردی، شغلی و بنگاه مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یک تفاوت معناداری در دستمزدها در میان صنایع بزرگ کشور ناشی از اثر صنعت وجود دارد. با کنت ...
نمایه ها:
مزد | 
تفاوت | 
صنعت | 
ایران | 

حروف ربط و اضافه بر خلاف ساختمان کوچکشان چه آنجا که در حوزه زمان نمود می یابند و منجر به نقش آفرینی دستور می شوند و چه آنجا که تعقید و پیچیدگی را از یک جمله برطرف می کنند، همچنین مطابقت و مقایسة این حروف در زبان فارسی با عربی و بیان تفاوت و شباهت های آن از متون اصلی هر دو زبان و نگاه تلفیقی با مؤلفه های سنّتی و زبان شناسی جدید به این مباحث از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در تعیین ساختمان و معانی حروف ضمن برخورداری از آثاری چون لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین و کتب دستوری فارسی و ک ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های میان قرآن کریم و تورات موجود است؛ چرا که بسیاری از مردم عادی و حتی پژوهشگران از مطالبی که در تورات موجود آمده است و با اعتقادات و مذهب و گاهی با عقل نیز سازگار نیست، بی اطلاع هستند. تحقیق حاضر داستان‌های قرآن کریم و تورات را از حضرت آدم (ع) تا حضرت موسی (ع) مورد بررسی قرار می‌دهد و وجوه اشتراک دو کتاب را که البته کم است از یک سو و وجوه اختلاف آن را که بیشتر از شباهت‌های میان آن دو کتاب است را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت ب ...

با وجود آنکه دوره ی معاصر، با تصور مرگ مابعدالطبیعه و به معنای هستی‌شناسی توأم بوده است، اما دُلوز هستی‌شناسی را پایان یافته قلمداد نمی کند. او حتی فلسفه را با هستی‌شناسی آمیخته می‌داند و توجه خود را به هستی شناسی در اغلب آثار خود، آشکار می‌کند. دُلوز هستی‌شناسی را به معنایی نو، حیات می‌بخشد: هستی‌ای که پیوسته در کار شدن و تفاوت سازی و از این رو هستی‌ای متفاوت از هستی جامد و سنتی است. هدف از این پژوهش، کند و کاوی در اندیشه های هستی شناختی دلوز و ارایه ی تصویری از ...

قرآن کریم به عنوان قانون اساسی زندگی انسان از سوی خداوند مهربان برای هدایت اشرف مخلوقاتش توسّط خاتم پیامبران و افضل انبیاء(صلوات‌الله‌علیهم) ابلاغ گردیده است. گرچه این کتاب مقدّس به زبان عربی است ولی مخاطب آن تمامی مردم از هر زبان و فرهنگ و قوم و قبیله‌ای هستند و برای رسیدن به سعادت حقیقی که هدف خلقت ایشان است، راهی بهتر از عمل به این دستورالعمل آسمانی ندارند. از این رو یادگیری زبان عربی و یا ترجمة قرآن کریم نیاز ضروری هدایت انسان‌هایی است که زبان مادری آنها غیر از زبان قرآن ...

این مطالعه تجزیه و تحلیل استعاره مفهومی متقابل زبانی و در نتیجه میان فرهنگی به مقایسه شباهت ها و تفاوت در الگوهای فکری دانشجویان زبان انگلیسی ایران با دانشجویان بومی انگلیسی در دو سطح از جهانشمولی و فرهنگ ویژگی است.تجزیه و تحلیل بر اساس سه مفهوم اصل در هر فرهنگ، خدا، خود و جهان وجود داشته است. افراد الگوهای تفکر استعاری و مفهوم تجزیه و تحلیل برای تحقق هر دو جهانی و فرهنگی استعاره مفهومی از افراد نسبت به این مفاهیم انتزاعی در فرهنگ ایرانی و انگلیسی. در این راستا طبقه بندی پیشی ...

مقاله حاضر به بررسی تاثیرمفهوم تفاوط ژاک دریدا بر ترجمه متون ادبی می پردازد. تفاوط یکی از مفاهیم اساسی شالود ه شکنی است که رویکردی انتقادی نسبت به زبان معنا و بالطبع ترجمه تلقی می شود. یکی از اصول اساسی شالوده شکنی عدم تعین و عدم قطعیت معناست. شالوده شکنی تقابل های دوگانه و حضور به عنوان معنای هستی را به چالش کشیده و مخالف هر گونه معنای ثابت می باشد. بر خلاف کلام محوری که به شیوه ای سلسله مراتبی از تفکر منجر می شود بدین معنا که یکی از اجزای کلام مسلط ?غالب یا ارجح بر دیگری ا ...

پديده اختلاف قرائت به عنوان واقعيتي انکارناپذير قرن ها است که افکار دانشمندان علوم قرآني و همچنين مترجمان و مفسران قرآن را تحت تاثير قرار داده است. اين نوشتار در پي آن است که نقش اختلاف قرائات در ناهماهنگي ترجمه هاي فارسي جزء 14-10 قرآن کريم را بررسي نمايد. به همين منظور پس از بررسي ترجمه هاي فارسي قرآن و مطابقت آنها با قرائت هاي دهگانه مشخص گرديد که يکي از عوامل ناهماهنگي ترجمه هاي فارسي قرآن، همين اختلاف قرائت ها است. البته اين به اين معنا نيست که همه ي وجوه اختلاف قرائت، س ...