عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – فرهنگی –اقتصادی بر تغییرنگرش سن ازدواج جوانان شهر تهران منطقه 4 ناحیه 2و3 در سال-1390 توسط محقق رویا طاهری پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق شناخت تگناها و محدودیت ها در خصوص ازدواج جوانان و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص رفع موانع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بر سر راه ازدواج جوانان و نگرش آنها به ازدواج است. در این تحقیق به این می پردازیم که آیا درآمد خانوار و تحصیلات و دینداری و اشتغال و پایگاه اجتماعی خانواده در تغییر نگرش ...

مطالعه ی کنونی به بررسی تغییر در باورهای زبان آموزان ایرانی نسبت به خواندن به زبان انگلیسی در طول یک ترم (درس زبان عمومی) و با الهام از نظریه اجتماعی ـ فرهنگی پرداخته است. به منظور انجام این تحقیق، هشت دانشجوی خانم به عنوان شرکت کننده در این مطالعه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق نوشتن یادداشت های هفتگی دانشجویان و همچنین روش تفکر با صدای بلند صورت پذیرفت. در راستای جمع آوری کیفی داده ها، تحلیل کیفی آن ها نیز بر اساس نظریه ی پایه ور انجام شد. یافته ها نشان دادند که باور ...

مطالعه معنویت در کار پدیده نوپایی است که می‌تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد؛ چرا که کمک به کارکنان در جهت تلفیق و یکپارچه ساختن زندگی کاری و زندگی معنوی، ممکن است به هزاران ساعت زندگی کاری این افراد معنا و جهت بخشیده و کاری لذت‌‌بخش‌‌تر، معنادار‌تر و متوازن‌‌تر ایجاد نماید و روح و روان آنان را پرورش دهد. لذا جهت بررسی تاثیر معنویت در کار بر پیامدهای رفتاری کارکنان دانشگاه شیراز به صورت مستقیم و غیر مستقیم (با تاکید بر نقش واسط پیامدهای نگرشی رضایت شغلی و تعهد ...

افراد یک جامعه در زندگی روزمره پیوسته در ارتباطند و در خلال این ارتباطات، که بخش اعظم آن‌ها را می‌توان کلامی دانست، ممکن است پس از برخی رخدادها دچار تغییر نگرش یا تغییر روحیه شوند. سهم زبان در این میان چشم‌گیر به نظر می‌رسد، اگرچه اغلب به زبان به عنوان انتقال‌دهند? اطلاعات نگاه می‌شود. از این رو، در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی عوامل زبانی موثر در تغییر نگرش و حالت افراد در حین گفت‌‌‌وگو پرداخته ‌‌شود؛ خواه این عوامل درون‌‌‌متنی باشند، خواه برون‌‌‌متنی. در این پژوهش، چهل‌‌‌ ...

به طور کلی تغییر در زاویه ی دید تماشاگرتنها در سایه ی جابه جایی و حرکت صورت می گیرد. حال یا به واسطه ی حرکت و جابه جایی رویدادها و ابژه ها نسبت به دید او و یا با حرکت و جابه جایی او نسبت به رویدادها. بنابراین بدون حرکت و جابه جایی هیچ گونه تغییری در زاویه ی دید تماشاگر به وجود نمی آید. به همین دلیل می توانیم بگوییم که 3روش یا تکنیک کلی برای تغییر زاویه ی دید تماشاگر در تئاتر وجود دارد؛ 1- از طریق حرکت و جابه جایی تماشاگر نسبت به رویدادها: در این روش مکان قرارگیری رویداد تئات ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آگاه سازی بر بهبود نگرش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در مدارس تلفیقی نسبت به همسالان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی صورت گرفته است. روش:62 دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی از 2 مدرسه ابتدایی تلفیقی در سال تحصیلی 92-1391 انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (31نفر) و کنترل (31نفر) قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه نگرش سنج گش (1993)، نگرش دانش آموزان قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی و مقایسه ...

هدف از پژوهش حاضربررسی اثربخشی درمان شناخت یرفتاری در تغییر نگرش به مواد مخدروافزایش سلامت روان وکاهش شدت اعتیاد درمعتادان مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهر شیراز می باشد.بدین منظورازبین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد نمونه ای شامل 30 نفرطی دو مرحله نمونه گیری (ابتدا 3 مرکز از میان همه مراکز ترک اعتیاد انتخاب شدند و سپس 30 نفر معتاد از این 3 مرکز از طریق نمونه گیری قضاوتی برگزیده شدند) انتخاب شدند. این تعداد باتوجه به ملاکهایی به دوگروه تقریبا مشابه 15 نفری تقسیم ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

با وجود تغییرات چشمگیر و گسترده‏ در عقاید، ازرش‏ها و باورهای مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، پژوهش‏های محدودی به تحلیل تفاوت‏ها، روندها، دلایل و پیامدهای این تغییرات نگرشی پرداخته‏اند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر یکی از مولفه‏های بومی و سنت‏های اسلامی- ایرانی تشکیل خانواده، یعنی مهریه‏های ازدواج، به مطالعه نگرش‏های شهروندان شهر یزد نسبت به کارکردهای اجتماعی مهریه پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از داده‏های حاصل از پرسشنامه‌ی محقق ساخته در بین نمونه 612 نفری از شهروند ...