عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از این طرح مطالعه کیفیت آب رودخانه کر در طول سال و در طول مسیر آن می‌باشد. جهت نیل به این هدف بررسیهایی شامل تعیین کیفیت و کمیت نمک و تغییرات فصلی ترکیبات شیمیایی رودخانه ها ، فاضل آبها ، چشمه‌ها و زه‌آبها در طول مسیر آنها از ابتدا تا انتها در نقاط مختلف صورت خواهد گرفت و در نهایت سعی خواهد شد که راههای احتمالی جهت کاهش زوال و آلودگی آب ارائه شود ...

در مدت 12 ماه ( 4 فصل ) با توجه به دو منطقه سرد وخشک استان سمنان در دو گروه 20 تایی از دو منطقه هر 15 روز یک بار ، آزمایش مدفوع ( آلودگی های کرمی و تک یاخته ای دوره ای ) آزمایش خون ( تیلریا و بابزیا ) و آزمایش سطح خارجی بدن ( ازنظر کنه ، شپش ، جرب ) به عمل خواهد آمد و نتایج یادداشت خواهد گردید و تغییرات آلودگی فصلی در یکسال به صورت نمودار و منحنی نشان داده خواهد شد اهمیت اقتصادی و نماتودهای لوله گوارش در صورتی که بررسیها تنوع و شیوع حاکی از حد بیماریزا باشد در دو گله مشابه از ...

ویتامین D یکی از مواد اساسی برای سلامت استخوان است. در جوامع مختلف مشاهده شده است که سطح سرمی ویتامین D دارای تغییرات فصلی می باشد‏‎‎‏، اما این مساله تاکنون در ایران بررسی نشده است. در این مطالعه در قالب طرح قند و لیپید تهران، تعداد 1172 فرد (682 زن، 490 مرد) 3 تا 69 ساله که در ماههای مختلف سال بررسی شده بودند از نظر سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D ‏‎(25-OH-D)‎‏ وارد شدند. در دی ماه بدلیل مصادف بودن با ماه مبارک رمضان، نمونه گیری و بررسی بیماران انجام نشد. اندازه گیری (25-OH-D ...
نمایه ها:
سطح | 
میزان | 
سرم | 
تهران | 

خورهای رودخانه ای پیکره های آبی ساحلی هستند که در محدوده اندرکنش آب شیرین (رودخانه) و آب شور (دریا) شکل می گیرند. مرز خارجی خور دریا می باشد ولی مرز داخلی به سادگی قابل تعریف نیست و مرتبط با موقعیت گوه شوری می باشد . موقعیت دقیق دخول شوری برآیند اندرکنش نیروهای جریان آب شیرین و جزر و مد می باشد. افزایش شوری آب در بالادست نه تنها موجب کاهش کیفیت آب سطحی چه به منظور مصارف صنعتی و چه به منظور کشاورزی می شود، بلکه می تواند کیفیت منابع آب زیرزمینی را به مخاطره اندازد و علاوه بر ای ...
نمایه ها:
نفوذ | 
شوری | 
خور | 

تالاب ها یکی از اکوسیستم های پرتولید هستند. آنها هم از نظر اکولوژیکی و هم از نظر اقتصادی اهمیت دارند بطوریکه به عنوان مکانهای تخم ریزی، تغذیه ای ولاروی بسیاری از موجودات آبزی مانند ماهی به کار می روند. زیوپلانکتون‌ها گروه بسیار مهمی از موجودات زنده بوده که پایه زنجیره غذایی را در اکوسیستم‌های آبی تشکیل می‌دهند و انرژی را از جلبک های میکروسکوپی به سطوح بالای غذایی انتقال می‌دهند. زیوپلانکتون ها به عنوان مصرف کنندگان اولیه به علت اندازه کوچک، طبیعت پلانکتونی، سرعت بالای تولیدم ...

بیولوژی و نوسانات فصلی کنه قهوه ای درختان میوه روی درختان آلبالو در شرایط طبیعی شناسایی شکارگرهای آن در بهار و تابستان سالهای 1382 و 1383 در منطقه برغان کرج بررسی شد. نمونه برداری ها در یک باغ آلوده به کنه که در آن پنج درخت آلبالو علامت گذاری شده بود انجام گردید. واحد نمونه برداری اسپور انتخاب شد. اسپوریه شاخه هایی کوتاه و چوبی گفته میشود. نمونه برداری هر هفته یکبار انجام شده و در هر بار 60 عدد اسپور به آزمایشگاه منتقل شده و تعداد مراحل مختلف زیستی کنه قهوه ای روی این نمونه ه ...

کنه‌ها از راههای مختلف (انتقال عوامل بیماریزا ، مکیدن خون ، ایجاد حساسیت موضعی یا عمومی توسط بزاق سمی خود ، ایجاد استرس و ...) می‌توانند خسارات جدی به دامپروری کشور بویژه مناطق مانند بوشهر که شرایط آب و هوایی مناسبی جهت رشد کنه‌ها وجود دارد ، ایجاد می‌نماید. بنایراین با توجه به مطالب فوق این مطالعه ضروری بنظر می‌رسد. روش نمونه‌گیری روستاها را بر اساس مناطق سه‌گانه آب و هوایی استان بوشهر با استفاده از روش استربیفیکاسیون انتخاب می‌کنیم. به این صورت که از هر منطقه آب و هوایی پنج ...
نمایه ها:
بز | 
شتر | 
گاو | 
بوشهر | 
گونه | 
حیوان | 
کنه | 

برای مطالعه مقاومت سن گندم به سرمای زمستان، نقطه انجماد حشرات کامل جمع آوری شده اندازه گیری شد. حداقل نقطه انجماد 17- درجه در تابستان بود. نقطه انجماد در اوایل زمستان 1377 و 1378 به ترتیب 9/12- درجه و 7/6- درجه بود. حشرات کامل سن گندم از استراتژی دوگانه برای زمستان گذرانی استفاده می کنند. علاوه بر این جنسیت، وزن، اندازه و ارتفاع، اثر معنی داری در نقطه انجماد ایجاد نکرد. ولی تفاوت معنی داری بین نقطه انجماد حشرات مرطوب و خشک جمع آوری شده از کوه مشاهده شد. ...

آگاهی از توزیع میزان فراخوان و هیپوتیروئیدی نوزادان در فصول مختلف می تواند در بررسی علل آنها و همچنین بهینه سازی تخصیص منابع در طول اجرای طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید موثر باشد. در این مقاله درباره توزیع میزان فراخوان و هیپوتیروئیدی نوزادان در فصول مختلف اجرای طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید بحث می شود. از فروردین 1377 تا اسفند 1380 (48 ماه) نمونه های خون بندناف از 8 بیمارستان و یک مرکز تسهیلات زایمانی در تهران و شبکه بهداشتی - درمانی دماوند بر روی کاغذ فیلتر ‏ ...