عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروتئین SHP-2 یکی از تیروزین‏فسفاتازهای مهم در مسیرهای پیام‏رسانی سلول‏های انسانی است. این پروتئین شامل یک دومین کاتالیتیک (PTP) و دو دومین تنظیمی C-SH2) و (N-SH2 است. وقوع برخی از جهش‏های تغییر‏دهنده‏ی معنا در ژن PTPN11 که کدکننده‏ی SHP-2 است، این آنزیم را فعال‏تر کرده و منجر به بروز برخی ناهنجاری‏های ژنتیکی، از جمله سندرم نونان می‏گردد. برای بررسی اثر جهش فعال‏کننده‏ی تیروزین 63 به سیستئین بر ساختار پروتئین SHP-2، با استفاده از ساختار کریستالوگرافی ثبت شده در بانک داده‏ی پر ...

در سیستم‌های قدرت، توان اکتیو و راکتیو توسط ژنراتورها تولید و به وسیله‌ی خطوط انتقال به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این توان میزانی از ظرفیت ژنراتورها و خطوط را اشغال می‌کند. با تولید توان راکتیو در نزدیکی مصرف کنندگان، علاوه بر آزادسازی ظرفیت خطوط و تجهیزات، می‌توان به همراه بهبود پروفیل ولتاژ، تلفات را کاهش داده و در جهت صرفه‌ی اقتصادی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی اقدام نمود. شناخته شده-ترین روش اقتصادی برای تامین توان راکتیو لازم برای بارهای پس‌فاز، استفاده از خاز ...

در صنعت برق تجدید ساختار شده، تامین امنیت از انرژی تفکیک شده و به عنوان یک خدمت جانبی قیمت گذاری می‌شود. در این ساختار، یک بازار رقابتی ایجاد می شود که در آن، حداکثرسازی سود حاصل از فروش انرژی و خدمات جانبی مسئله مهمی است. تأمین بار، دیگر از اهداف تولید کنندگان نیست و در حقیقت ISO این وظیفه را دارد. برنامه‌ریزی برای حداکثر‌سازی سود حاصل از فروش انرژی و خدمات جانبی با در نظر گرفتن قیدهای غالب که از اهداف اصلی تولید کنندگان است، به برنامه‌ریزی مبتنی بر قیمت مشارکت واحدها نامگذ ...

در اين پايان نامه برنامه ريزي توسعه‌ي توليد در محيط تجديد ساختار ارائه شده است. براي درنظر گرفتن اثر خطوط انتقال در مسئله‌ي برنامه ريزي توسعه‌ی تولید از روش T-INDEX استفاده شده است. براي كاهش دشواري مسئله از روش تجزيه‌ي بندرز استفاده شده است. با اعمال روش تجزيه‌ي بندرز مسئله‌ي مذكور به دو بخش تقسيم می شود: مسئله‌ي اصلي برنامه ريزي توسعه‌ی توليد و مسئله‌ي امنيتي برنامه‌ريزي توسعه‌ی توليد. مسئله‌ي اصلي در پي حداكثرسازي سود مورد انتظار GENCOها می باشد و مسئله‌ي امنيتي به دنبال ب ...