عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیمار-ی قلبی عروقی در دختران کم توان ذهنی می‌باشد. 24 دختر کم توان ذهنی (سن 6/65 ± 28/03 سال، ضریب هوشی 70-45) داوطلبانه انتخاب و به-صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: الف- تمرین هوازی با حجم تمرینی 3 بار در هفته به مدت 45 دقیقه ب- تمرین هوازی با حجم تمرینی 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه و ج- کنترل. گروه‌های تجربی تمرینات هوازی را به مدت 8 هفته با شدت 75-65% ضربان قلب ذخیره انجام دادند. قبل و بعد ا ...

خاکهای شور ازجمله خاکهای مسئله دار می باشند که مشکلات فراوانی را در پروژه های عمرانی به وجود می آورند. نشست و تورم از جمله موضوع های بحرانی در خاکهای رسی شور می باشد. در این تحقیق رفتار تغییر حجمی- تحکیمی این نوع خاکها، همچنین تأثیر تثبیت و تسلیح بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. گزینه ی مورد مطالعه در این تحقیق بزرگراه امیرکبیر واقع بین شهرهای قم و کاشان می باشد. در کیلومتر 54 این بزرگراه، سطح جاده دچار ناهمواری شده که با بررسی های میدانی مشاهده شد که خاک منطقه رس شور بوده و ...

خاک های رسی به دلیل ویژگی های رفتاری منحصر به فردی که دارند، همواره مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک بوده اند. یک از ویژگی های خاک های رسی، پتانسیل تغییر حجم آنها می باشد. این تغییر حجم می تواند در نتیجه تغییر در شرایط بارگذاری حاصل شود و یا در اثر تغییر در شرایط محیطی توده خاک، مانند تغییرات رطوبت رخ دهد. عدم توجه به مسئله تغییر حجم خاک ها می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. به همین سبب شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر بر پتانسیل تغییر حجم خاک های رسی امری حیاتی است. طی دهه های ...

یکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک تغییر حجم خاکهای غیر اشباع، تحت تنش ثابت در اثر افزایش رطوبت می باشد. در طبیعت خاکهایی یافت می شوند که تحت تنش ثابت با افزایش درصد رطوبت کاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهند. این خاکها به خاکهای رمبنده موسومند. در این تحقیق سعی شده است تا به وسیله پارامترهای مکانیکی مؤثر بر رمبندگی خاک از جمله میزان رطوبت اولیه، وزن مخصوص خشک، اختلاف درصد وزنی رس و ماسه و دامنه خمیری، معیاری فراگیر جهت بدست آوردن پتانسیل رمبندگی خاک رس کرمان با دقت بسیار خ ...

بیش از 10 درصد کل سطح خاک‌های جهان توسط خاک‌هایی با درجات مختلف شوری پوشیده شده‌است. کشور ما ایران نیز به دلیل قرار داشتن بخش عمده ی آن در منطقه خشک و نیمه خشک با مشکلات شوری و قلیایی خاک مواجه می‌باشد. مهندسین ژئوتکنیک دریافته‌اند که رفتار خاک ممکن است به همان صورت که تحت تاثیر اثرات مکانیکی است، تحت تاثیر اثرات فیزیکی- شیمیایی نیز باشد. اگر اثر متقابل فیزیکی- شیمیایی بین جامد و محلول تغییر نکند، آنگاه استفاده از تنش موثر برای تعیین رفتار خاک می تواند کافی باشد. در این پایان ...

تورم خاک در بستر انواع سازه‌ها بعنوان یک مسئله‌ی مهم ژئوتکنیکی مطرح است. استفاده از مواد افزودنی، از جمله آهک، به عنوان یکی از راه‌های موثر در تثبیت این نوع از خاک‌ها توصیه شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آهک بر رفتار تورمی خاک‌های متورم شونده، انجام یافت. با افزودن 5 و 10 درصد وزنی از بنتونیت به دو نوع خاک با خمیرایی پایین، 4 نمونه‌ با پتانسیل تورم پذیری مختلف تهیه شد. بر اساس طبقه بندی متحد دو نمونه در گروه‌ CL یعنی خاک با خمیرایی پایین و دو نمونه در گروه CH یعنی خاک ...