عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییر اقلیم عبارت است از تغییر رفتار آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی بلند مدت از اطلاعات ثبت شده در آن منطقه، مورد انتظار است. تغییر اقلیم یکی از چالشهای جهانی است که با اثرات نامطلوب و طولانی مدتی که بر جای می‌گذارد، باعث کند شدن روند دستیابی به توسعه پایدار در سراسر جهان می‌گردد. تغییر اقلیم محدودیتی برای توسعه پایدار به حساب می‌آید و توسعه پایدار یکی از کلیدهای اساسی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. در این مطالعه به بررسی تغییراقلیم به عنوان فرصت ...

در سال‌های اخیر فعالیت‌های انسانی باعث افزایش غلظت CO2 شده است که این امر منجر به گرمایش زمین و پدیده تغییر اقلیم گردیده است. پیش بینی می‌گردد که تغییر اقلیم اثر منفی بر سیستم کشاورزی داشته باشد. از یک طرف، افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم باعث کاهش عملکرد و از طرفی دیگر افزایش غلظت CO2 اتمسفر باعث افزایش عملکرد می‌گردد. برآیند این دو به علاوه دیگر عوامل مانند آفات و بیماری‌ها پتانسیل عملکرد در شرایط تغییر اقلیم را تعیین می‌کند. به دلیل اهمیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزی برای امنی ...

بدون شک با توجه به روند رو به رشد جمعیت و توسعه صنعت، کاهش مصرف انرژی هدفی ایده آل است که رسیدن به آن بسیار دشوار است. در بخش های مختلف جامعه بویژه ساختمان ها خلاقیت ها و تمهیداتی باید اتخاذ شود که نیاز به مصرف انرژی را کاهش دهد و از سویی روشی منطبق و همگام با طبیعت نیز باشد. در بخش ساختمان استفاده از فناوری های نوین مانند ساختمان های خورشیدی، استفاده از زباله در تولید انرژی، بام سبز، چیدمان ساختمان ها برای ایجاد شدن یا نشدن سایه بر روی هم می تواند در کاهش تقاضای انرژی و صرفه ...
نمایه ها:
انرژی | 

تغییر اقلیم و تحولات آن اثرات قابل توجهی بر کمیت و کیفیت منابع آب در سرتاسر زمین و زمان دسترسی آنها دارد. از سوی دیگر، این اثرات عملکرد زیرساخت‌ها و شبکه ملی آب کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اقلیم زمین در طول تاریخ همیشه در حال تغییر بوده است و پیشرفت علم و فن‌آوری دانشمندان را قادر ساخته تا اطلاعات فراوانی از گذشته و حال آب و هوای زمین کسب کنند و موفق شوند پیش بینی‌های مهمی در خصوص آینده اقلیم زمین انجام دهند. از این‌رو، برای پیش‌بینی تغییر اقلیم، سازمان‌هایی خاص سناریو ...

تغيير اقليم عبارت است از هر گونه تغييرات بلند مدت و غير قابل برگشت وضعیت جوی به شرايط اوليه که در طول ده‌ها يا هزاران سال در آب و هواي يک منطقه اتفاق مي‌افتد. عوامل مختلفی باعث تغییر اقلیم می‌شود. امروزه افزایش گازهای گلخانه‌ای به عنوان عامل اصلی تغییر اقلیم شناخته شده است. تغییر اقلیم باعث تغییر در پارامترهای جوی شده که این امر باعث تغییر سایر پارامترهای هیدرولوژیکی (چرخه آب) از جمله رواناب و آب‌های زیرزمینی خواهد شد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زی ...

به دنبال اولین کنفرانس اقلیمی که سال 1979 در ژنو برگزار گردید برنامه جهانی اقلیم توسط سازمان جهانی هواشناسی و Unep تدوین گردید. در سال 1988 هیات بین‌الدول تغییر اقلیم شکل گرفت و مقرر شد این هیات یک ارزیابی کلی در مورد مساله تغییر اقلیم انجام داده و گزارش آنرا منتشر نماید. مقدمات برگزاری دومین کنفرانس جهانی اقلیم نیز توسط Wmo و Ipcc فراهم گردید و نیز بررسی مجدد برنامه جهانی اقلیم که توسط Wmo اجرا می‌شد منظور گردید. دومین کنفرانس جهانی اقلیم از 29 اکتبر لغایت هفتم نوامبر 1990 د ...

اثر تغییر اقلیم و افزایش CO2 جوی برای 31 ناحیه مرتعی معتدله و حاره با استفاده از مدل موسوم به قرن "CENTURY" مشابه‌سازی گردید. تغییر اقلیم، تولید اولیه خالص را در همه جا به جز در نواحی استپی سرد بیابانی و تولید CO2 جوی را در همه جا، افزایش داد. تغییر اقلیم موجب کاهش کلی کربن خاک به میزان 4 پتاگرم (10 به توان 15 گرم) از کل مراتع جهان در مدت 50 سال گردیده است . تغییر اقلیم و افزایش CO2 جوی با هم، تولید جهانی را افزایش و تلفات کربن را به میزان 2 پتاس کاهش داده است ، اما در نواحی ...

تغییراقلیم یکی از مهمترین مسائل پیشرو در تولید گیاهان زراعی در آینده می باشد. راهکارهای سازگاری به تغییر اقلیم و همچنین تخفیف اثرات تغییر اقلیم از جمله رهیافت های مدیریتی در جهت مقابله با پدیده تغییر اقلیم در کشاورزی می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تغییر اقلیم و همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت سازگاری و تخفیف اثرات تغییر اقلیم بر تولید سیب زمینی در منطقه فریدون شهر می باشد. دراین مطالعه برای شبیه-سازی داده های آب و هوایی از مدلLARS-WG و برای شبیه سازی رشد و نمو س ...

در شرایط تغییر اقلیم برهمکنش میان گیاهان زراعی و آفات دچار تغییر خواهد شد. بنابراین پیش بینی خسارت آفات در این شرایط نقش مهمی در تعیین میزان تولیدات کشاورزی ایفا می کند. از جمله رهیافت های مورد استفاده برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم مدل های شبیه سازی رشد می باشد. اگرچه تاکنون مدل های رشد متنوعی ساخته شده اند، با این وجود در بیشتر آنها ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برهمکنش بین آفات و محصولات زراعی لحاظ نشده است. بنابراین به منظور دستیابی به این اهداف یک مدل بوم شناختی فیزیولوژیک ...