عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله به مقایسه آراء ماکس وبر و امیل دورکیم درباره تحول اجتماعی معطوف بوده و وجوه اختلاف و اشتراک را که از ضروریات پژوهشهای تطبیقی است مورد توجه قرار می‌دهد.برای رسیدن به چنین هدفی به نظریات روش شناختی و تئوری تغییر اجتماعی آنها با عنایت به مباحث مطرح شده در زمینه نظریه در جامعه‌شناسی پرداخته است .اختلاف عمده و اساسی آنها در شیوه بررسی پدیده‌های اجتماعی است ، که وبر تفهم تفسیری را برای مطالعه در علم جامعه‌شناسی برمی‌گزیند و دورکیم روش علوم طبیعی را.وبر به لحاظ موضوعی و رو ...

برای بررسی جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر تغییرات اجتماعی طی سالهای 1357-1371 روش "تحلیل محتوا" را به کار گرفتیم و با تکیه بر مطالب دو روزنامه کثیرالانتشار، آیین‌نامه‌ها، قوانین، مصاحبه‌ها و ... در 7 مقوله جداگانه (زن و انقلاب ، زن و حجاب ، زن و اشتغال و مشارکت زن و حقوق و قانون، تاریج اجتماعی زن، زن و توان برابری، زن و خانواده) به این مهم پرداختیم. آراء و گفتارها چه بوده است ؟ و چگونه عمل کرده‌ایم؟ باشد که نتایج این تحقیق در از میان برداشتن محدودیتها و م ...
نمایه ها:
نگرش | 
زن | 

« نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران» عنوان تحقیق حاضر است .بر اساس چارچوب نظری تحقیق، زمانی که عناصر نا مناسب وارد یک نظام اجتماعی شوند تعادل آن نظام بر هم می خورد و با تعارضی که میان ساختار سیاسی و اجتماعی به وجود می آید رفتارهای جمعی اعتراضی آغاز می شود ، در این زمان باورها و ارزش های مورد پذیرش جامعه ، رفتارهای جمعی را به هم پیوند می زند که نتیجه آن شکل گیری رفتارهای جمعی معطوف به ارزش تحت یک رهبری واحد و حرکت جامعه به سمت دگرگونی بنیادین بر اساس ...

سنت ‌الهی جریانی از ظهور صفات خداوند بر وفق ضوابط خاص و روش‌های مخصوص می‌باشد. سنت‌های الهی در قرآن با تعابیر گوناگونی از جمله امر، کلمه، مشیت، سنت، اراده و فطرت بیان شده ‌است. سنت‌های الهی دارای ویژگی‌هایی از قبیل فراگیری، استمرار، تکرار، تخلف‌ناپذیری، عدم تبدیل و تحول‌ناپذیری می-باشد. همچنین این سنت‌ها منافاتی با اراده و اختیار انسان ندارد. سنت‌های الهی اقسامی دارد که سنت استخلاف، سنت تغییر، سنت امداد و سنت استدراج از جمله آن‌ها است. استخلاف بر دو نوع است؛ یکی استخلاف عام ب ...

آنچه در فصل گذشته گفته شد تنها منعکس‌کنندهء بخش کوچکی از تحولات و دگرگونی‌هائی است که در دو دههء اخیر دامن‌گیر زبان فارسی شده است . براساس آنچه گفتیم بنظر می‌رسد که گسترش ارزش‌های مذهبی و دینی در جامعهء پس از انقلاب عمده‌ترین ملاک این دگرگونی‌ها را تشکیل می‌دهد چرا که تمامی واژه‌های مزبور در جهت گسترش توانائی‌های خود برای تعیین هرچه بهتر جهان‌بینی اسلام و انطباق با وضعیت اجتماعی جدید متحول گردیده‌اند. در حال حاضر آن تلاطمی که در سالهای اولیه انقلاب در محدودهء عناصر زبان فارسی ...
 
شناخت سیره‌ی تبلیغی پیامبر اعظم (ص) از ابعاد مختلف با دانش مدیریت قابل مقایسه و تحلیل است. مدیریت تبلیغی ایشان در برابر دگراندیشان و پیروان ادیان الهی دیگر بیان‌گر اصول لازم و اساسی تعامل و ارتباط با اهل کتاب در سراسر جهان در عصر حاضر است؛ تا کسانی که می‌خواهند مدیریت جامعه را بر عهده گیرند ضمن برخورداری از آن شرایط از الگوها و اسوه‌های الهی پیروی نمایند. به علاوه مفهوم بازار‌یابی اجتماعی که یکی از جدیدترین فلسفه‌های بازاریابی در دانش مدیریت است؛ داعیه‌ی ترویج و تبلیغ ایده‌ه ...

امروزه مطالعه و پژوهش در مورد نهاد خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی پراهمیت و هسته اصلی جامعه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی است . به ویژه این توجه معطوف به تغییر و تحولاتی است که در ارتباط با گسترش صنعت در رشد شهرنشینی، در ابعاد و محتوای خانواده پدید آمده است . نظر بر این است که خانواده متناسب با توسعه و نوسازی جوامع، دچار تغییر و تحول شده و از طرف دیگر این خانواده دگرگون یافته جریان توسعه را تسهیل می‌نماید. یعنی همواره اثر متقابل بین خانواده و جامعه ب ...

چکیده ندارد.