عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از جدیدترین و کم هزینه ‌ترین روش‌های به‌کاررفته برای ریزّکردن دانه‌بندی در سطح، استفاده از فرایند نانوکریستالیزاسیون مافوق‌صوت می‌باشد. دراین پژوهش با اعمال این فرایند بر روی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI316، خواص و ریزساختار این فولاد، قبل و بعد از عملیات مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بّعد ازآماده سازی نمونه‌ها، منطقه‌ی عملیات شده توسط میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی شناسایی شد. سپس جهت تأیید ریزدانه‌شدن ‌دانه‌ها، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری، اندازه دانه‌ه ...

در سال‌های اخیر، مواد نانوساختار به علت بهبود خواص سطحی و حجمی در مقایسه با مواد دانه درشت متداول، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود به عنوان نسل آینده بیومواد، جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهند. در این مطالعه، با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش، تأثیر اندازه دانه در زیست‌سازگاری نانوساختارهای تیتانیومی تولید شده به روش پیچش تحت فشار زیاد در مقایسه با نمونه‌های تیتانیومی دانه درشت و تغییر داده نشده مورد بررسی قرار گرفت. به این منظو ...

فرایند نورد سرد و آنیل ساختار مارتنزیتی در فولادهای کم کربن (فرایند مارتنزیت) یکی از روش‌های ترمومکانیکی پیشرفته است که برای دستیابی به ریزساختار با اندازه دانه نانومتری استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر فرایند نورد سرد و آنیل روی فولاد کم کربن (wt.% C 13/0) انجام شد. پس از دستیابی به ریزساختار مارتنزیتی، نورد سرد به میزان 70 تا 90 درصد کاهش در ضخامت، روی ورق‌های فولادی انجام شد. سپس عملیات آنیل در دماهای مختلف به‌منظور ارزیابی تغییرات ریزساختاری و دستیابی ب ...