عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل تقاضای افزایشی ناشی از رشدجمعیت و ارتقای سطح زندگی، بهبود بهره‌وری یکی از راه‌های ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا است. در این راستا بهره‌وری نیروی‌انسانی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید و نقش آن در به‌کارگیری مناسب دیگر نهاده‌ها اهمیت می‌یابد. هدف این پژوهش محاسبه بهره‌وری ناخالص نیروی‌انسانی و تغییرات آن را برای بخش صنعت ایران بر پایه جدول‌های داده – ستانده سا‌ل-های1365 و 1385 است. همچنین سعی دارد در تغییرات بهره‌وری ناخالص نیروی‌انسانی بخش صنعت، تغییر تکنولوژی و تغیی ...

پژوهش‌های زیادی تا بحال در مورد نوآوری سازمانی صورت گرفته است و هر کدام از زاویه‌ای به این متغییر پرداخته‌اند، اما تا بحال پژوهش همه جانبه‌ای در رابطه با عوامل و زمینه‌های ایجاد کننده آن صورت نگرفته است. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر، به بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی می‌پردازد. بی‌شک با آگاهی و شناخت از این عوامل و زمینه‌ها، مدیران سازمان‌ها خواهند توانست با دیدی وسیع‌تر، جامع‌تر و آگاهانه‌تر به موضوع نوآوری سازمانی نگریسته و بهره لازم را به منظور افزایش عملکرد کارکنان ...

هدف این پژوهش، مطالعه رفتار افراد در هنگام مواجهه با یک پدیده نوین فناورانه بوده است. موفقیت در پیشبرد و اشاعه فناوری های نو در سطح گسترده و در سیستم های اجتماعی به واکنش افراد در قبال آنها بستگی دارد. هنگامی که یک فناوری نو برای انجام بهتر کارها عرضه شود، کسانی به آن توجه نموده و می خواهند از آن استفاده نمایند. با بکارگیری فناوری، سودمندی آن برای افراد آشکار می شود و در باره ی سهولت بکارگیری فناوری، افراد به یک ادراک می رسند. این دو نکته بر نگرش فرد نسبت به فناوری تاثیر گذاش ...

مطابق آمار موجود، عملکرد محصول پیاز ایران به عنوان نمادی از شاخص بهره‌وری در سالهای اخیر با نوساناتی همراه بوده است. تغییرات بهره‌وری عوامل ترکیبی از تغییرات تکنولوژیکی، کارایی و مقیاس را شامل می‌شود و تغییرات این سه جزء تعیین کننده نرخ رشد بهره‌وری می‌باشد. بنابراین آگاهی از روند تغییرات بهره‌وری و نیز عناصر آن می‌تواند در افزایش تولید و بهبود بهره‌وری عوامل تولید پیاز موثر واقع شود. در مطالعه حاضر جهت بررسی روند تغییرات بهره‌وری عوامل از هر دو رهیافت پارامتریک و غیرپارامتری ...

چکیده بدون شک هر سازمانی به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خود و اثر بخشی بهتر، نیازمند ارزیابی و سنجش عملکرد می باشد.یکی از کاربردی ترین روش های ارزیابیعملکرد استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ((DEAمی باشد. تا کنون مقالات و پژوهش های مختلفی بر اساس این تکنیک ارائه شده است که عمدتاً بر پایه مدل های معمولی DEA ، مانند CCR وBCCو ...... استوار بوده اند .این مدل ها قادر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای که دارای چندین مولفه هستند نمی باشند. در مدیریت با توجه به ض ...

تغییر و تحول در پدیده‌های جامعه بشری اجتناب‌ناپذیر است و جهان بدون تغییر را نمی‌توان تصور نمود. در چنین محیط پویایی اخذ تصمیم و برنامه‌ریزی برای آینده مشکل است. تصمیم‌گیری چه در سطح یک شرکت خصوصی باشد و چه در سطح ملی، بایستی براساس شناخت وضع موجود و مقایسه آن با وضعیت قبلی یا مطلوب باشد. شناخت تغییرات و تحولات، نیاز به ابزار علمی جهت نمایش نرخ تغییرات دارد. این ابزارهای علمی که همان شاخص‌ها می-باشد، ابزاری است تا به کمک آن بتوان گذشته را سنجیده و آینده را برنامه‌ریزی نمود. آن ...

هدف از این تحقیق مقایسه کارایی فنی و رشد بهره‌وری اقتصادهای آسیا با استفاده از روش‌های تحلیل مرز تصادفی(SFA) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) می‌باشد. جهت این منظور از داده‌های مربوط به 44 کشور آسیایی در دوره 2007-1970 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل بتیس و کوئلی(1992) کارایی فنی این کشورها با هم مقایسه و سپس رشد بهره‌وری این کشورها با تجزیه آن به تغییرات کارایی فنی و پیشرفت فنی، با دو روش مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه بهره وری کل عوا ...

بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانائی واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییرات پی در پی محیطی است. تنها سازمانهائی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی کنند و بقا خود را در محیط دائماً تغییر مداوم بخشند که رفتارهای فعلی آنان مبتنی بر تجربیات گذشته، درک شرایط فعلی و معطوف به اهداف آینده باشند شاید یکی از دلایل شکست سازمانهایی هائی که در برهه ای از زمان پر آوازه بوده و در عرصه رقابت، رقبای خود را پشت سر گذاشته بودند،ناتوانی آنان در تشخیص ...

همانند بسیاری از کشورهای دیگر، کشور ما نیز بعد از جنگ جهانی دوم برای تسریع توسعه اقتصادی، سیاست صنعتی شدن را در پیش گرفت. علی رغم این تلاشها در صنعت، بنظر می‌رسد به بخش کشاورزی ایران کم توجهی شده است. بطور کلی مقایسه عملکرد و تعداد مزارع موجود در کشور نشان می‌دهد که مشکل نه در تعداد مزارع، بلکه در بهره‌وری پایین عوامل تولید، اعمال شیوه‌های سنتی تولید و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن ، عمر بالای ماشین‌آلات برخی مزارع و... می‌باشد. اگر کشاورزی ایران به افزایش تولید، بهره‌وری، ص ...