عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دو آزمایش متوالی برای ارزیابی استفاده از یولاف بدون پوسته (No) در جیره‌های مرغان تخمگذار انجام شد. در آزمایش اول No به همراه مکملهای معدنی ، ویتامینها و لیزین آزمون گردید. در آزمایش دوم مرغان تخمگذار با جیره‌های حاوی کالری و مواد ازته یکسان تغذیه شدند. تغذیه مرغان تخمگذار به مدت 6 هفته با No آسیاب شده به همراه مکملهای معدنی ، ویتامینها و لیزین در مصرف غذا ، تولید تخم ، وزن تخم و استحکام پوسته تخمهای تولیدی ، کاهش معنی‌داری را نشان داد. تغذیه مرغان تخمگذار به مدت 12 هفته با جی ...

فسفر یک عنصر شیمیایی با علامت اختصاری P است که به صورت‌های مختلف آلی یا معدنی جرئی از خاکهای طبیعی محسوب می‌شود. فسفر یک عنصر ضروری در تغذیه نباتات و حیوانات می‌باشد و معمولا به صورت ترکیب با سایر عناصر نظیر کلسیم، سدیم و... در طبیعت وجود دارد. برای اولین بار فسفر به صورت آزاد توسط آقای Bran dt اهل هامبورگ آلمان که یک شیمیادان بود تهیه گردید. فسفر یک عنصر مهم در ماهیچه، متابولیسم انرژی، کربوهیدرات ، آمینواسید، چربی و بافت عصبی می‌باشد. همچنین بخش مهمی در ساختمان DNA و RNA است ...
نمایه ها:
دام | 
طیور | 
فسفر | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طیور | 

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طیور |