عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالب این گزارش سمینار شامل پرواربندی در ایران ، بررسی استفاده از ملاس در تغذیه دام ، تهیه خوراک دام از ضایعات کشاورزی ، دامپروری ، مرغداری و کارخانجات تهیه مواد غذایی و ... می‌باشد ...

با افزایش روز افزون جمعیت، توسعه دامداری ها و بهبود و ضعیت تغذیه مردم نیاز به منابع جدید غذایی خصوصاٌ چربی ها و پروئئین های گیاهی بیش تر احساس می شود. در همین راستا جهت تهیه علوفه دام، تحقیقات گسترده ای در زمینه زراعت کلزا شروع شده و کشورهای چین، فرانسه، انگلستان، هند و کانادا پیشگامان کشت و توسعه کلزا می باشند. ارقام اولیه کلزا به علت داشتن اسیداوراسیک در روغن و گلوکزینولیت های سمی در کنجاله کم تر مورد استفاده قرار می گرفت. اما هم اکنون ارقام یک صفر، دوصفر و سه صفرکه در ارقا ...

با توجه به رشد سریع جمعیت جهان در چند دهه اخیر، تولید بیشتر غذا بیش از پیش اهمیت می یابد. در بین مواد غذایی مورد نیاز، پروتئین حیوانی به لحاظ نقش مهمی که در رشد، سلامت و تکامل انسانها دارد، دارای اهمیت زیادی است. نقش اساسی و حیات بخش مواد پروتئینی در زندگی و سلامت انسان آنچنان زیاد است که برخی از جامعه شناسان میزان پیشرفت هر جامعه را بر مبنای مقدار مصرف پروتئین حیوانی می سنجند. دامها و طیور اهلی با تولید فراورده هایی نظیر شیر، تخم مرغ و گوشت، در حقیقت پر ارزش ترین منابع غذایی ...
نمایه ها:
اثر | 
دام | 
تولید | 
کمیت | 
کیفیت | 

فسفر یک عنصر شیمیایی با علامت اختصاری P است که به صورت‌های مختلف آلی یا معدنی جرئی از خاکهای طبیعی محسوب می‌شود. فسفر یک عنصر ضروری در تغذیه نباتات و حیوانات می‌باشد و معمولا به صورت ترکیب با سایر عناصر نظیر کلسیم، سدیم و... در طبیعت وجود دارد. برای اولین بار فسفر به صورت آزاد توسط آقای Bran dt اهل هامبورگ آلمان که یک شیمیادان بود تهیه گردید. فسفر یک عنصر مهم در ماهیچه، متابولیسم انرژی، کربوهیدرات ، آمینواسید، چربی و بافت عصبی می‌باشد. همچنین بخش مهمی در ساختمان DNA و RNA است ...
نمایه ها:
دام | 
طیور | 
فسفر | 

بمنظور بررسی امکان استفاده ازقسمتهای مختلف گیاه پاپاوربراکته اتم درتغذیه دام و مطالعه اثرات آن دردامها باید ابتدا بذرهای مناسب انتخاب شده وضمن بررسی شرایط کشت قسمتهای مختلف گیاه ازقبیل رشد ساقه ،برگ ،گرز ودانه موردآزمایش قرارگرفته و وجود آلکالوئید دراین اندامها تعیین وقسمتی باوجود آلکالوئید برای ایجادمسمومیت احتمالی دامی ویافتن راه درمان آن بکار خواهدرفت وقسمت دیگر باوسایل مصنوعی از آلکالوئید عاری شده وبرای تغذیه دام بکار خواهدرفت .روغن دانه ونیز دانه های روغن گرفته شده وروغن ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
غلات | 
طیور | 
دام | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دام | 
طیور | 
پژوهش | 

اهمیت علوفه سیلو شده در تغذیه دام شاید نیازی بتاکید نداشته باشد. با تنوع آب و هوا و وجود فصول نامساعد و گاه طولانی در مملکت نگهداری علوفه با استفاده از روش سیلو کردن شاید قابل مقایسه با ذخیره علوفه بصورت خشک باشد، بطوریکه حتی در بعضی شرایط ممکن است مقدار مواد مغذی موجود در علوفه مثل انرژی قابل هضم بیشتر از معادل سبز آن و میزان تلفات علوفه سیلو شده قابل مقایسه و یا کمتر از علوفه خشک شده در آفتاب باشد. از مدتها پیش و همزمان با بهره‌برداری کارخانه‌های قند، علوفه سیلو شده از تفال ...
نمایه ها:
دام | 
علوفه | 
مصرف |